1. Millega tegeleb keemia?

Selles peatükis tegeled enam kasutatavate katsevahendite ja olulisemate reeglitega, millega peab katsetades arvestama, et mitte ennast ja teisi ohustada. Üle saavad korratud füüsikalised ja keemilised nähtused ning reaktsioonide kulgemise tunnused ja tingimused. Samuti saad selgeks levinumate gaaside omadused, nende saamise ja kogumise.