Matriitsi asetamine hambale

6. Nõuded matriitsile

Kriteeriumid edukaks matriitsi kasutamiseks:

  • hea adaptatsioon hambapinnale (eriti gingivaalsel) ja sobiv kontuur
  • stabiliseeritus (kiilud)
  • matriits ulatub gingivaalsest astmest vähemalt 1 mm apikaalsemale
  • matriits ulatub oklusaalpinnast 1 mm võrra kõrgemale
  • tekib interproksimaalne kontakt

matriits004.jpg

http://www.columbia.edu/itc/hs/dental/operative/matrixband.html