Pulbi isoleerimine

2.8. Kokkuvõte

Klaasionomeertsementi on kasutatud hambaravis juba aastakümneid. Selle aja jooksul on seda täiendatud ja täiustatud. Klaasionomeeride perekond on suur ja nende kasutusala lai. Tänu oma headele omadustele on see materjal sageli asendamatu.

Oled tutvunud klaasionomeerse tsementmaterjaliga. Tead selle kasutamise nõudeid, nõrkuseid ja eeliseid, oskad nendega arvestada. Kõigist võimalustest me ei jõudnudki rääkida (näiteks ortodontias ja vähem ortopeedias kasutatakse seda tsementeerimiseks; kapslis olevaid ionomeere segab hoopis masin). Avastamisrõõmu jätkub sul veel kauaks.

Nii nagu igal inimesel on oma iseloom, on see erinev ka erinevatel ionomeeridel. Ega muud kui katsetama kuidas erinevad materjalid kliinilises töös toimivad. Edu nendega lähemal tutvumisel!