2. Keemia keel

See peatükk õpetab Sulle arusaama ainetest ja sellest, millistest osakestest erinevad ained koosnevad ning milliste sidemete abil osakesed üksteisega seotud võivad olla. Õpid kasutama keemiliste elementide perioodilisustabelit ja leidma elemendi oksüdatsiooniastet.