Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Majandusteaduskonna uuringud

Allpool nimekiri majandusteaduskonna poolt kasutatavatest uuringuandmetest.

Nimekiri täieneb jooksvalt.

Jrk nr Andmestikuga seotud uuringu nimi Andmestiku üldine tüüp  Andmete kogumise aeg Põhisisu, teemaplokid vms Kelle kohta andmed Andmete kogumise/moodustamise meetod  Andmete maht  Andmestiku formaat Kelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üle Märkused
1 Eesti Statistikaameti ettevõtte, toote ja sihturu tasandi väliskaubanduse andmed. Kvantitatiivne 1995-2017 Ettevõtete kaupade ekspordi ja impordi mahud detailselt 8-kohalise kaubakoodi ja turu lõikes Eesti ettevõtete üldkogum Tollistatistika Andmefailid on aastate kaupa, faili suurus on 17 MB-347MB. Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
2 Eesti Panga teenuste väliskaubanduse andmed Kvantitatiivne 2007-2012, 2014-2017 Ettevõtete teenuste ekspordi ja impordi mahud teenuste detailselt 6-kohalise koodi ja sihtturu lõikes Eesti ettevõtete üldkogum Tollistatistika Andmefailid aastate kaupa; teenuste eksportööride maht varieerub üle aastate vahemikus 3,691 kuni 7,860 Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
3 Eesti ettevõtete statistilise profiili andmed Kvantitatiivne Osanike andmed alates 2005 kuni 2017, muud andmed alates 1995 kuni 2017 Õiguslik vorm, omanikud, tegevusala Eesti ettevõtete üldkogum Erinevate registrite (nt Äriregister) põhjal Andmefailid aastate kaupa XXX Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
4 Ettevõtete innovatsiooniuuring Kvantitatiivne 1998-2000 (CIS3), 2002-2004 (CIS4), 2006-2008 (CIS2006), 2008-2010 (CIS2008), 2010-2012 (CIS2010) Info toote, protsessi, turunduse ja organisatsiooniliste innovatsioonide kohta Eestis registreeritud äriühingute valim Ettevõtete küsitlusuuring Andmefailid aastate kaupa, ca 1600 ettevõtte andmed igas laines Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
5 Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse uuring Kvantitatiivne 1998-2017 Teadus-arendustegevuse kulutused ja töötajad Eestis registreeritud äriühingute valim Ettevõtete küsitlusuuring Andmefailid aastate kaupa, ca 500 ettevõtte andmed igas laines Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
6 Eestist väljapoole tehtud otseste välisinvesteeringute andmed Kvantitatiivne 1995-2017 Eestist väljapoole tehtud välisinvesteeringute rahalised mahud Eesti äriühingute üldkogum Maksebilansi statistika Andmefailid aastate kaupa Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
7 Maksu- ja Tolliameti andmed makstud sotsiaalmaksu kohta Kvantitatiivne 2006-2017 Makstud sotsiaalmaks isikute ja tööandjate (äriühingute vms) kaupa Kõik Eesti residendid, kelle eest on makstud sotsiaalmaksu Maksu- ja Tolliameti TSD deklaratsioonide andmed Andmefailid aastate kaupa Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
8 Rahva- ja Eluruumide loendus Kvantitatiivne 2000, 2011 Demograafilised karakteristikud, haridus, tervis, elamistingimused, töötamine jne. Kogu Eesti elanikkond Küsitlus Andmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviiide ja leibkondade kohta Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
9 Eesti Tööjõuuuringu andmed Kvantitatiivne 1995-2017 Info inimeste majandusliku aktiivsuse (tööhõive, töötuse) ja tööolude kohta Üle 15 aasta vanused indiviidid; kvartaalselt valimis ca 4000 indiviidi Küsitlus Andmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviidide ja leibkondade kohta Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
10 Eesti Äriregistri andmed Kvantitatiivne 1995-2016 Demograafilised karakteristikud, haridus, tervis, elamistingimused, töötamine jne. Eestis registreeritud äriühingute üdkogum Küsitlus Andmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviiide ja leibkondade kohta Stata, SPSS, ASCII tekstifailid Andmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.ee Andmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
11 CV-Keskuse andmed tööotsijate CV-de kohta Kvantitatiivne, kvalitatiivne Erinevad väljavõttes alates 2011; katavad tööturu ajalugu suhteliselt hästi alates 2000. aastast Tööturu minevik (eelmised töökohad), deomgraafilised karakteristikud, omandatud hardus ja oskused, info soovitava töökoha kohta CV Keskuse kaudud tööd otsinud tööotsijad Küsitlus Ca 250 tuhande tööotsija andmed Exceli failid TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, TÜ majandusteaduskond  
12 Euroopa ettevõtete andmebaas Amadeus (https://www.bvdinfo.com/en-us/our-products/company-information/international-products/amadeus) Kvantitatiivne, kvalitatiivne Enamuse näitajate kohta 10 viimase aasta andmed Ettevõtete finantsnäitajad, omanikud, tütarfirmad, juhatus ja nõukogu, üldinfo Euroopa ettevõtted Erinevad riiklikud registrid Umbes 21 miljoni Euroopa ettevõtte andmed Andmed on ligipääsetavad üle Interneti kasutajakonto abil, kust saab eri päringutega loodud faile (nt Exceli formaadis) maha laadida Tartu Ülikool on ostnud andmetele ligipääsuks iga-aastaselt uuenbdatava litsentsi. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, TÜ majandusteaduskond  
13 Euroopa Liidu ettevõtete innovatsiooniuuring (Community Innovation Survey); vt lisainfo https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey Kvantitatiivne 1998-2000 (CIS3), 2002-2004 (CIS4), 2006-2008 (CIS2006), 2008-2010 (CIS2008), 2010-2012 (CIS2010) Info toote, protsessi, turunduse ja organisatsiooniliste innovatsioonide kohta Valitud Euroopa Liidu riikide ettevõtted Ettevõtete küsitlusuuring Ca 500-40000 etevõtet riigiti Exceli failid Andmetele saab taotleda ligipääsu Eurostatist. TÜ majandusteaduskond on sõlminud Eurostatiga lepingu andmete kasutamiseks valitud projjektide raames, kontaktisik on Jaan Masso  
14 Euroopa Liidu Tööjõuuuring (https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey) Kvantitatiivne 1983-2017 Info inimeste majandusliku aktiivsuse (tööhõive, töötuse) ja tööolude kohta Üle 15 aasta vanused indiviidid 28 EL liikmesriigi, 2 kadidaatriigi ja 3 Euroopa Vabakaubandus-assotsiatsiooni riigi kohta Küsitlusuuring Andmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviidide ja leibkondade kohta Exceli failid Andmetele saab taotleda ligipääsu Eurostatist. TÜ majandusteaduskond on sõlminud Eurostatiga lepingu andmete kasutamiseks valitud projektide raames, kontaktisik on Jaan Masso  
15 Euroopa Liidu Sissetulekute ja Elutingimuste Uuring (European Union Statistics on Income and Living Statisticsm EU-SILC, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions) Kvantitatiivne 2006-2014, vt täpsemalt Eurostati kodulehelt Sissetulekud, vaesus, sotsiaalne tõrjutus, elutingimused Osa andmeid (sotsiaalne tõrjutus, eluase) on majapidamiste tasemele, osa infot (töötamine, haridus, tervis) on üle 16 aasta vanuste indiviidide kohta Küsitlusuuring Andmefailid uuringu lainete ja riikide kaupa Exceli failid Andmetele saab taotleda ligipääsu Eurostatist. TÜ majandusteaduskond on sõlminud Eurostatiga lepingu andmete kasutamiseks valitud projjektide raames, kontaktisik on Jaan Masso