Taotlus

TAOTLUS ESTA-s TALLETATUD ANDMESTIKU KASUTAMISEKS NR. ............

Käesolevaga taotlen Eesti Sotsiaalteaduslikus Andmearhiivis talletatud andmestiku

........................................................................................................................................................................................................................................................... (andmestiku nimi) kasutamist järgmistel eesmärkidel:

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
Kasutamise eeldatav periood:

..............................................................................

(taotleja nimi ja institutsioon)

"........." ....................................... 20 ..... a.