Matriitsi asetamine hambale

Test

Testi oma teadmisi.

Vali kaviteedile sobiv matriitsiriba. Arvesta valikul hamba liigi ja defektide arvuga.

Kaviteet:

test_kaviteedid2.jpg

Matriitsiribad:

oo3-test2.png

Leia joonisel matriitsihoidjale sobivad nimetused.

oo3-test1.png

1
kruvi

Unselect

matriitsihoidja 'pea'

Unselect

avaus matriitsiriba jaoks

Unselect

kinnituskruvi

Unselect

pingutuskruvi

Unselect

2
kruvi

Unselect

matriitsihoidja 'pea'

Unselect

avaus matriitsiriba jaoks

Unselect

kinnituskruvi

Unselect

pingutuskruvi

Unselect

3
kruvi

Unselect

matriitsihoidja 'pea'

Unselect

avaus matriitsiriba jaoks

Unselect

kinnituskruvi

Unselect

pingutuskruvi

Unselect

4
kruvi

Unselect

matriitsihoidja 'pea'

Unselect

avaus matriitsiriba jaoks

Unselect

kinnituskruvi

Unselect

pingutuskruvi

Unselect

5
kruvi

Unselect

matriitsihoidja 'pea'

Unselect

avaus matriitsiriba jaoks

Unselect

kinnituskruvi

Unselect

pingutuskruvi

Unselect

Vali kaviteedile sobiv matriitsiriba. Arvesta valikul hamba liigi ja defektide arvuga.

Kaviteet:

test_kaviteedid1.jpg

Matriitsiribad:

oo3-test2.png

Leia juuresolevalt fotolt matriitsi valest kasutamisest tingitud probleemid. Mitu leidsid?

defective-restorations-101.jpg

Leia iga matriitsiriba iseloomustav kirjeldus.

oo3-test2.png

A
premolaarile sirge matriits

Unselect

molaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

premolaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile sirge matriits

Unselect

premolaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

B
premolaarile sirge matriits

Unselect

molaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

premolaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile sirge matriits

Unselect

premolaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

C
premolaarile sirge matriits

Unselect

molaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

premolaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile sirge matriits

Unselect

premolaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

D
premolaarile sirge matriits

Unselect

molaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

premolaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile sirge matriits

Unselect

premolaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

E
premolaarile sirge matriits

Unselect

molaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

premolaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile sirge matriits

Unselect

premolaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

F
premolaarile sirge matriits

Unselect

molaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

premolaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile sirge matriits

Unselect

premolaarile ühe 'küüruga' matriits

Unselect

molaarile kahe 'küüruga' matriits

Unselect

Vali kaviteedile sobiv matriitsiriba. Arvesta valikul hamba liigi ja defektide arvuga.

Kaviteet:

test_kaviteedid3.jpg

Matriitsiribad:

oo3-test2.png