Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Eesti raadio arhiivmaterjalid

Vöötkood Number Nimi Aasta(d) Uurijad Digiteeritud (J/E) Metaandmed (J/E) Märkused (nt lahtine köide)
O001 ER saatepäev ja kuulatavus 1981 – 1985
O002 ETV saatepäev ja vaadatavus 1972 – 1985
O003 ER saatepäev ja kuulatavus 1976 – 1980
O004 Erinevate saadete demograafia 1986 – 1987
O005 Eesti Televisioon Saatekava ja vaadatavus 1986 – 1990
O006 Eesti Raadio saatepäev ja kuulatavus 1986 – 1990
O007 Eesti Televisioon 1991-d
O008 Eesti Raadio saatekavad 1990-d
O009 Raadio- ja TV – kavad 1990-d & muu
10300014862363 O010 Päevik 1/80 25 II – 2 III 1980 E E
10300014862371 O011 Päevik 3/80 15 – 20 IX 1980 E E
10300014862389 O012 Päevik 1/79 12 – 18 III 1979 E E
10300014856548 O013 Päevik 3/79 20 – 26 VIII 1979 E E
10300014862272 O014 Päevik 1/73 19 – 25 III 1973 E E
10300014854527 O015 Päevik 2/73 11 – 17 juuni 1973
10300014862223 O016 Päevik 3/73 17 – 23 IX 1973 E E
10300014862231 O017 Päevik 4/73 3 – 16 XII 1973 E E
10300014862249 O018 Päevik 1/74 18 – 24 III 1974 E E
10300014862256 O019 Päevik 2/74 8 – 14 VI 1974 E E
10300014862264 O020 Päevik 3/74 30 IX – 6 X 1974 E E
10300014862413 O021 Päevik 4/74 23 – 29 XII 1974 E E
10300014862405 O022 Päevik 1/75 1975 E E
10300014862397 O023 Päevik 2/75 1975 E E
10300014862165 O024 Päevik 3/75 1975 E E
10300014862173 O025 Päevik 4/75 3 – 9 XI 1975 E E
10300014862181 O026 Päevik 2/76 10 – 16 V 1976 E E
10300014862199 O027 Päevik 2/76 II nädal 17 -23 V 1976 E E
10300014862207 O028 Päevik 3/76 13 – 19 IX 1976 E E
10300014856712 O029 Päevik 4/76 6 – 12 XII 1976 E E
10300014862215 O030 Päevik 1/77 21 – 27 II 1977 E E
10300014859971 O031 Päevik 2/77 venelased 6 – 12 VI 1977 E E
10300014859963 O032 Päevik 2/77 eestlased 6 – 12 VI 1977 E E
10300014862298 O033 Päevik 3/77 eestlased 12 – 18 IX 1977 E E
10300014853909 O034 Päevik 4/77 eestlased 5 – 11 XII 1977
10300014859955 O035 Päevik 1/78 eestlased 27 II – 5 III 1978 E E
10300014859948 O036 Päevik 1/78 venelased 27 II – 5 III 1978 E E
10300014859930 O037 Päevik 2/78  5 – 11 VI 1978 E E
10300014859922 O038 Päevik 3/78 eestlased 11 – 17 IX 1978 E E
10300014854188 O039 Päevik 3/78 venelased 18 – 24 IX 1978
10300014862306 O040 Päevik 4/78 eestlased 4 – 10 XI 1978 E E
10300014862280 O041 Päevik 1/79 venelased 12 – 18 III 1979 E E
10300014862314 O042 Päevik 4/79 venelased 3 – 9 XII 1979 E E
10300014855730 O043 Päevik 1/80 venelased 25 II – 2 III 1980 J J
10300014854295 O044 Päevik 4/80 venelased 1 – 7 XII 1980
10300014859914 O045 Päevik 1/81 Eestlased 9 – 15 III 1981 E E
10300014862330 O046 Päevik 1/81 venelased 9 – 15 III 1981 E E
10300014862355 O047 Huvi sündmuste vastu (päeviku 1781 lisaleht) 1981 E E
10300014862348 O048 Päevik 2/81 Eestlased 28 – 31 V 1981 E E
10300014862322 O049 Päevik 3/81 eestlased 14 – 20 IX 1981 E E
10300014858833 O050 Päevik 4/81 eestlased 23 – 29 XI 1981 E E
10300014858858 O051 Päevik 4/81 venelased 23 – 29 XI 1981 E E
10300014858874 O052 Päevik 1/82 eestlased 22 – 28 II 1982 E E
10300014858890 O053 Päevik 1/82 venelased 22 – 28 II 1982 E E
10300014858908 O054 Päevik 2/82 I nädal 12 – 18 IV 1982
10300014858916 O055 Päevik 2/82 II nädal 19 – 25 IV 1982 E E
10300014858924 O056 Päevik 3/82 eestlased 27 IX – 3 X 1982 E E
10300014858932 O057 Päevik 4/82 eestlased 6 – 12 XII 1982 E E
10300014858940 O058 Päevik 4/82 venelased 6- 12 XII 1982 E E
10300014858957 O059 Päevik 1/83 eestlased 28 II – 6 III 1983 E E
10300014858965 O060 Päevik 2/83 venelased 6 – 12 VI 1983 E E
10300014858973 O061 Päevik 2/83 eestlased 6 – 12 VI 1983 E E
10300014859526 O062 Päevik 3/83 eestlased 12 – 18 IX 1983 E E
10300014859534 O063 Päevik 4/83 eestlased 5 – 11 XII 1983 E E
10300014861134 O064 Päevik 4/83 venelased 5 – 11 XI 1983 E E
10300014861126 O065 Päevik 1/84 eesti 30 I – 5 II 1984 E E
10300014861118 O066 Päevik 2/84 vene 4 – 10 VI 1984 E E
10300014854444 O067 Päevik 2/84 eesti 4 – 10 VI 1984
10300014854881 O068 Päevik 3/84 eesti 17 – 23 IX 1984 E E
10300014854907 O069 Päevik 4/84 eesti 19 -25 XI 1984
10300014854956 O070 Päevik 4/84 vene 19 -25 XI 1984 E E
10300014854949 O071 Päevik 1/85 eesti 28 II – 3 III 1985 E E
10300014854931 O072 Päevik 2/85 vene 24 VI – 30 VI 1985 E E
10300014854923 O073 Päevik 2/85 eesti 24 VI – 30 VI 1985 E E
10300014854915 O074 Päevik 3/85 23 IX – 29 IX 1985 E E
10300014859443 O075 Päevik 4/85 eesti 18 XI – 24 XI 1985 E E
10300014861258 O076 Päevik 4/85 vene 18 XI – 24 XI 1985 E E
10300014858999 O077 Päevik 1985 – kogu Eesti NSV elanikkond 1985 E E
10300014858981 O078 Päevik 1/86 I nädal 10 – 16 III 1986 E E
10300014859005 O079 Päevik 1/86 II nädal 17 – 23 III 1986 E E
10300014859013 O080 Päevik 2/86 eesti 2 – 8 VI 1986 E E
10300014859039 O081 Päevik 2/86 vene 2 – 8 VI 1986 E E
10300014856654 O082 Päevik 3/86 22 IX – 28 IX 1986 E E
10300014856647 O083 Päevik 4/86 vene 24 – 30 XI 1986 E E
10300014856639 O084 Päevik 4/86 eesti 24 – 30 XI 1986 E E
10300014856621 O085 Päevik 1/87 I nädal 16 – 22 II 1987 E E
10300014854899 O086 Päevik 1/87 II nädal 23 II – 1 III 1987 E E
10300014856696 O087 Päevik 2/87 eesti 8 – 14 VI 1987 E E
10300014856688 O088 Päevik 2/87 vene 8 – 14 VI 1987 E E
10300014856670 O089 Päevik 3/87 eesti 14 IX – 20 IX 1987 E E
10300014854618 O090 Päevik 4/87 eesti 7 – 13 XII 1987 E E
10300014856662 O091 Päevik 4/87 vene 7 – 13 XII 1987 E E
10300014859617 O092 Päevik 1/88 I nädal 29 II – 6 III 1988 E E
10300014859633 O093 Päevik 1/88 eesti II nädal 7 III – 13 III 1988 E E
10300014859641 O094 Päevik 2/88 eesti 27 VI – 3 VII 1988 E E
10300014859708 O095 Päevik 2/88 vene 27 VI – 3 VII 1988 E E
10300014859690 O096 Päevik 3/88 26 IX – 2 X 1988 E E
10300014859682 O097 Päevik 4/88 eesti 12 – 18 XII 1988 E E
10300014859674 O098 Päevik 4/88 vene 12 – 18 XII 1988 E E
10300014859518 O099 Päevik 1/89 I nädal 27 II – 5 III 1989 E E
10300014859047 O100 Päevik 1/89 II nädal 6 III – 12 III 1989 E E
10300014859153 O101 Päevik 2/89 vene 12 – 18 VI 1989 E E
10300014859161 O102 Päevik 2/89 eesti 12 – 18 VI 1989 E E
10300014859179 O103 Päevik 3/89 eesti 25 IX – 1 X 1989 E E
10300014859187 O104 Päevik 4/89 eesti 27 XI – 3 XII 1989 E E
10300014859195 O105 Päevik 4/89 vene 27 XI – 3 XII 1989 E E
10300014859203 O106 Päevik 1/90 eesti 26 II – 4 III 1990 E E
10300014859211 O107 Päevik 1/90 vene 26 II – 4 III 1990 E E
10300014859229 O108 Päevik 2/90 eesti 1990 E E
10300014859237 O109 Päevik 2/90 mitteeesti 1990 E E
10300014859294 O110 Päevik 3/90 eesti 24 – 30 IX 1990 E E
10300014859302 O111 Päevik 3/90 mitteeesti 1990 E E
10300014859310 O112 Päevik 4/90 eesti 10 – 16 XII 1990 E E
10300014859328 O113 Päevik 4/90 vene 10 – 16 XII 1990 E E
10300014859336 O114 Päevik 1/91 eesti 25 II – 31 III 1991 E E
10300014859344 O115 Päevik 1/91 vene 25 III – 31 III 1991 E E
10300014862124 O116 Päevik 2/91 eesti 17 – 23 VI 1991 E E
10300014862132 O117 Päevik 2/91 vene 17 – 23 VI 1991 E E
10300014862140 O118 Päevik 3/91 eesti 23 – 29 IX 1991 E E
10300014862157 O119 Päevik 3/91 vene 23 – 29 IX 1991 E E
10300014860003 O120 Päevik 4/91 eesti 25 XI – 1 XII 1991 E E
10300014859997 O121 Päevik 4/91 vene 25 XI – 1 XII 1991 E E
10300014859989 O122 Jõulupäevik 1991 23 XII – 29 XII 1991 E E
10300014860052 O123 Päevik 1/92 eesti 23 – 29 III 1992 E E
10300014860045 O124 Päevik 1/92 mitte-eesti 23 – 29 III 1992 E E
10300014860037 O125 Päevik 2/92 eesti 15 -21 VI 1992 E E
10300014860029 O126 Päevik 2/92 vene 15 -21 VI 1992 E E
10300014860011 O127 Päevik 3/92 eesti 21 -27 IX 1992 E E
10300014860086 O128 Päevik 3/92 vene 21 -27 IX 1992 E E
10300014860078 O129 Päevik 4/92 eesti 7 – 13 XII 1992 E E
10300014860060 O130 Päevik 4/92 mitte- eesti 7 – 13 XII 1992 E E
10300014861951 O131 Päevik 1/93 eesti 25 – 31 I 1993 E E
10300014860110 O132 Päevik 1/93 mitte-eesti 25 – 31 I 1993 E E
10300014860102 O133 Päevik 1/93 eesti 4 – 10 X 1993 E E
10300014860094 O134 Päevik 3/93 mitte-eesti 4 – 10 X 1993 E E
10300014861969 O135 Päevik 4/93 eesti I nädal 29 XI – 5 XII 1993 E E
10300014862074 O136 Päevik 4/93 mitte -eesti 6 XII – 12 XII 1993 E E
10300014862066 O137 Päevik 4/93 mitte -eesti II nädal 29 XI – 5 XII 1993 E E
10300014862116 O138 Päevik 1/94 eesti 14 – 20 III 1994 E E
10300014862108 O139 Päevik 1/94 mitte-eesti 14 – 20 III 1994 E E
10300014862090 O140 Kuulaja päevik nr.1 1970 1970 E E
10300014862082 O141 Kuulaja päevik nr.2 1970 15 – 21 VI 1970 E E
10300014862058 O142 Kuulaja päevik nr.3 1970 14 – 20 IX 1970 E E
10300014862041 O143 Kuulaja päevik nr.4 1970 1 – 7 XII 1970 E E
10300014862033 O144 Päevik 1 1976 22 – 28 III 1976 E E
10300014862025 O145 Päevikud (80-d: 90-d) 1980 lõpp, 1990 algus E E
10300014862017 O146 Koondpäevik 1972 – 1981 II kv 1972 – 1981 II kv E E
10300014862009 O147 Päevikute informatsioonileht 1992 21 – 27 IX 1992 E E
10300014861993 O148 1993 ja 1994 päevikute aruande 1994 E E
10300014861985 O149 Kuulamise- vaatamise kestvus 1974 – 1983 1974 – 1983 E E
10300014861977 O150 Päevik- küsitluse andmete teisese analüüsi meetodid 1977 Andrus Saar E E
10300014856753 O151 Ajakasutussagedused 1990- E E
10300014856738 O152 Telesaadete vaadatavus ja raadiosaadete kuulatavustabelid 1970 -1980 E E
10300014855755 O153 Mida me teinud oleme (meediasotsioloogide uurimused) 1965 – J J
10300014855755 O154 Kontaktid (1 etapi uurimisaruanne, vene keeles) 1984 Kalabin, Saar, Meinert, Saar, Uueküla, Hiietamm E E
10300014856555 O155 Intervjueerijate seminarid 4 – 5 IV 1980
10300014856605 O156 Korterikomisjoni arhiiv 1969 – 1983 E E
10300014853974 O157 Ajakasutussagedused 1990-
10300014861217 O158 TV vaadatavuse sagedustabelid ja graafikud 1990-d E E
10300014854410 O159 Sotsioloogiliste uurimuste läbiviimise kord 1985
10300014856597 O160 Missuguses esitluslaadis ja missuguste küsimuste kohta ootate eeskätt raadiolt infot E E
10300014854683 O161 Küsitluste programmid 1964? J E
10300014856589 O162 Avaldusi materjalidega tutvumiseks 1970 – 1986 E E
10300014854840 O163 Erinevate raadio- ja TV -kanalite kasutamisest ning küsitletavate temaatilistest huvidest 1986 J J
10300014854626 O164 Uurimuste metoodika materjale (eesti & vene) 1980-d J E Kaust on OO164
10300014861233 O165 Väliskontakte 1990-d E E
10300014856571 O166 Balti Regatt 1979 20 – 30 VIII 1979 E E
10300014860664 O167 Rahvastiku mudeli materjale 1970-d E E
10300014860789 O168 Ankeete 1980 – 1990 E E “Sotsioloogia labor, Telecontrol System Videotest” on kausta sees.
10300014854147 O169 Telefoniküsitlused 1980 1980
10300014859476 O170 Elamu ja heaolukomisjon 1980-d E E
10300014859500 O171 ETV ja KTV 1970-d – 1980-d E E
10300014861209 O172 ETV saated 1980-d E E
10300014861225 O173 ER saated 1980-d E E
10300014856530 O174 Infoleht 1988 (ER ja ETV saadete kuulatavusest – vaadatavusest 1987 IV kvartalis) 1988 J J
10300014860961 O175 Intervjueerijad ???? E E
10300014854501 O176 Infokanalid vene-eesti 1972 I 1972
10300014859658 O177 Ajastruktuurtabelid 1974 – 1976 1974 – 1976 E E
10300014859666 O178 Ajastruktuuranalüüs 1974 – 1976 1974 – 1976 E E
10300014859492 O179 Ajabüdzett 1983 talvel tabelid 1983 talv E E
10300014860870 O180 Ajabüdzett 1983 talvel  1983 talv E E
10300014854865 O181 Ajabüdzett 1985 suvel 1985 Asta Tamre J E
10300014860946 O182 Eestlased Sagedustabelid väljavõte 1 – 61 ???? E E
10300014861027 O183 Eestlased Sagedustabelid väljavõte 62 – 381 ???? E E
10300014860839 O184 Venelased sagedustabelid 2 – 395 ???? E E
10300014860847 O185 Eestlased sagedustabelid ???? E E
10300014861001 O186 Infokanalite eelistused – sagedustabelid II 1965 E E
10300014860953 O187 Infokanalite eelistused – sagedustabelid III 1965 E E
10300014856779 O188 Infokanalite eelistused – sagedustabelid IV 1965 E E
10300014856795 O189 Infokanalite eelistused – sagedustabelid V 1965 E E
10300014856787 O190 Infokanalite eelistused – sagedustabelid VI 1965 E E
10300014856761 O191 Infokanalite eelistused – sagedustabelid VII 1965 E E
10300014859864 O192 Infokanalite eelistused – sagedustabelid VIII 1965 E E
10300014854170 O193 Rahva Hääl 1984/1985 tabelid 1984 – 1985
10300014854139 O194 Intervjueerimised. Lepingute raamat 1985
10300014854493 O195 Kirjad, esildised 1978
10300014859799 O196 Muusika ankeedi sagedustabelid ???? E E
10300014854329 O197 Kultuuriankeedi sots-dem tabelid ????
O198 Väljaantud teatiste mustandid 1980-d
10300014860920 O199 Infosaated. Sagedused ???? E E
10300014854287 O200 Sageddustabelid ja meedia vaadatavusdiagrammid 1990-d
10300014854717 O201 Päeviku 3/93 lisaleht (üldandmed, tabelid, graafikud) XI 1993 Hella Kaldaru J J
10300014854733 O202 Päeviku 3/93 lisaleht (üldandmed, tabelid, graafikud) XI 1993 Hella Kaldaru J J
10300014860888 O203 Päeviku 3/93 lisaleht (üldandmed, tabelid, graafikud), mitte-eestlased 4 – 10 1993 Hella Kaldaru E E
10300014854394 O204 Päeviku 3/93 lisaleht (üldandmed, tabelid, graafikud), mitte-eestlased 4 – 10 1993 Hella Kaldaru
10300014855680 O205 Päeviku 4/1993 lisaleht I ja II osa Üldandmed, sots-dem. tabelid, graagikud, tüpoloogiad. (Saade “Maa”, “Sisu”, huvi kultuurisaadete vastu) 1993 Hella Kaldaru J J
10300014860896 O206 Päevik 1/94 tabelid. Eestlased & mitte-eestlased 1994 Turu-uurimise AS E E
10300014855953 O207 Päevik 1/94 saadete reitingud ja graafikud 1994 Turu-uurimise AS J J
10300014853867 O208 Päevik 1/94 saadete reitingud ja graafikud 1994 Turu-uurimise AS
10300014854436 O209 Päevikute demograafia 1980-d
10300014854261 O210 Saadete jälgimisprotsessi arvutamine saatestatistika ja päeviku etteantud tunnuse lõikes. Tehniline projekt 1974 I. Haiba, T. Paulson, I. Trikkel, S. Vaim
10300014860649 O211 Ankeedid (kultuur, noored, keskkond, muusika, ra- tele, sport, tervis) 1980-d – 1990-d E E
10300014859716 O212 Ankeedid üldandmetega 1970-d – 1980-d E E
10300014859732 O213 Mitmesugused ankeedid (ajakirjandus, tele, arvamus) 1970-d – 1980-d E E
10300014854337 O214 Ankeedid 1970d – 1990-d
10300014859740 O215 Mitmesugused ankeedid 1980-d – 1990-d E E
10300014859849 O216 Ringhäälingu auditooriumi uurimine Ankeedid II 1976 – E E
10300014859856 O217 Ankeedid 1950-d – 1980-d E E
10300014859724 O218 Sovetskaya Estoniya ankeet ???? E E
10300014860979 O219 Mitmesuguseid ankeete, küsitluslehti 1970 E E
10300014860904 O220 Abielluja ankeet 1967 Viivi Noor E E
10300014859807 O221 Ankeete 1960-test 1960-d E E
10300014859815 O222 Igasugu avaldatud küsitlusmaterjali 1980-d E E
10300014859823 O223 Auditooriumi uurimine. Ankeete 1970-d – 1990-d E E
10300014859831 O224 ETV ja ER koht infokanalite hulgas 1991 Asta Tamre E E
10300014859781 O225 ER venekeelsete saadete temmatiliste ülekannete sisuanalüüs (vene keeles) 1983 J. Baljasnaja E E
10300014859773 O226 Massikommunikatsioon ja kultuur (vene keeles) 1988 aruanne 1988 J. Baljasnaja E E
10300014859872 O227 Massikommunikatsioon ja kultuur (sagedustabelid, vene keeles) 1988 J. Baljasnaja E E
10300014859880 O228 ER venekeelsete saadete sisuanalüüs I ; III 1996 & 1993 J. Baljasnaja E E
10300014859898 O229 Venekeelsete programmide sisuanalüüsid 1986 J. Baljasnaja E E
10300014859757 O230 Kontaktid (vene keeles) 1984 1984 S. Kalabin, L. Meinert, N. Meinert, A. Saar, J. Uueküla, S. Hiietamm E E
10300014860938 O231 Kontaktid teiste Liiduvabariikide)ga 1980-d E E
10300014859906 O232 Norrte ankeedi sagedused 1972 E E
10300014860862 O233 Muusika – ankeet Sagedustabelid, sagedusribad 1974 E E
10300014854279 O234 Infokanalid (Tallinna eestlased) – sagedused 1 – 63 1972
10300014854352 O235 Infokanalid (Tallinna eestlased) – sagedused 64 – 395 1972
10300014854402 O236 Järjejutu kuulatavuse sagedused 1980-d
10300014859765 O237 Ankeete 1970-d – 1980-d E E
10300014854055 O238 Mitmesuguseid ankeedid 1960-d
10300014856613 O239 Soome materjale Ka Gallup 1980-d E E
10300014860631 O240 ER venekeelsete saadete temaatiliste ülekannete sisu analüüsi aruanne 1983 J. Baljasnaja E E
10300014854428 O241 Võrumaa elanikkond ja Võru Raadio XI – XII 1991 OÜ Telirad
10300014856043 O242 Kodeerimisjuhendid, lepinguaktid, tabelid (Rahva Hääl) 1984 R. Harjo J J Metaandmetes pole kodeerimisjuhendeid mainitus
O243 Välisinfo. Väliskanalid 1980 – 1983
10300014855623 O244 Informatsioonikanalite omavahelistest seostest (tabelid) 1969 J J
10300014854659 O245 Informatsioonikanalite seostest XII 1969 J E
10300014855813 O246 Informatsioonikanalite omavaheline suhe. Analüüs 1966 J J
10300014854782 O247 Informatsioonikanalite omavahelistest seostest. 1969 J E
10300014855748 O248 ER, ETV kultuuriankeet 1992 J J
10300014855847 O249 Albertville olümpiamängude küsitluse aruanne 1992 J E
10300014855888 O250 ER küsitlustulemused 1962 J E
10300014854592 O251 Küsitlustulemused 1965
O252 Maa probleemide (maa sotsiaalse arengu) kajastus ER saadetes 1979 – 1986
10300014854584 O253 Raadiokuulajate ning televaatajate tüpoloogia kanalite kasutamisee järgi ning auditooriumi ajakasutamise struktuurist (Andmete võrdlev analüüs 1974, 1976, 1983 ja 1986 aasta uurimuste alusel) 1987 Asta Tamre
10300014854790 O254 Erinevate telekanalite vaadatavus (1985 – 1990) Aruanne eesti ja soome keeles 1985 – 1990 J E
10300014856746 O255 Massikommunikatsioon ja kultuur. Venekeelsete küsitlus, tabelid 1987 E E
O256 Erinevate helilaadidediferentseeritud psühhofüsioloogilise mõju eksperimentaalne uurimine Eesti Raadios (kokkuvõte) 1973 – 1974
10300014853966 O257 ER koht muusikakanalit hulgas ja kuulajate tüpoloogia 1974
10300014854824 O258 Ajastruktuur talvel. Raadio, TV, ajalehed, ajakirjad, raamatud. 1976 J J
10300014854550 O259 Ajastruktuuri uurimus 1976 a. talvel I osa 1976
10300014854600 O260 Ajastruktuuri uurimus 1976 a. talvel II osa 1976 J E Osad materjalid kattuvad materjalidega teavikust O259, kaante peal on kirjas I osa
10300014855870 O261 Ajastruktuuri võrdlus suvel ja talvel 1974 – 1976 J J
10300014854709 O262 Vaba aeg (suvel) 1974 J J
10300014855862 O263 Teletekst 1989 J J
10300014856092 O264 Me ei taha suitsetada 1990 Epp Tasa J J
10300014855664 O265 TPEDI koolinoored – mõningad andmed 1985 H. Liimets, U. Kala, I. Trikkel, L. Võhandu J J
10300014855649 O266 Rajooni- ja linnalehed Eesti NSV ajakirjandussüsteemi osana. Kokkuvõte lepingulise uurimistöö tulemustest 1984 M. Lauristin, P. Vihalemm J E lahtine köide, kaasi pole
10300014855854 O267 Pensionärid 1982 P. Maimik J E
O268 “Päevakaja” psühholoogilise analüüsi alustest 1966 E. Pung, U. Siimann, Ü. Vooglaid
10300014856704 O269 “Vikerraadio” kuulajaskonnast 1968 E E
10300014855995 O270 Raadiotöötajate küsitlustulemused (usuteemalised saated; Valitsusjuhtide ja ÜN liikmete esinemised ER-s) XII 1990 J E
O271 Sport ja telefoniküsitlused. Tulemused: ULL, sport, Tihemetsa 1970
10300014856001 O272 Ajakirjade “Tallinn” ja “Raduga” lugejate – mittelugejate võrdlus. Kursusetöö 1988 P. & T. Vihalemm J E
10300014855656 O273 Ajalehtede “Noorte Hääl” ja “Molodjoz Estonii” sisu analüüs 1983 H. Talving J J
10300014855896 O274 Ajakirjanduslikke uurimusi 1960-d J J Materjal kaustas O279
10300014854162 O275 Küsitlustulemused “Rahva Hääle”, “Päevalehe”, “Maalehe” ja “Õhtulehe” kohta V 1990 Asta Tamre
10300014853842 O276 Küsitlustulemused “Rahva Hääle”, “Päevalehe”, “Maalehe” ja “Õhtulehe” kohta V 1990 Asta Tamre lahtine köide
10300014860672 O277 “Sport” I aruanne, üldjaotused 1990 K. Raudam, A. Tamre J E Arvutis on kaust O601
10300014854725 O278 “Üliõpilane televaatajana” Diplomitöö 1987 Jana Rand, Peeter Vihalemm. J E
10300014854691 O279 ETV ja ER Aruandeid 1980 -test – 1990-ni 1980 – 1990 J E Kaust on olemas, aga seal on vale materjal sees (sees on O274 materjal)
10300014854576 O280 Olümpiasaated ETV-s ja ER-s. Lisalehed 1980
10300014854253 O281 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisealaste veendumuste ja käitumuslike hoiakute uurimus 1990 Epp Tasa
10300014860995 O282 Kinokülastaja (vene keeles) 1986 A. Saar, Ni. Meinert E E
10300014853925 O283 Informatsioonikanalite seostest XII 1969
10300014856076 O284 ER ja ETV hommikuprogramm, ER “Peresaade” ja ETV “Teleteater” XI 1991 J E Arvutis olev kaust on tühi
10300014855946 O285 Ida-Virumaa eestikeelne elanikkond ja Viru Raadio XI – XII 1991 J J
10300014854360 O286 Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisealane uurimus (tabelid läbi soo ja rahvusliku tunnuse) 1990
10300014856100 O287 Küsitlus konkureerivate programmide kohta I 1965 J J
10300014855987 O288 Kõike segamini. Sh. 1968 a. kääriku sotsioloogiakonverenst meterjale 1960-d E E
10300014859450 O289 Tabelid 1960-d J E Kausta pealkiri on “Kõike segamini”, arvutis on “Essee”
10300014861241 O290 Tabelid 1960-d E E
O291 Igasugu koondtabelid 1960d – 1980d
10300014856563 O292 Kuulaja reaalse käitumise (kuulatavuse tendentsid) uurimine päevikute alusel. saadete planeerimine programmiti (saatevõrk) ja kuulatavus 1970 – 1975 E E
10300014861084 O293 Ankeedid 1960d – 1970d E E
10300014861092 O294 venekeelseid tabeleid ???? E E
10300014859419 O295 Raportid Moskvale Info – III 1972 1972 E E
10300014856068 O296 Erinevate raadio- ja telekanalite kasutamise dünaamika 1970 – 1976 Tiiu Paulson J J
10300014855961 O297 Erinevate raadio- ja telekanalite kasutamise dünaamika (1970 – 1974 läbiviidud päevik-küsitluste tulemuste alusel) 1970 – 1974 Tiiu Paulson J J
10300014859484 O298 Vikerraadio 1968 a. suvine kuulatavus ja ettepanekud talviseks programmiks 1968 E E
10300014859468 O299 Vikerraadio 1968 a. suvine kuulatavus ja ettepanekud talviseks programmiks 1968 E E
10300014855938 O300 Informatsiooni vahendamise teooria ja praktika probleeme Eesti raadios 1984 A. Saar, k. Raudam J J
10300014854048 O301 “Vikerraadio” kuulajaskonnast 1968
10300014854451 O302 “Eesti NSV teleauditoorium: huvide struktuur, tüpoloogia ja kommunikatiivse käitumise iseärasused”. Teadusliku uurimistöö aruanne. II köide, ankeedi üldjaotused. 1977
10300014855706 O303 ETV ja ER infosaated (sisu, vorm, vastuvõtt) 1986 A. Saar, K. Raudam J J
10300014859385 O304 “Inimene ja keskkond” sots-demograafilised tunnused. Venekeelne aruanne XII 1985 E E
10300014859393 O305 Uurimuse “Inimene ja keskkond” kontentanalüüs (venekeelne) 1985 J. V. Baljasnaja E E
10300014859401 O306 Inimene ja keskkond (venekeelne) 1984 J. Baljasnaja E E
10300014859427 O307 Keskkonnakaitse propageerimine (venekeelne) 1985 J. Baljasnaja E E
10300014859435 O308 Inimene ja keskkond (venekeelne aruanne) 1984 J. Baljasnaja
10300014860656 O309 Vene- ja inglisekeelsed keskkonnauurimuste tekstid 1980-d E E
10300014855920 O310 Eesti Raadio ühiskondlik-poliitiliste ja uudistesaadete auditoorium 1980 J J
10300014854675 O311 Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio infosaadete võrdlev analüüs 1983 Margit Riit, Renita Timak, Salme Rannu J J
10300014855839 O312 ETV ja ER infosaated (sisu, vorm, vastuvõtt) 1986 A. Saar, k. Raudam E E
10300014855979 O313 Eesti Televisiooni programmi sisust (jooksva sisuanalüüsi andmete alusel) Aruanne 1983 Salme Rannu J J
10300014856118 O314 Eesti Televisiooni programmi sisust (jooksva sisuanalüüsi andmete alusel) Aruanne 1983 Salme Rannu J J
10300014854311 O315 “Aktuaalse Kaamera” ja teiste informatsioonisaadete võrdlev sisuanalüüs (uurimistöö aruanne) I köide 1974 Hagi Shein, Marju Lauristin, jt.
10300014856126 O316 Raadio ja telesaadete sisu analüüs päevikküsitluse nädalal 25 II – 3 III 1985 Margit Riit, Renita Timak J J
10300014854485 O317 Aruandeid 1978 1978
10300014856977 O318 Vestluszhanrite teooriast ja praktikast (tellimuslik töö Eesti Raadiole) 1982 I. Trikkel J J
10300014855805 O319 ETV noortesaadete sisuanalüüs 1984 M. Riit J J
10300014855698 O320 ER ja ETV koht teiste kommunikatsioonikanalite hulgas V 1991 Asta Tamre J J
10300014855631 O321 Infosaated ja auditoorium 1993 Asta Tamre J J
10300014854832 O322 Infosaated ja auditoorium 1993 Asta Tamre J J Kaks kausta: O322 ja O322 taastatud
10300014861100 O323 Teleülekannete kvaliteet (venekeelnearuanne) ???? E E
10300014854634 O324 Eri TV-kanavien (soomekeelne) 1990 Tiiu Paulson E E
10300014856514 O325 Lühiaruandeid 1980-d E E
10300014853818 O326 Ajastruktuur suvel 1985. Analüüs. 1986 Asta Tamre lahtine köide
10300014856498 O327 Eesti Raadio ja Televisiooni funktsioon ja võimalused eesti koolinoorsoo ideoloogilise kasvatuse kompleksis. Etapiaruanne 1983 J. Orn, H. Liimets, U. Kala E E
10300014855615 O328 Raadiokuulajate ja televaatajate tüpoloogia kanalite kasutamise järgi ning auditooriumi ajakasutamise struktuurist (andmete võrdlev analüüs 1974; 1976; 1983 ja 1986 aasta uurimuste alusel. 1987 J E
10300014854535 O329 Elektrooniliste MIP-kanalite funktsioonid ja auditooriumi ootused Eesti Raadiole 1979
10300014856027 O330 Elektrooniliste MIP-kanalite funktsioonid ja auditooriumi ootused Eesti Raadiole 1979 Peeter Maimik, Asta Tamre J J
10300014854873 O331 Rahvusvahelise massiinformatsiooni õigusliku reguleerimise uurimisest 1984 T. Kõrda J E
10300014854246 O332 Eesti koolinoorte huvidest ja eluhoiakutest veebruaris 1992 1992 Asta Tamre, Reet Uring
10300014860698 O333 Andmestikku Soome TV programmide struktuuri kohta ja Soome Yleisradio programmipoliitikast. Tööaruanne 1983 I. Trikkel J E
10300014856084 O334 Huvi sündmuste vastu olenevalt elukohast 1966 J J
10300014860714 O335 Ankeetküsitluse “Vikerraadio kuulatavus ja auditooriumigruppide ostujõud” aruanne 1992 J E
O336 Raadiosaadete sisu analüüs 16 II – 28 II 1987 Epp Tasa
10300014854642 O337 Põhiemotsioonide, neutraalse kõne ja selle hälvete (nn. tõsise ja piduliku stiili) tajumise analüüs 1986 Mall Laur J J
10300014854113 O338 Auditooriumi ootused ja arvamused seoses sõltumatu uue telekanali avamisega I 1993 T. Paulson, H. Kaldaru
O339 Sõnajärjestus eesti keeles 1995-d N. Remmel
10300014854154 O340 Eesti Raadio välisinformaatikasaadetes. Aruanne 1984 Mall Laur
10300014854741 O341 Eesti kõne emotsionaalsuse aspektid 1985 Mall Laur J J
O342 Eesti raadio välisuudiste ja – kommentaaride analüüs võõrsõnade seisukohalt 1983 K. Raudam, M. Laur
O343 Eesti Raadio välisinformatsioonisaadetes tarvitatavate võõrsõnade arusaadavusest 1984 M. Laur
10300014860706 O344 Ajalehtede “Noorte Hääl” ja “Molodjoz Estonii” sisu analüüs 1983 H. Talving J E
O345 Raadioreporteri ABC Raadiotekst 1986 Andrus Saar
10300014856050 O346 Raadio- ja telesaadete sisu analüüs päevik-küsitluse nädalatel 10 III – 23 III 1986 Epp Tasa, Salme Rannu J E
10300014854105 O347 ETV & ER infosaadete kõne analüüs. Aruanne 1989 Mall Laur
O348 Eesti Raadio ühiskondlik-poliitiliste ja uudistesaadete ning nende auditooriumi vahekorrast. Aruanne 1980 Peeter Maimik, Asta Tamre
10300014860680 O349 ETV programmi geograafiline haare 1985 a. aprillis 1985 Anneli Külaots, M. Lauristin E E lahtine köide
10300014854378 O350 Eesti Raadio koht informatsioonikanalite hulgas 1968
10300014856035 O351 Eesti Raadio koht informatsioonikanalite hulgas 1968 J E
10300014853990 O352 Eesti Raadio koht informatsioonikanalite hulgas 1968 lahtine köide
10300014854667 O353 Ankeetküsitluse “Vikerraadio kuulatavus ja auditooriumigruppide ostujõud” aruanne 1992 J E
10300014860987 O354 Eesti mittepõhirahvusest elanike poliitilised eelistused IV 1992 E E
O355 Auditooriumi ootused ja lootused seoses uue telekanali loomisega IV 1993 T. Paulson, H. Kaldaru
10300014853826 O356 Kodu <-> TV Kes on süüdi?. Agressiivne laps. V 1993 Mare Leino lahtine köide
10300014853834 O357 Eestimaalaste suhtumine reklaami ja reklaamitavasse (sotsioloogilisi uurimistulemusi Albertville’I ja Barcelona OM ajal tehtud küsitluste põhjal) 1990-d lahtine köide
O358 Auditooriumi ootused ja arvamused seoses sõltumatu telekanali avamisega 1993 T. Paulson, H. Kaldaru
10300014856480 O359 Eesti koolinoorte terviseuurimus 1991 J J
10300014854568 O360 Eesti NSV-st Eesti Vabariiki 1993
10300014853875 O361 Ida-Virumaa eestikeelne elanikkond ja Viru Raadio XI – XII 1991
10300014854816 O362 Elanikkonna ajabüdzhetist (I etapi analüüs) 1983 Asta Tamre J J
10300014855821 O363 Raaadiokuulajate ja televaatajate tüpoloogia kanalite kasutamise järgi ning auditooriumi ajakasutamise struktuurist (andmete võrdlev analüüs 1974; 1976; 1983 ja 1986 aasta uurimuste alusel. 1987 J J
10300014856019 O364 ENSV eestlastest elanikkonna ajastruktuur 1985 a. suvel. 1985 J J
10300014854196 O365 Erinevate rahvastikugruppide ajakasutamise struktuur 1985 a. suvel 1986
10300014854204 O366 Elanikkonna ajabüdzhetist (II etapi analüüs) 1984 Asta Tamre
10300014854774 O367 Eesti muukeelse elanikkonna suhtumine Eesti Raadiosse ja Eesti Televisiooni 1992 Hella Kaldaru J J
10300014853982 O368 NSA Balti osakond koordineerimisnõukogu (ideoloogiadokumente) 1980
10300014855714 O369 Raadiokuulaja ja televisioonivaataja arvamusi. aruanne 1962 Reidi J E
10300014855904 O370 Avaliku arvamuse uurimisel sagedamini rakendatavaid meetodeid. Diplomitöö ???? V. Telliskivi J E
10300014854238 O371 Uurimuste metoodika materjale (eesti & vene) 1980-d – 1990-d
10300014860722 O372 Avalik arvamus. Aruanne 1984 A. Saar, J. Kivirähk, V. Pärtlisaar J E
10300014854121 O373 Mnenije. Üldjaotused ????
10300014854758 O374 Järvamaa avalik arvamus. üldandmed, ankeet läbi elukoha X – XII 1989 K. Raudam J J
10300014854212 O375 Avalik arvamus 1984/1985. Aruanne 1985 A. Saar, J. Kivirähk, Viive Pärtlisaar
10300014856522 O376 Erinevaid ankeete ja lastearuandeid 1980-d ja muu E E
10300014859609 O377 Lasteuuringuid (eesti & vene) 1980-d ja muu E E
10300014854303 O378 Laps ja teler. Aruanne 1990 Mall Laur
O379 Lasteankeedi aruanne ????
10300014853859 O380 Vanad ankeedid 1980-d
10300014854808 O381 Eesti koolinoorte huvid ja eluhoiakud 1992 J E
10300014855771 O382 Eesti koolinoorte huvid ja eluhoiakud 1992 J J
10300014859351 O383 Lapsed ja teler. Aruanne 1990 Mall Laur E E
10300014861282 O384 Eesti Üldhariduskoolide muusikaõpetaja ankeet. Küsitlustulemused 1991 Hella Kaldaru E E
10300014855797 O385 Noortesaadete aeg ja koht Eesti Raadio programmides 1982 A. Saar J J
10300014861290 O386 Massiinfovahendid Tallinna 5-7 aastaste koduste laste elutegevuses 1986 A. Saar, M. Leino E E
10300014861308 O387 Noorte teabehuvid ja massikommunikatsioonikanalite kasutamine. Diplomitöö 1979 A. Saar E E
10300014859591 O388 Laste raadiokuulamis-televaatamisharjumused XII 1975 E E
10300014859583 O389 Noorte ankeet 1971-1972 E E
10300014859575 O390 I – VIII klasside õpilaste raadiokuulamise ja televaatamise harjumused 1976 Tiiu Kull E E
10300014859567 O391 I – VIII klasside õpilaste raadiokuulamise ja televaatamise harjumused 1976 Tiiu Kull E E
10300014859559 O392 Laste ankeet. Üldised keskmised XII 1975 E E
10300014859542 O393 I – VIII klasside õpilaste raadiokuulamise ja televaatamise harjumused 1976 Tiiu Kull E E
10300014859377 O394 Laste ankeet. Üldised keskmised XII 1975 E E
10300014861266 O395 Lasteankeet. koodid 1975 E E
10300014861274 O396 Lasteankeet. Huvide sagedused 1975 E E
10300014853883 O397 Erinevate kanalite tarbimine (raadio, TV, ajalehed, perekond, sõbrad, õpetajad) 1990-d Asta Tamre?
10300014854030 O398 Murdeealiste laste lülitatus massikommunikatsiooni. Diplomitöö. 1977 Taivo Urbo, Marju Lauristin
10300014853917 O399 Muusikaõpetajate ankeet: küsitlustulemused 1990 – 1991 Hella Kaldaru
10300014854386 O400 Noorteankeet 1972
10300014854469 O401 Üliõpilane raadiokuulajana 1978 H. Liimets, u. Kala, A. Must, E. Vöhandu
10300014855722 O402 Ülevaateid auditooriumi uurimustest 1970-d – 1980-d J J
10300014859625 O403 ER erinevate saadete kuulatavus 1970-d – 1980-d E E
10300014861324 O404 NSVL-Soome III ühisseminari materjalid 1980-d E E
10300014855912 O405 Infoleht ER kuulatavusest 1977 – 1981 J J
10300014854220 O406 Infoleht ER kuulatavusest 1982 – 1983
10300014854857 O407 Infoleht ER kuulatavusest 1984 – 1985 J E
10300014855672 O408 Infoleht ETV vaadatavusest ja ER kuulatavusest 1989 J J
O409 Eesti Raadio 1992 aastal 1993
O410 Infolehtede mustandid 1990-d
O411 Eesti Raadio 1993 a. IV kvartalis 1994
O412 Raadiokuulajate ja televaatajate tüpoloogia sõltuvus erinevate kanalite jälgimise intensiivsusest. Venekeelne 1987 Asta Tamre
O413 Teave (ETV infobülletäänid) 1990-d
O414 Eesti Raadio ja Televisiooni funktsioon ja võimalused eesti koolinoorsoo ideoloogilise kasvatuse kompleksis. Etapiaruanne 1984 H. Liimets, U. Kala, E. Võhandu
O415 Raadiosaadete mõju keskkooliõpilaste sotsiaalsete hoiakutele. 1976 M. Kilp, I. Unt, H. Liimets
O416 Raadiosaadete “Aga teie arvamus?” ja “Kristall” vastuvõetavuse faktoritest 1971 J. Tammeorg, E. Kaitsa, E. Laugaste, A. Pärl, K. Toim
O417 Koolieeliku ja raadio suhe. Diplomitöö 1985 M. Leino, A. Saar, P. Maimik
O418 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (12) 1979 II kv. P. Mainim, R. Timak
O419 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (1) 1975 I kv.
O420 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (2) 1975 II kv.
O421 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.3 (3) 1975 III kv.
O422 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.4 (4) 1975 IV kv.
O423 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (5) 1976 I kv.
O424 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (5) 1976 I kv.
O425 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (6) 1976 II kv.
O426 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (6) 1976 II kv.
O427 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (8) 1977 II kv.
O428 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (9) 1978 II kv.
O429 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (9) 1977 IV kv.
O430 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (9) 1977 IV kv.
O431 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (13) 1979 IV kv.
O432 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.2 (10) 1978 IV kv.
10300014859021 O433 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.1 (9) 1978 II kv. E E
O434 Eesti Raadio informatsioonibülletään nr.3 (7) 1976 IV kv.
10300014856472 O435 Eesti Raadio ja Televisiooni funktsioonid ja võimalused eesti koolinoorsoo ideoloogilise kasvatuse kompleksis. Lõpparuanne 1985 Liimets, H., Kala, U. E E
10300014856464 O436 Eesti Raadio kuulajate tüübid. Kursusetöö 1983 Maarja Pärl, Andrus Saar E E
10300014856456 O437 Eesti Raadio temaatiline perspektiivplaan. Ametkondlikuks kasutamiseks. 1981 E E
10300014856449 O438 Info I. Analüüsid 1966-67 E E
10300014856431 O439 Eesti Raadio ühiskondlik-poliitiliste ja uudistesaadete ning nende auditooriumi vahekorrast. Ametkondlikuks kasutamiseks. 1980 Peeter Maimik, Asta Tamre E E
10300014856423 O440 Informatsioonilehed ametkondlikuks kasutamiseks. 1980-d. E E
10300014856407 O441 Sotsioloogilise infopanga loomise põhimõtetest 1980-d. Andrus Saar, R. Kuusik E E
10300014856415 O442 Päeviku 4/1993 lisaleht Saated “Maa”, “Sisu”. Huvi kultuuriteemade vastu  1993 H. Kalaru E E
10300014856399 O443 Raadiokanalite jälgimissagedused 1974-1992  1992  E E
10300014860623 O900 Raadiokuulajate ja televaatajate küsimustikud saadete kohta. Raadiokuulajate ja televaatajate tüpoloogia kanalite kasutamise järgi ning auditooriumi ajakasutamise struktuurist (andmete võrdlev analüüs 1974, 1976, 1983, 1986 aasta uurimiste alusel) 1989 J J
10300014856886 O444 Telearuanne (Tele- ja raadioauditooriumi päevikuuring) 20 XII 1995 – 16 I 1996 E E
10300014856902 O445 Kontaktid (aruanne) 1985 E E
10300014857280 O446 Massimeedia uuringud Eestis (inglise keeles, “Mass Media Research in Estonia” (3 tükki)) 1990 E E
10300014857298 O447 Informatsioonileht 4/116  1991 E E
10300014857306 O448 Telesaadete jälgimine 1988-89 (soome keeles, “TV-ohjelmien seuraaminen 1988-89”, Heikki Kasari, Oy Yleisradio Ab) 1989 E E
10300014857314 O449 1989. aasta kevadhooaja televaatajad (soome keeles, “Kevätkauden  1989 TV-yleisö”, Seija Nurmi, Oy Yleisradio Ab) 1989 E E
10300014857322 O450 Toimintakertomus (soome keeles, Yleisradion Henkilökunnan Yhdistys r.y.) 1988 E E
10300014857330 O451 Plug-in finnmeter (soome keeles, Finnpanel Oy) E E