Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Kaardistusest

TÜ sotsiaalteaduste valdkond on teaduskoostöö arendamise eesmärgist lähtuvalt toetanud valdkonna struktuuriüksustes kasutatavate andmete kaardistamist.

Allpool leiate info kasutatavatest andmetest struktuuriüksuste ja projektide lõikes, millele on lisatud teave andmetele ligipääsu saamise võimalustest ning kontaktisikutest.

Kaardistus täieneb jooksvalt.

Head kasutamist!