Autor: Anne-Ly Elhi,
suu- ja hambahaiguste assistent
Tartu Ülikool, Arstiteaduskond, Stomatoloogia kliinik
2013

Juurekanalite instrumentatsiooni eesmärgiks on anda kanalile jätkuvalt kooniline kuju ning piisav ruum täitematerjali jaoks. Vaid väheste instrumentide ja tehnikatega hambaravi ajaloos on olnud võimalik veatu prepartatsioon.

Suur hüpe paremate tulemuste poole endodontias sai võimalikuks nikkeltitaanist juureravi instrumentide kasutusele võtmisel. Tänapäeval on nikkeltitaanist instrumentide valik väga lai. Igal roteeruval instrumendisüsteemil on omad kasutusreeglid ja eripärad. Mõned instrumentide süsteemid on aegade jooksul turult kadunud või kasutatakse neid väga vähe, teised – vastupidi – on jätkuvalt laialt kasutuses.

Antud õpiobjekt annab mõningaid juhiseid, kuidas selles kirjus nikkeltitaanist instrumentide maailmas orienteeruda ning milliseid parameetreid ning meetodeid on soovitatav järgida. Materjal on mõeldud eelkõige hambaravi üliõpilastele juureravi praktikumi täiendosana. Õpiobjektist saadud teadmisi saab edukalt rakendada hilisemas töös patsientidega. Materjal aitab värskendada ka praktiseerivate hambaarstidele teadmisi. Õpiobjekti läbimiseks kulub ligikaudu 4 akadeemilist tundi.

Roteeruvate nikkeltitaanist instrumentidega prepareeritud juurekanalite rekonstruktsioon mikrokompuutertomograafiga. A preoperatiivne kujutis rohelisega; B postoperatiivne kujutis punasega; C Mõlema pildi kohakuti asetamine paljastab alad, mida pole instrumendiga töödeldud (Quintessene International, vol 41, nr 6, juuni 2010). 

forward