Pulbi isoleerimine

1.6. Uued materjalid

Kuigi kaltsiumhüdroksiid (ja enne seda tsinkoksiideugenooltsement) on olnud hambaravis kasutusel pikka aega, jätkatakse uute biosobivate ja soovitud omadustega ainete otsinguid.

Kliiniliste katsete tulemused lubavad oodata üleminekut uutele alternatiivsetele materjalidele, milleks on MTA ja biodentiin. Mõlemad on suurepärase koesobivusega ja vastavad isoleerivale ainele esitatavatele nõuetele (vaata vajadusel meeldetuletuseks peatükki ‘Nõuded materjalile’).

MTA

MTA on jõuliselt turule tulnud materjal, mida kasutatakse ulatuslikult erinevates juureravi protseduurides, sealhulgas pulbi katmisel.

Lühend tuleb materjali inglisekeelsest nimest (mineral trioxide aggregate). Materjali võttis laiemalt kasutusele ja arendas seda tuntud teadlane, juureravi spetsialist ja õpikute autor dr. Mahmoud Torabinejad.

Uuringud näitavad MTA võrdväärseid või isegi paremaid tulemusi võrrelduna kaltsiumhüdroksiidiga. MTA eeliseks on tema suurepärane biosobivus ehk ühildumine hamba kinnituskudedega. See omadus annab MTA-le laia kasutusala juureravis ja perforatsioonide, sealhulgas traumaatiliselt avanenud pulbiõõne, sulgemisel.

Lisaks on MTA-l mitmeid teisi häid, ravitulemusi positiivselt mõjutavaid omadusi:

  1. ei ole kudedele toksiline,
  2. ei resorbeeru ehk ei lahustu koevedelikuga kokku puutudes,
  3. hea ääresulg,
  4. sarnaselt kaltsiumhüdroksiidile on ta tugevalt aluseline, mõjudes bakterite kasvu pärssivalt ja kiirendades pulbiõõnes sekundaarse ehk teisase dentiini moodustumist.

Parima vastupidavuse saab, kui materjali valmistamisel segada pulbrit ja vedelikku suhtes vähemalt 3:1. MTA kõvastumine toimub mitme tunni jooksul ja sel ajal on ta väljapestav -seda tuleb arvestada kaviteedi loputamisel peale MTA asetamist.

MTA-ga tehtava ravi edukuse tagavad siiski samad kriteeriumid, mis kaltsiumhüdroksiidi kasutamisel: õige diagnoos (eelneva põletiku puuudumine pulbikoes), mikroobidevaba preparatsiooniala (pulbi infitseerumise ehk mikroobidega saastumise vältimine) ning hermeetiline täidis.

Kui tahad teada, kuidas MTA kasutamine praktikas välja näeb, siis suur hulk videosid on selle materjali kasutamisest juureravis. Kasuta Google otsingus nt sõnapaari ´MTA teeth´.

Biodentiin

Biodentiin on uus materjal, mis on mõeldud korvamaks hävinud või eemaldatud dentiinikude. Oma füüsikaliste näitajate poolest sarnaneb materjal inimese hambadentiinile. Sobib kasutamiseks nii hamba krooni- kui juureosas.

Materjali positiivseks küljeks on väga hea bioühilduvus kudedega, mis vähendab koeärritusest tulenevaid riske (näiteks pulbiärritust sügava karioosse defekti taastamisel). Biodentiin ei vaja eelnevat pinnatöötlust ega adhesiivsüsteemide kasutamist, mis säästab aega.

Biodentiini saab kasutada nii pulbi kaudseks kui otseseks katmiseks (pulbi isoleerimine) ja sügavates kaviteetides ajutise täidisena.

Üldine soovitus biodentiini kasutamisel on üheetapiline ravi – kogu kaviteet täidetakse biodentiiniga. Hiljem (minimaalselt kolme kuu möödudes) eemaldatakse biodentiini peamine osa. Sügavamal kaviteediosas paiknev biodentiin jäetakse eemaldamata. See osa materjalist jääb alustäidiseks. Selline tegevus vähendab uue perforatsiooni ohtu. Hammas restaureeritakse komposiittäidismaterjaliga.

Vaata tootjafirma poolt loodud videot: http://www.youtube.com/watch?v=iuhIZ2Jwo7w NB! Pööra erilist tähelepanu video esimese minuti lõpuosale, kus on antud väga hea ‘spikker’ kliiniliseks tööks: millist materjali millisel kliinilisel juhul kasutada.

Kaltsiumhüdroksiid on erinevalt biodentiinist koevedelikes (seega ka süljes) lahustuv ja halva ääresuluga. Tõenäosus, et mikroobid jõuavad pulbiõõnde ja põhjustaksid seal põletiku, oleks kaltsiumhüdroksiidi üksi kasutades väga suur. Seepärast isoleeritakse kaltsiumhüdroksiid suukeskkonnast alati mõne püsivama ja parema ääresuluga materjali kasutades. Biodentiin ühildub hästi hambakudedega ja ei lahustu peale lõplikku kõvastumist märkimisväärselt. Seepärast saab seda materjali kasutada üksikult, ajutise täidisena.

Sügava kaariese ravijuhtum 4-aastase jälgimisperioodil:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-77572009000100014. Vaata edukat ravijuhtu etappide kaupa. Arvesta, et see on vaid üks võimalus. Arvamusi, kui palju karioosset kude võib eemaldamata jätta ja millal ja millises ulatuses pulpi katvaid materjale eemaldada või vahetada, on väga erinevaid. Tähtis on vältida pulbi ärritust ja tagada hea isolatsioon – siis võid loota head ravitulemust.