Matriitsi asetamine hambale

3. Ettevalmistus

Ettevalmistusse kuulub sobiva matriitsihoidja ja –riba valimine. Valik sõltub ravitavast hambast ning defekti ulatusest ja asukohast. Vaata järgnevaid videoklippe.

Matriitsihoidja valik 

Matriitsiriba valik