Pulbi isoleerimine

1.5. Tehnika

Klassikaline pulbi isoleerimine võiks toimuda järgmiselt:

  • Pulbi projektsioonile (sügava kaariese korral) või pulbikoele (avanenud pulbiõõne puhul) asetatakse minimaalne kogus kaltsiumhüdroksiidi.
  • Kaltsiumhüdroksiidi kuivades asetatakse kaviteedi dentiiniossa klaasionomeertsemendist aluskiht.
  • Ülejäänud kaviteediosa taastatakse komposiittäidisega.


Keemiliselt kõvastuv kaltsiumhüdroksiid

Kaltsiumhüdroksiidi ettevalmistus ja asetamise tehnika

Eelnevalt on olnud juttu, kui oluline on kaltsiumhüdroksiidi kuivamise vältimine. Seetõttu valmistatakse materjal pulbi katmiseks ette vahetult enne selle asetamist kaviteeti.

Kaviteet loputatakse ja kuivatatakse kergelt.

Paberalusele pannakse võrdne kogus pastat ja katalüsaatorit. Materjalid segatakse kokku ühtlaseks massiks. Segamiseks võib kasutada spaatlit või sondi. Oluline on jälgida, et segunemine oleks täielik. Enamasti on põhimaterjal ja katalüsaator eri tooni, mis kergendab täieliku segunemise saavutamist.

Kaltsiumhüdroksiidi aplikaatori või parodontoloogilise sondi ots kastetakse kaltsiumhüdrokiiidi sisse ja viiakse kaviteeti. Materjal aplitseeritakse pulbile kõige lähemal olevassse kaviteedi osasse. Tuleb vältida jõu kasutamist ja instrumendi survet kaviteedi põhjale.

Kaltsiumhüdroksiidiga kaetud ala peab olema võimalikult väike, sest materjalil on halvad adhesiivsed omadused.

Kaltsiumhüdroksiidi kuivamist oodatakse 1-3 minutit. Kui materjali on sattunud kaviteedi servale (emailile), tuleb see kindlasti enne täidise valmistamisega jätkamist emaililt eemaldada.

Vaata õppevideot kaltsiumhüdroksiidiga pulbi isoleerimise tehnikast.

Põhjalikumaks tutvumiseks võid kasutada Google otsingusõnana nt ‘pulp capping’ ehk pulbi katmine, mis võib toimuda nii otsesest (ingl k direct) kui kaudset (indirect) meetodit kasutades. Loe ja vaata videosid ning märka erinevusi.

Pööra tähelepanu sellele, millised tingimused peavad olema täidetud, et pulbi katmine oleks edukas.  Sobiv artikkel pulbi katmise edukuse võtmekomponentidest ja kasutatavate materjalide tutvustusest on http://www.jopdentonline.org/doi/full/10.2341/09-132-0. Neid nõuandeid kliinilises töös järgides on prognoos pulbi vitaalsuse säilumiseks hea ning hammas ei vaja juureravi.

Kui sulle jääb inglisekeelne materjal segaseks ja sa soovid erinevatest pulbikatmise võimalustest lugeda eesti keeles, siis sobib selleks artikkel http://www.hambaarst.ee/artiklid/709/ (sellest eelkõige osad ‘sügav kaaries’ ja ‘kaariese perforatsioon’). Nüüd peaks tegevuste erinevus selgem olema.

Valguskõvastuv kaltsiumhüdroksiid

Valguskõvastuva kaltsiumhüdroksiidi kasutamise näidustused on samad mis keemiliselt kõvastuval. Ainukene erinevus on materjali kõvastumisprotsessis – valguskõvastuv kaltsiumhüdroksiid vajab kaviteeti asetamise järgselt polümeriseerimislambiga valgustamist. Polümeriseerimiseks vajalikku aja pikkust vaata konkreetse toote infolehelt.