Hambaarst märkab hambumusanomaaliat

Normaalne hambumus jäävhammaskonnas

Enne hambumuse määramist on sihipärane uurida iga hamba olemasolu, asendit hambakaares, hambakaare kuju ja seejärel hambumust patsiendi harjumuslikus oklusiooniasendis. Viimane on väga tähtis, sest kui patsiendil paluda hambad kokku panna, ei pruugi ta seda teha nii nagu tavaliselt. Paluge patsiendil neelatada, siis peaksid hambad maksimaalselt kokku minema.

Patsiendi hambumust uuritakse kolmes vastastikku perpendikulaarses tasapinnas: sagitaalses, transversaalses, vertikaalses.

Normaalse hambumuse tunnused sagitaaltasapinnas:

  • ülemise esimese jäävmolaari mesiobukaalne köber asub alumise esimese jäävmolaari põikifissuuris;
  • ülemise kaniini tipp asub alumise kaniini ja esimese premolaari vahel;
  • ülemised intsisiivid asuvad eespool alumisi ja nende vahel on kontakt.

normal occlusion

Triin Jagomägi, erakogu

Normaalse hambumuse tunnused transversaaltasapinnas:

  • ülemine hambakaar on alumisest külgmiste hammaste bukaalsete köprude laiuste võrra laiem;
  • ülemiste ja alumiste intsisiivide vahelised keskjooned langevad kokku.

Normaalse hambumuse tunnused vertikaaltasapinnas:

  • ülemised intsisiivid katavad alumisi ühe kolmandiku hambakrooni pikkuse võrra.