Matriitsi asetamine hambale

2. Nyströmi matriitssüsteem

Meie kliinikutes on levinud Nyströmi matriitssüsteem. Varasemalt oli kasutusel väga sarnane Tofflemire’ süsteem (vaata fotot).

matriits008.jpg

Matriitsihoidja võib olla kohaspetsiifiline või universaalne. Universaalne sobib igasse sektorisse, nii bukaalsele kui lingvaalsele asetamiseks. Eelistatult paikneb matriitsihoidja bukaalsel. Lingvaalsele asetatakse hoidja juhul, kui bukaalne külg on ulatuslikult hävinud ja ei paku piisavat tuge. Kohaspetsiifilise matriitsihoidja puhul tuleb jälgida, et matriitsihoidja ‘peas’ paikneva pilu kitsam osa jääks gingivaalsele.

matriits003.jpg

Fotol on Nyströmi kohaspetsiifilised matriitsihoidjad. Selline hoidja sobib ainult teatud sektoritesse.  Kasutamisel peab matriitsihoidja ’peas’ oleva avause kitsam pool jääma igeme poole. 

Kõige laialdasema kasutusega on universaalne matriitsiriba. Sügavale gingivaalsele ulatuva kaviteedi korral on hea kasutada MOD kaviteedile mõeldud riba. Kui ainult üks proksimaalne kaviteet on sügav, võib teise, takistava ‘küüru’ kääridega eemaldada. On ka spetsiaalseid, vaid ühelt poolt gingivaalsele ulatuva osaga matriitse (mõeldud ainult distaalset või mesiaalset hambapinda haaravate kaviteetide puhul kasutamiseks).

Eraldi on matriitsid premolaaridele ja molaaridele, mida eristatakse riba pikkuse järgi: premolaaridele mõeldud matriitsriba on lühem ja molaaridele mõeldud matriitsriba on pikem, sest nende hammaste ümbermõõt on erinev.

matriits006.jpg

Matriitsribad jagunevad vastavalt pikkusele premolaaridel ja molaaridel kasutatavateks.
Vastavalt defekti sügavusele ja arvule tuleb riba valides jälgida ’küürude’ olemasolu ja arvu.
’Küür’ läheb alati defekti poole ja jääb gingivaalsele. 

Matriitsiriba on kujundatud selliselt, et ringjalt vormituna on ühe avause diameeter suurem kui teise. Väiksema diameetri ja ‘küüruga’ avaus läheb alati gingivaalsele. Tofflemire’ matriitsihoidja pea osas olevad pilud jäävad alati gingivaalsemale, see kergendab matriitsihoidja eemaldamist.

Küür ulatub sügavale igeme alla, aidates ka seal kaviteedile ajutist seina moodustada. Kui tegemist on sügava defektiga ja riba ei ulatu piisavalt defekti katma on oht topeldamisel lükata täidismaterjal igeme alla. Selline igemealune ehk subgingivaalne täidise liig korjab kattu, raskendab hamba proksimaalse pinna puhastamist ja võib põhjustada parodondi probleeme.