Eesti Sotsiaalteaduslik Andmearhiiv

Tartu Ülikooli sotsioloogiaosakonna arhiivimaterjalid

Vöötkood Number Institutsioon Autorid Nimi Lepingupartner Keel Koht, aasta Lehekülgi Metaandmed (J/E) Digiteeritud (J/E) Märkused (nt lahtine köide)
10300014856225 L1 TRÜ I. Tammeorg, E. Kaitsa, Ü. Vooglaid Tallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele. Sotsioloogilise uurimistöö programm a. 1973 – 1975 Tallinna linna TSN Täitevkomitee eesti Tartu 1973 448 E
10300014855052 L2 TRÜ P.Kenkmann, E.Tani Tartu Elamuehituse Kombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine Tartu Elamuehituse Kombinaat eesti Tartu 1980 149 E
10300014856217 L3 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa Ü.Vooglaid Autojuhtide ja remonditööliste kompleksne sotsioloogiline ja sotsiaalpsühholoogiline uurimus ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Autovedude Valitsus eesti Tartu 1973 733-928 E
10300014855094 L4 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann S.Sulg Tootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kaadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Kaadridokumentide analüüs
II etapi aruanne
Eesti Trükitööstus eesti Tartu 1980 54 E
10300014855151 L5 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa P.Kenkmann EPT Pärnu Rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine EPT Pärnu Rajoonikoondis eesti Tartu 1973 389 E
10300014853784 L6 TRÜ Ü.Vooglaid R.Timak Ajalehe “Tartu Riiklik Ülikool” põhilise lugejaskonna sotsioloogiline ja sotsiaalpsühholoogiline uurimine TRÜ eesti Tartu 1972 106 lahtine köide
10300014855144 L7 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma Eesti NSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine Kaadridokumentide analüüs TRÜ eesti Tartu 1973 213 E
10300014855136 L8 TRÜ H.Metsa
M.Kilp, M.Titma
EPT sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine    II osa ITP iseloomustus TRÜ eesti Tartu 1974 179 E
10300014855128 L9 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann H.Dsiss EKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981 – 1990  Töötajate kommunistlik kasvatus EKP KK Kirjastus eesti Tartu 1981 103 E
10300014855102 L10 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann Ü.Keskküla EKP KK Kirjastuse sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981 – 1990  Tööjõu liikumise põhjuste analüüs EKP KK Kirjastus eesti Tartu 1981 40 E
10300014855110 L11 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma Kaasabi osutamine EPT Paide Rajoonikoondise kollektiivi sotsiaalse arengu plaani koostamisel EPT Paide Rajoonikoondis eesti Tartu 1973 54 E
10300014855276 L12 TRÜ J.Järv P.Kenkmann A.Ennok Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Pärnu 1984.aasta abiturientide üldiseloomustus eesti Tartu 1985 66 E
10300014855268 L13 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma Eesti NSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika “ sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine Kaadridokumentide analüüs Koondis EPT eesti Tartu 1973 222 E
10300014855250 L14 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma EPT Paide Rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuste väljaselgitamine EPT Paide Rajoonikoondis eesti Tartu 1972 E
10300014854097 L15 TRÜ TRÜ
kommunistliku kasvatuse laboratoorium
Ettevõtte töötajaskonna koosseisu ja kvalifikatsiooni vastavus nomenklatuursete ametikohtade nõuetele tööjõu voolavuse aspektist (EPT Paide Rajoonikoondise administratsiooni ja TTP andmetel EPT Paide Rajoonikoondis eesti Tartu 1971 84 lahtine köide
10300014855482 L16 TRÜ T.Kollo EKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse EKP KK Kirjastus eesti Tartu 55 J lahtine köide
P.Kenkmann Ü.Keskküla arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990
Töötajate vaba aeg ja ettevõtte puhkemajandus
1981
10300014855243 L17 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann Ü.Keskküla EKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990
Töötajate vaba aeg ja ettevõtte puhkemajandus
EKP KK Kirjastus eesti Tartu 1981 55 E
10300014855474 L18 TRÜ T.Koll P.Kenkmann T.Tuvikene Tootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kaadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Kutsepropagandasüsteemi aluste väljatöötamine
VIII etapi aruanne
“Eesti Trükitööstus” eesti Tartu 1982 41 J lahtine köide
10300014855235 L19 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma E.Lupp M.Soosalu K.Janikson EPT Paide Rajoonikoondise kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuste väljaselgitamine EPT Paide Rajoonikoondis eesti Tartu 1972 116 E
10300014855227 L20 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani S.Sulg Kollektiivi sotsiaalse arengu aluste koostamine tootmiskoondisele “Eesti Põlevkivi”
Sotsiaalse mikrokliima parandamine
Eesti Põlevkivi vene Tartu 1978 26 E
10300014855219 L21 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondisele “Eesti Põlevkivi” Eesti Põlevkivi vene Tartu 1979 108 E
A.Ennok Koondise töötajate ühiskondliku aktiivsuse areng
10300014854519 L22 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma Sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine EPT Tamsalu osakonnale II osa,  Dokumentide analüüs, ankeetküsitlus ja sotsiaalse arengu plaani väljatöötamine EPT Tamsalu koondis eesti Tartu 184 lahtine köide
10300014855201 L23 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann A.Ennok Sotsiaalse arengu plaani väljatöötamine Balti Laevaremonditehase kollektiivile Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine sotsiaalse mikrokliima parandamiseks tehases Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 31 E
10300014855193 L24 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann A.Ennok Sotsiaalse arengu plaani väljatöötamine Balti Laevaremonditehase kollektiivile. Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine sotsiaalse mikrokliima parandamiseks tehases Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 31 E
10300014855185 L25 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann H.Dsiss Sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine Balti laevaremonditehase kollektiivile. Sotsiaalse planeerimise aluste koostamine sotsiaalse informatsiooni ettevõttesisese süsteemi juurutamiseks Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1977 96 E
10300014856209 L26 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa Ü.Vooglaid Ruumilis-esemelise keskkonna kujunemise sotsiaalsed eeldused vene Tartu 1972 104+lisad E
10300014856191 L27 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa Ü.Vooglaid Tallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele. Sotsioloogilise uurimistöö programm a.1973-1975  I k. Tallinna linna TSN Täitevkomitee eesti Tartu 1973 203 E
10300014856183 L28 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa Ü.Vooglaid Tallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele. Sotsioloogilise uurimistöö programm a 1973-1975  lisad Tallinna linna TSN Täitevkomitee eesti Tartu 1973 109+
ankeet
E
10300014856720 L29 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Tani S.Järvpõld Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivile Eesti Põlevkivi vene Tartu 1978 181+
ankeet
E
10300014855789 L30 TRÜ J.Järv J.Saarniit P.Kenkmann 1.detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Kollektiivisiseste suhete (sotsiaalse mikrokliima) analüüs. I etapi aruanne 1. Detsembri nim. Vabrik eesti Tartu 1984 125 J lahtine köide
10300014855177 L31 TRÜ J.Järv P.Kenkmann A.Ennok Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Kollektiivi tööhoiakud ja töötajate töö- ja olmetingimustele
III etapi aruanne
Puidutöötlemiskombi- naat “Viisnurk” eesti Tartu 1985 69 E
10300014853800 L32 TRÜ Ü.Vooglaid R.Timak Ajalehe “Tartu Riiklik Ülikool” põhilise lugejaskonna sotsioloogiline ja sotsiaalpsühholoogiline uurimine
II k.
Ajalehe “Tartu Riiklik Ülikool”  toimetus eesti Tartu 1972 107-205 lahtine köide
10300014855169 L33 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp S.Järvpõld Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivile.
Kaadridokumentide analüüs
Tootmiskoondis “Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1977 168 E
10300014855078 L34 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp S.Järvpõld Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivile Tootmiskoondis “Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1977 168 E
10300014855086 L35 TRÜ T.Kollo Tootmiskollektiivi “Eesti Põlevkivi” “Eesti Põlevkivi” vene Tartu 114 E
P.Kenkmann E.Tani K.Vahter sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine.
Sotsiaalse planeerimise aluste koostamine olme täiustamiseks ja vaba aja veetmiseks
1978
10300014855060 L36 TRÜ M.Kilp P.kenkmann K.Vahter Sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine Balti Laevaremonditehase kollektiivile.
Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine töövälise aja kasutamiseks ja olmetingimuste täiustamiseks
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 142 E
10300014855037 L37 TRÜ H.Metsa E.Kaitsa M.Titma Eesti NSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine.
Puhkemajanduse väljaarendamise printsipiaalne programm
“Eesti Põllumajandustehnika” eesti Tartu 1974 84 E
10300014855045 L38 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma Tartu kammivabriku sotsiaalse arengu Plaani aluste väljatöötamine ja tööjõu liikumise väljaselgitamine.
Kammivabriku töötajaskonna kaadridokumentide analüüs kaadriosakonna andmetel
Tartu Kammivabrik eesti Tartu 1972 65 E
10300014853958 L39 TRÜ EPT Pärnu Rajoonikoondise kollektiivi sotsiaalse arengu plaan aastaiks 1976- 1980 EPT Pärnu Rajoonikoondis eesti Tartu 1973 62 lahtine köide
10300014854063 L40 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann S.Sulg Tartu Elamuehituse Kombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Tööjõu liikumise põhjused
Tartu Elamuehituse Kombinaat eesti Tartu 1980 49 lahtine köide
10300014854022 L41 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann A.Ennok EKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990 EKP KK Kirjastus eesti Tartu 1981 65 lahtine köide
Sotsiaalse arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse elu juhtimissüsteemi loomiseks ja juurutamiseks
10300014855029 L42 TRÜ T.Kollo P.kenkmann E.Tani Tartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine.
Tööliste iseloomustus
Tartu Elamuehituskombinaat eesti Tartu 1980 149+
ankeet
E
10300014854477 L43 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Töötajate iseloomustus. V etapi aruanne H.Heidemanni nim. Trükikoda eesti Tartu 1981 152+
ankeet
10300014855011 L44 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann M.Hanson Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.
Kaadridokumentide analüüs
Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1982 69 E
10300014855003 L45 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann A.Ennok Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.
Tööjõu liikumise analüüs. II etapi aruanne
Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1982 87 E
10300014854998 L46 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann H.Dsiss Kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine Balti Laevaremonditehasele
Tehasesisese sotsiaalse informatsiooni juurutamise süsteemi aluste koostamine
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1977 96 E
10300014854980 L47 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann H.Dsiss Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse planeerimise aluste väljatöötamine.
Balti Laevaremonditehase kollektiivi
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 77 E
liikmeid iseloomustavate näitajate sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
10300014854972 L48 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann J.Saarniit Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused Kollektiivisiseste suhete analüüs Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1983 72 E
10300014854071 L49 TRÜ J.Järv P.Kenkmann A.Ennok 1.Detsembri nimelise vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Töötajate hoiakud töö ning oma kollektiivi suhtes
III etapi aruanne
1. Detsembri nimeline Vabrik eesti Tartu 1985 30 lahtine köide
10300014854006 L50 TRÜ J.Järv P.Kenkmann A.Ennok Detsembri nimelise vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused.
Töötajate hoiakud töö ning oma kollektiivi suhtes
III etapi aruanne
1.Detsembri nimeline Vabrik eesti Tartu 1985 30 lahtine köide
10300014855607 L51 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann K.Vahter Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine.
Töövälise aja ja olmetingimuste täiustamise tingimuste sotsiaalse planeerimise aluste koostamine
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 142 E
10300014855409 L52 TRÜ H.Metsa M.Kilp M.Titma Eesti NSV Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine
ITP iseloomustus
“Eesti Põllumajandustehnika” eesti Tartu 1974 175 E
10300014855391 L53 TRÜ M.Kilp Balti Laevaremonditehase kollektiivi Balti Laevaremonditehas vene Tartu 146 E
P.Kenkmann A.Ennok sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi aluste väljatöötamine
1976
10300014855383 L54 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann A.Ennok Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi aluste väljatöötamine
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 146 E
10300014855367 L55 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.Vahter Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 180 E
10300014855359 L56 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.Vahter Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs II osa
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 181-334+
ankeet
E
10300014855342 L57 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.Vahter Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 180 E
10300014855334 L58 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.Vahter Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Kaadridokumentide analüüs
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1975 169 E
10300014855326 L59 TRÜ H.metsa M.Kilp M.Titma ENSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine
ITP enesetäiendussüsteem EPT süsteemis tervikuna
Eesti Põllumajandustehnika eesti Tartu 1975 139 E
10300014855318 L60 TRÜ H.Metsa M.Kilp M.Titma Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse planeerimise aluste väljatöötamine
ITP iseloomus
Eesti Põllumajandus eesti Tartu 1974 176-297+ E
10300014855300 L61 TRÜ M.Kilkp P.Kenkmann H.Dsiss Balti laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ideelis-poliitilise kasvatustöö planeerimise aluste koostamine
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1977 89 E
10300014855292 L62 TRÜ T.Kollo J.Saarniit P.Kenkmann A.Ennok Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused
Sotsiaalse juhtimise aluste väljatöötamine ja töötingimuste analüüs
VI etapi aruanne
Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1983 66+
ankeet
E
10300014856142 L63 TRÜ J.Järv J.Saarniit P.Kenkmann H.Dsiss Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Linna töötajaskonna informeeritus
I etapi aruanne
EKP Pärnu Linnakomitee eesti Tartu 1984 56 E
10300014854014 L64 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss 1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused Ettevõtte töötajate ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse uurimine
IV etapi aruanne
1.Desembri nim. Vabrik eesti Tartu 1985 54 lahtine köide
10300014856134 L65 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss 1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. 1.Detsembri nim. Vabrik eesti Tartu 1985 54 E
Ettevõtte töötajate ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse uurimine
IV etapi aruanne
10300014855284 L66 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.Vahter Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs II osa
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 181-334
+ ankeet
E
10300014855565 L67 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani EKP Keskkomitee kirjastuse sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990
Töötajate iseloomustus V etapi aruanne
EKP Keskkomitee Kirjastus eesti Tartu 1981 177
+ankeet
E
10300014855599 L68 TRÜ T.Kollo P.kenkmann E.Tani A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi juurutamise planeerimise aluste väljatöötamine
“Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1978 111 E
10300014855581 L69 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani K.Vahter Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Olmetingimuste ja vaba aja veetmise täiustamise planeerimise aluste koostamine
“Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1978 114 E
10300014854345 L70 TRÜ H.Metsa M.Kilp M.Titma ENSV MN Koondise “Eesti põllumajandustehnika” kollektiivi sotsiaalse arengu planeerimise aluste väljatöötamine
ITP enesetäienduse süsteemi koondises “Eesti Põllumajandustehnika”
“Eesti Põllumajandustehnika” eesti Tartu 1975 136 lahtine köide
10300014855573 L71 TRÜ T.Kollo Tartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi Tartu eesti Tartu 137 E
P.Kenkmann E.Tani sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine ITP ja teenistujate iseloomustus Elamuehituskombinaat 1979 137
10300014855532 L72 TRÜ M.Kilp S.Nõmmik T.Raitviir Tootlike jõudude kompleksse territoriaalse planeerimise metodoloogia Elulaadi regionaalne struktuur maa- asulates ja selle muutuste tõenäolisus eesti 1976 186+lisad E
10300014855557 L73 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani Tartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine ITP ja teenistujate iseloomustus Tartu Elamuehituskombinaat eesti Tartu 1979 137
+ankeet
E
10300014855540 L74 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töötajate töömotiivide iseloomustus ja tööjõu liikumise põhjused ning juhtivate töötajate prestiizi määratlemine
Anketeerimise tulemuste analüüs ja interpreteerimine
Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1972 381 E
10300014855508 L75 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kaadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
VII etapi aruanne
H.Heidemanni nim trükikoda eesti Tartu 1982 162 E
10300014855516 L76 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Tani A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Insenertehnilise personali üldiseloomustus
Eesti Põlevkivi vene Tartu 1978 243 E
10300014855524 L77 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Tani A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Insenertehnilise personali üldiseloomustus II osa
Eesti Põlevkivi vene Tartu 1978 244-354
+ ankeet
E
10300014855441 L78 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann E.Tani S.Järvpõld Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Tööliste üldiseloomustus
Eesti Põlevkivi vene Tartu 1978 181 +
ankeet
E
10300014855763 L79 TRÜ T.Kolo P.Kenkmann A.Ennok Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1982 86 J lahtine köide
10300014854766 L80 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma ENSV MN koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
ITP süsteemi täiustamine
Koondis “Eesti Põllumajandustehnika” eesti Tartu 1973 137 E lahtine köide
10300014856506 L81 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa M.Titma ENSV MN koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu plaani aluste  väljatöötamine
ITP ja enesetäiendussüsteemi üldiseloomustus koondises “Eesti Põllumajandustehnika”. Ankeedi koostamine ja insenertehnilise personali anketeerimine
Koondis “Eesti Põllumajandustehnika” eesti Tartu 1974 48 E
10300014861035 L82 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine.
Koondise töötajate ühiskondliku aktiivsuse areng
Koondis “Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1979 108 E
10300014854543 L83 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani Tartu elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine Kaadridokumentide analüüs Tartu Elamuehituskombinaat eesti Tartu 1979 101 lahtine köide
10300014860854 L84 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani S.Sulg Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Sotsiaalse mikrokliima parandamine
Koondis “Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1978 25 E
10300014855458 L85 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann E.Tani A.Ennok Tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi juurutamise plaani väljatöötamine
Koondis “Eesti Põlevkivi” vene Tartu 1978 111 E
10300014855466 L86 TRÜ J.Järv J.Saarniit P.Kenkmann H.Dsiss Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Linna töötajaskonna informeeritus EKP linnakomitee eesti Tartu 1984 56 E
10300014853891 L87 TRÜ J.Järv J.Saarniit P.Kenkmann K.Tamm Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kollektiivi avaliku arvamuse kordusuuring ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused Kutseorientatsiooni aluste väljatöötamine ning juurutamine Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1983 63 lahtine köide
10300014855425 L88 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss Tootmiskoondise “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Tootmiskoondise “Viisnurk” töötajate ühiskondlik-poliitiline aktiivsus
VII etapi aruanne
Tootmiskoondis “Viisnurk” eesti Tartu 1985 62 E
10300014855433 L89 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss Tootmiskoondise “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks.
Tootmiskoondise “Viisnurk” töötajate ühiskondlik-poliitiline aktiivsus
Tootmiskoondis “Viisnurk” eesti Tartu 1985 62 E
VII etapi aruanne
10300014855417 L90 TRÜ J.Järv P.Kenkmann A.Ennok Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Kollektiivi tööhoiakud ja töötajate hinnangud töö- ja olmetingimustele
III etapi aruanne
Kombinaat “Viisnurk” eesti Tartu 1985 69 E
10300014856258 L91 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma Tartu Plastmasstoodete katsetehase sotsiaalse arengu plaani alused ja tööjõu liikumise põhjused
Anketeerimise tulemuste analüüs ja interpretatsioon
Tartu Plastmasstoodete Katsetehas eesti Tartu 1973 269 +
ankeet
E
10300014856175 L92 TRÜ J.Tammeorg A.Murutar Ü.Vooglaid P.Vihalemm K.Mits Tsemenditehase “Punane Kunda” töötajaskonna rahulolu
Konkreetne sotsioloogiline uurimus
“Punane Kunda” eesti Tartu 1970 238 E
10300014856241 L93 TRÜ A.Murutar Ü.Vooglaid P.Vihalemm K.Mits Tsemenditehase “Punane Kunda” töötajaskonna rahulolu.
Konkreetne sotsioloogiline uurimine II k.
“Punane Kunda” eesti Tartu 1970 239-629 E
10300014855490 L94 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töötajate töömotiivide iseloomustus ja tööjõu liikumise põhjused ning juhtivate töötajate prestiizi määratlemine  Kaadridokumentide analüüs Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1971 58 J lahtine köide
10300014853933 L95 TRÜ J.Järv J.Saarniit P.kenkmann H.Dsiss Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused. Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1983 133 lahtine köide
Kollektiivi sotsiaalne aktiivsus ja kasvatustöö.  IX etapi aruanne
10300014856381 L96 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Tootmiskoondise töötajate informeerituse kui tootmisülesannete täitmise edukuse tegurite analüüs
VIII etapi aruanne
PTK “Viisnurk” eesti Tartu 1985 32 E
10300014856373 L97 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaan Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1972 50 E
10300014856167 L98 TRÜ J.Järv P.kenkmann H.Dsiss Puidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Tootmiskoondise töötajate informeerituse kui tootmisülesannete täitmise edukuse tegurite analüüs
VIII etapi aruanne
PTK “Viisnurk” eesti Tartu 1985 32 E
10300014856159 L99 TRÜ Tartu linna ja EKÜ Tartu õppe- tootmisettevõtte töötajate avaliku arvamuse uurimine
Tartu linna keskkoolilõpetajate sotsiaalprofessionaalsest enesemääratlusest
II etapi aruanne
eesti Tartu 1985 17 E
10300014856365 L100 TRÜ EKP KK kirjastuse sotsiaalse arengu EKP KK kirjastus eesti Tartu 32 E
aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse mikrokliima paremustamiseks
10300014856357 L101 TRÜ EKP KK kirjastuse sotsiaalse arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse mikrokliima paremustamiseks EKP KK kirjastus eesti Tartu 32 E
10300014856340 L102 TRÜ T.Kollo p.kenkmann A.Ennok Tartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu aluste koostamine Sotsiaalse arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse elu juhtimissüsteemi loomiseks ja juurutamiseks Tartu Elamuehituskombinaat eesti Tartu 1980 86 E
10300014856233 L103 TRÜ j.Tammeorg E.Kaitsa Ü.Vooglaid Tallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele
Sotsioloogilise uurimistöö programm 1973-1975,  II k.
Tallinna Linna TSN TK eesti Tartu 1973 208-448 E
10300014856332 L104 TRÜ M.Kilp P.Kenkmann H.Dsiss Balti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Tehase kollektiivi liikmete isiksust iseloomustavate näitajate aluste koostamine
Balti Laevaremonditehas vene Tartu 1976 77 E
10300014856324 L105 TRÜ T.Kollo J.Saarniit P.Kenkmann A.Ennok Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.
Sotsiaalse juhtimise aluste väljatöötamine ja töötingimuste analüüs
VI etapi aruanne
Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1983 66 +
ankeet
E
10300014856316 L106 TRÜ Tartu Elamuehituskombinaadi  arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse mikrokliima paremustamiseks Tartu Elamuehituskombinaat eesti Tartu 1979 32 +
ankeet
E
10300014856290 L107 TRÜ T.Kollo EKP KK kirjastuse sotsiaalse arengu EKP KK Kirjastus eesti Tartu 72 E
P.Kenkmann E.Tani plaani aluste koostamine aastaiks 1981- 1990.
Kaadridokumentide analüüs
1980
10300014856282 L108 TRÜ T.Kollo P.Kenkmann M.Hanson Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat eesti Tartu 1982 69 E
10300014853792 L109 TRÜ J.Tammeorg E.Kaitsa Ü.Vooglaid Tallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele
Sotsioloogilise uurimistööprogramm a.1973-1975 lisad
Tallinna linna TSN TK eesti Tartu 1973 111
mapis, köitmata
lahtine köide
10300014856308 L110 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss 1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Töötajate informeeritus
VI etapi aruanne
1. Detsembri nim. vabrik eesti Tartu 1985 32 E
10300014853941 L111 TRÜ J.Järv P.Kenkmann H.Dsiss 1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Töötajate informeeritus
VI etapi aruanne
1.Detsembri nim Vabrik eesti Tartu 1985 32 lahtine köide
10300014856274 L112 TRÜ J.Järv P.Kenkmann A.Ennok Tartu linna ja EKÜ Tartu õppe- tootmisettevõtte töötajate avaliku arvamuse uurimine.
Tartu keskkoolilõpetajate koosseisu, aktiivsuse ja eluplaanide uurimine
I etapi aruanne
eesti Tartu 1985 51 E
10300014854089 L113 TRÜ Pärnu linna töötajate informeeritusest EKP Pärnu linnakomitee eesti 28 +
ankeet
10300014856266 L114 TRÜ Pärnu linna töötajate informeeritusest EKP Pärnu linnakomitee eesti 27 +
ankeet
E
10300014860730 T001 TRÜ A. Parisalu eesti Tartu 1986 95 + lisad E
10300014860748 T002 TRÜ J. Uueküla Tallinna sotsiaal-territoriaalne struktuur vene Tartu 1975 98 E
10300014860755 T003 TRÜ Проблемы исследования общественно-политической активности студенческой молодежи EKP Pärnu linnakomitee eesti 2 + ankeet E
10300014860763 T004 TRÜ K. Söödor Aruanne lepingu T-344 IV etapi täitmisest eesti Tartu 1987 69 + lisad E
10300014860771 T005 TRÜ P. Kenkmann Suguvõsa kui sotsiaal-territoriaalse inimühenduse vorm (sotsiogeograafiline aspekt) eesti Tartu 1969 67 + lisad E
10300014860797 T006 TRÜ M. Tiitma Социально – профессиональная ориентация учащейся молодежи vene Tartu 1974 428 E
10300014860805 T007 TRÜ P. Kenkmann Некоторые методологические социологического анализа формирования личности vene Tartu 1974 188 E
10300014860813 T008 TRÜ Ü. Liiber Tallinna mikrorajoonide keskkonna kvaliteet ja selle parandamise võimalusi eesti Tartu 1981 81 + lisad E
10300014860821 T009 TRÜ T. Vooglaid Noorpurjetajate treeningu planeerimine eesti Tartu 1983 94 + lisad E
10300014861043 T010 TRÜ T. Raitviir Социогеографическое исследование образа жизни и его элементов vene Tartu 1975 229 + lisad E
10300014861068 T011 TRÜ Приложение к третьей главе vene 1974 130 E
10300014856894 L115 Tarbekeemia Tootmiskoondise Flora töötajate ankeetküsitlus (sotsioloogiline uurimus) eesti Tallinn 1985 E
10300014856910 L116 Tartu Katse-remonditehase töötajate küsitlus (protsendid, numeratsioon) eesti Tartu 1969 E
10300014856928 L117 Rahvusvaheline uurimus “Kõrghariduse mõju sotsialistliku ühiskonna sotsiaalsele struktuurile” vene 1977 E
10300014856936 L118 EPT Paide rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuste väljaselgitamine eesti 1971 E
10300014856944 L119 Ankeedid (erinevad, enamik köidetud, mõned lahtised) eesti ja vene E
10300014856951 L120 Täitmata ankeedid eesti
10300014856969 L121 Täitmata ankeedid vene
10300014856985 L122 TRÜ EPT Pärnu rajoonikoondise töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid) eesti Tartu 1973 E
10300014856993 L123 TRÜ EPT Tamsalu töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid) eesti Tartu 1973 E
10300014857009 L124 TRÜ Tartu Kammivabriku töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid) eesti Tartu 1972 E
10300014857017 L125 TRÜ EPT Paide Rajoonikoondise töötajate küsitlus (protsendid, numeratsioon) eesti Tartu (aasta?) E
10300014857025 L126 TRÜ Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid) eesti Tartu 1972 E
10300014857033 L127 TRÜ Tartu Aparaadiehituse Tehase töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid) eesti Tartu 1972 E
10300014857041 L128 TRÜ Valga ja Valka elanike hulgas läbi viidud Tartu Autobussi- ja Taksopargi küsitluse ankeet eesti Tartu – Valga – Valka 1973 E
10300014857058 L129 TRÜ Balti Laevaremonditehase töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid) vene Tartu 1975 E
10300014857066 L130 TRÜ Ülikoolidesse sisseastujate seas läbi viidud küsitlus (numeratsioon, protsendid) vene Tartu 1969, 1971 E
10300014857074 L131 NSV Liidu Teaduste Akadeemia Esimese kursuse tudengite seas läbi viidud küsitlus (tehnilised erialad, põllumajandus, majandus) vene 1977 E
10300014857082 L132 NSV Liidu Teaduste Akadeemia Kõrgkool kui arenenud sotsialistliku ühiskonna sotsiaalse struktuuri muutuste faktor. Uuringu programm ja metoodilised materjalid vene Moskva 1973 E
10300014857090 L133 TRÜ Elukutse valiku uuring (ankeedid) vene 1966, 1969, 1973 E
10300014857108 L134 Eesti NSV Teaduste Akadeemia Linna elanikkonna teadlikkus linnaelu probleemidest (Kohtla-Järve kohta) vene 1978 E
10300014857116 L135 Otsus (piirkondadevahelise longituuduurimuse “Включение молодежи в рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенцию” läbi viimine) vene 1983 E
10300014857231 L136 Täitmata ankeedid, küsitleja juhendid, üksikud täidetud ankeedid eesti E
10300014857249 L137 Täitmata ankeedid vene E
10300014857256 L138 Mapp erinevate ankeetidega eesti  ja vene E
10300014857264 L139 ENSV Riikliku Tele-Raadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskus, ENSV Ajakirjanike Liit, TRÜ Ajakirjanik. Ajakirjandus. Aeg (ajakirjanike küsitluse protsendid) eesti E
10300014857272 L140 Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium, TRÜ Kõrgkooli kasvatussüsteemi täiustamine kõrghariduse uutmise tingimustes (vabariikliku teaduslik-praktilise konverentsi teesid) eesti Tartu–Kääriku 1988 E