General treatments - articles in Catalan

Jüri Talvet, Catalunya i Estònia: comparacions (sobretot) literàries. -  Revista de Catalunya (Barcelona), 74, 1993, pp.93-110.