Pulbi isoleerimine

Avaleht

006.jpgHambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega.

Eelneval kursusel oled sa omandanud teoreetilised teadmised nõuetest prepareeritavale kaviteedile. Nüüd alustad sa patsientide hammaste ravimist. Kliinilises töös puutud sageli kokku juhtumitega, kus kaarieskahjustus on jõudnud sügavale, hamba pulbi lähedusse. Kuidas sellisel juhul toimida? Milliseid materjale kasutada?

Materjal ‘Pulbi isoleerimine’ koosneb kahest omette käsitletavast õpiobjektist ja on mõeldud sulle iseseisvaks läbimiseks. Õppematerjal aitab sul mõista erinevate sügava kaariese ravitaktikate valimise põhimõtteid ja kasutatavate materjalide omadusi. Head praktiseerimist!

Riina Runnel
Tartu Ülikooli stomatoloogia kliiniku
suu- ja hambahaiguste õppejõud
riina.runnel@ut.ee

Pildi allikas: http://www.readcube.com/articles/10.1038/sj.bdj.2013.106?locale=en

Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.