Pulbi isoleerimine

1.8. Test

Testi ennast ja hinda, kuidas oled uue materjali omandanud.

Pulbi katmiseks ei sobi sobib hammas, mis eelnevalt:

Leia fotole sobiv nimetus.

test4.png

A
Happetöötlus. Kui võimalik, siis välditakse happe sattumist alusmaterjalile.

Unselect

Pulbi lähedusse jääv dentiin kaetakse kaltsiumhüdrokiidi kihiga. Pane tähele, et välditakse kaltsiumhüdroksiidi sattumist kaviteedi äärtele.

Unselect

Sügav kaviteet, mille põhja on jäetud värvunud dentiin.

Unselect

Kaviteedi töötlemine adhesiiviga. Adhesiiviga tuleb katta ka alustäidis.

Unselect

B
Happetöötlus. Kui võimalik, siis välditakse happe sattumist alusmaterjalile.

Unselect

Pulbi lähedusse jääv dentiin kaetakse kaltsiumhüdrokiidi kihiga. Pane tähele, et välditakse kaltsiumhüdroksiidi sattumist kaviteedi äärtele.

Unselect

Sügav kaviteet, mille põhja on jäetud värvunud dentiin.

Unselect

Kaviteedi töötlemine adhesiiviga. Adhesiiviga tuleb katta ka alustäidis.

Unselect

C
Happetöötlus. Kui võimalik, siis välditakse happe sattumist alusmaterjalile.

Unselect

Pulbi lähedusse jääv dentiin kaetakse kaltsiumhüdrokiidi kihiga. Pane tähele, et välditakse kaltsiumhüdroksiidi sattumist kaviteedi äärtele.

Unselect

Sügav kaviteet, mille põhja on jäetud värvunud dentiin.

Unselect

Kaviteedi töötlemine adhesiiviga. Adhesiiviga tuleb katta ka alustäidis.

Unselect

D
Happetöötlus. Kui võimalik, siis välditakse happe sattumist alusmaterjalile.

Unselect

Pulbi lähedusse jääv dentiin kaetakse kaltsiumhüdrokiidi kihiga. Pane tähele, et välditakse kaltsiumhüdroksiidi sattumist kaviteedi äärtele.

Unselect

Sügav kaviteet, mille põhja on jäetud värvunud dentiin.

Unselect

Kaviteedi töötlemine adhesiiviga. Adhesiiviga tuleb katta ka alustäidis.

Unselect

Pulbiõõne perforeerumisel ehk avanemisel on kõige olulisem:

Pulbi otsene ehk direktne katmine on edukam kui perforatsiooniava on:

Leia joonisel sobivad nimetused.

test3b.png

1
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect

2
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect

3
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect

4
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect

5
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect

6
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect

7
Pulbiõõs

Unselect

Email

Unselect

Komposiit

Unselect

Dentiin

Unselect

Alustäidis (nt klaasionomeertsement)

Unselect

Pulpi isoleeriv/kaitsev materjal (nt kaltsiumhüdroksiid)

Unselect

Pulbisarv

Unselect