Enel Melberg - short stories

Books

Swedish
Björnen sover. Omslag: Maria Lund. Stockholm: Bonniers Junior, 1989, 91 pp.
Tecknen på trädet: Keltiska berättelser. Stockholm: Gidlund, 1989, 101 pp.

Sagornas öar: en resa i den grekiska gudavärlden. Stockholm: Rabèn & Sjögren, 1982, 124 pp. [Fairy tales for children. 2nd ed: Stockholm: Dejavu, 2010.]