Matriitsi asetamine hambale

5. Matriitsi asetamine hambale

Matriitsiriba stabiliseerimiseks ja hamba kaelaosale adapteerimiseks kasutatakse nt (puu)kiilusid. Kiil asetatakse interproksimaalsesse alasse, kuhu ulatub preparatsiooni proksimaalne kaviteet. Kiilu põhiline ülesanne on suruda matriitsiriba tihedalt vastu hambakaela, vältimaks täidismaterjali sattumist kaviteedist väljapoole. Kontaktpinna gingivaalne osa on raskesti viimisletav ja sageli jääb sinna täidismaterjali liiaga.

matriits005.jpg

http://www.columbia.edu/itc/hs/dental/operative/matrixband.html

Enamasti asetatakse kiil lingvaalsele, teisele poole hammast kui matriitsihoidja paikneb. Sageli on lingvaalsel hammaste vaheline ruum suurem ja vajab seeläbi enamat matriitsiriba adaptatsiooni kiiluga. Kiil peab paiknema kaviteedi gingivaalsest astmest apikaalsemal. Kiil peab olema fikseeritud kindlalt, kuid tuleb vältida ülemäärast jõudu, mis võib kahjustada periodondi kudesid. Peale kiilu asetamist tuleb vähendada matriitsi pinget, et vältida elastse deformatsiooni teket hamba krooni osas.

Matriitsi asetamine hambale

Mõningatel juhtudel on otstarbekam asetada matriitsihoidja lingvaalsele.

Matriitsi asetamine lingvaalsele

Artikkel http://www.dentaljuce.com/fruit/page.asp?pid=196 annab sulle häid nõuandeid kiilu valimiseks ja kasutamiseks keerulisemates kliinilistes situatsioonides. Vaata ka kirjutise lõpus olevaid juhtumeid, kus kiilu kasutamisel on tehtud vigu – siis oskad neist hoiduda. Lõpus on küsimus sulle: mis on kiilu kasutamise eesmärk? Mõtle sellele ja kliki vastuse nupule. Kuidas läks?