Margus Ott

Books in Estonian

Non-fiction
Vägi. Väekirjad. I köide. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2015, 470 lk.
Väekirjad. 2. köide. Filosoofilised esseed. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2015, 287 lk.
Väekirjad. 3. köide. Pärimuslikud esseed. Tallinn: EKSA, 2016, 417 lk.
Väekirjad. 4. köide. Poliitilised esseed. Toimetajad Maarja Kangro ja Aro Velmet. Tallinn: EKSA, 2017, 404 lk.
Väekirjad. 5. köide. Isendlikud esseed. Tallinn: EKSA, 2017, 396 lk. [Kultuurikriitika.]
Väekirjad. 6. köide. Kirju vägi. Tallinn: EKSA, 2018, 293 lk.