Villem Gross - novels

Books

Armenian
Одноклассники. Ереван: Айастан, 1975, 312 pp. [’Pinginaabrid’.]

Czech
Zločin v alinze. Přel. Naděžda Slabihoudová. Ilustrátor Oldřich Pošmurný. Lidová knihovna, sv. 80. Praha: Lidové nakladatelství, 1984, 246 pp. [Translation of ’Vaikimise motiivid’.]