Majandusteaduskonna uuringud

Allpool nimekiri majandusteaduskonna poolt kasutatavatest uuringuandmetest.

Nimekiri täieneb jooksvalt.

Jrk nrAndmestikuga seotud uuringu nimiAndmestiku üldine tüüp Andmete kogumise aegPõhisisu, teemaplokid vmsKelle kohta andmedAndmete kogumise/moodustamise meetod Andmete maht Andmestiku formaatKelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üleMärkused
1Eesti Statistikaameti ettevõtte, toote ja sihturu tasandi väliskaubanduse andmed.Kvantitatiivne1995-2017Ettevõtete kaupade ekspordi ja impordi mahud detailselt 8-kohalise kaubakoodi ja turu lõikesEesti ettevõtete üldkogumTollistatistikaAndmefailid on aastate kaupa, faili suurus on 17 MB-347MB.Stata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
2Eesti Panga teenuste väliskaubanduse andmedKvantitatiivne2007-2012, 2014-2017Ettevõtete teenuste ekspordi ja impordi mahud teenuste detailselt 6-kohalise koodi ja sihtturu lõikesEesti ettevõtete üldkogumTollistatistikaAndmefailid aastate kaupa; teenuste eksportööride maht varieerub üle aastate vahemikus 3,691 kuni 7,860Stata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
3Eesti ettevõtete statistilise profiili andmedKvantitatiivneOsanike andmed alates 2005 kuni 2017, muud andmed alates 1995 kuni 2017Õiguslik vorm, omanikud, tegevusalaEesti ettevõtete üldkogumErinevate registrite (nt Äriregister) põhjalAndmefailid aastate kaupa XXXStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
4Ettevõtete innovatsiooniuuringKvantitatiivne1998-2000 (CIS3), 2002-2004 (CIS4), 2006-2008 (CIS2006), 2008-2010 (CIS2008), 2010-2012 (CIS2010)Info toote, protsessi, turunduse ja organisatsiooniliste innovatsioonide kohtaEestis registreeritud äriühingute valimEttevõtete küsitlusuuringAndmefailid aastate kaupa, ca 1600 ettevõtte andmed igas lainesStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
5Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse uuringKvantitatiivne1998-2017Teadus-arendustegevuse kulutused ja töötajadEestis registreeritud äriühingute valimEttevõtete küsitlusuuringAndmefailid aastate kaupa, ca 500 ettevõtte andmed igas lainesStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
6Eestist väljapoole tehtud otseste välisinvesteeringute andmedKvantitatiivne1995-2017Eestist väljapoole tehtud välisinvesteeringute rahalised mahudEesti äriühingute üldkogumMaksebilansi statistikaAndmefailid aastate kaupaStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
7Maksu- ja Tolliameti andmed makstud sotsiaalmaksu kohtaKvantitatiivne2006-2017Makstud sotsiaalmaks isikute ja tööandjate (äriühingute vms) kaupaKõik Eesti residendid, kelle eest on makstud sotsiaalmaksuMaksu- ja Tolliameti TSD deklaratsioonide andmedAndmefailid aastate kaupaStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
8Rahva- ja Eluruumide loendusKvantitatiivne2000, 2011Demograafilised karakteristikud, haridus, tervis, elamistingimused, töötamine jne.Kogu Eesti elanikkondKüsitlusAndmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviiide ja leibkondade kohtaStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
9Eesti Tööjõuuuringu andmedKvantitatiivne1995-2017Info inimeste majandusliku aktiivsuse (tööhõive, töötuse) ja tööolude kohtaÜle 15 aasta vanused indiviidid; kvartaalselt valimis ca 4000 indiviidiKüsitlusAndmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviidide ja leibkondade kohtaStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
10Eesti Äriregistri andmedKvantitatiivne1995-2016Demograafilised karakteristikud, haridus, tervis, elamistingimused, töötamine jne.Eestis registreeritud äriühingute üdkogumKüsitlusAndmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviiide ja leibkondade kohtaStata, SPSS, ASCII tekstifailidAndmed asuvad Statistikaameti serveris, kasutamine toimub üle turvalise ühendused. Uue kasutaja lisamiseks tuleb teha lepingu lisa Statistikaametiga. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, Statistikaameti poolt tuleks huvi korral saata vormikohane taotlus aadressile stat@stat.eeAndmeid kasutades valminud varasemad teadustööd on toodud aadressil https://www.stat.ee/teadustood
11CV-Keskuse andmed tööotsijate CV-de kohtaKvantitatiivne, kvalitatiivneErinevad väljavõttes alates 2011; katavad tööturu ajalugu suhteliselt hästi alates 2000. aastastTööturu minevik (eelmised töökohad), deomgraafilised karakteristikud, omandatud hardus ja oskused, info soovitava töökoha kohtaCV Keskuse kaudud tööd otsinud tööotsijadKüsitlusCa 250 tuhande tööotsija andmedExceli failidTÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, TÜ majandusteaduskond 
12Euroopa ettevõtete andmebaas Amadeus (https://www.bvdinfo.com/en-us/our-products/company-information/internati...)Kvantitatiivne, kvalitatiivneEnamuse näitajate kohta 10 viimase aasta andmedEttevõtete finantsnäitajad, omanikud, tütarfirmad, juhatus ja nõukogu, üldinfoEuroopa ettevõttedErinevad riiklikud registridUmbes 21 miljoni Euroopa ettevõtte andmedAndmed on ligipääsetavad üle Interneti kasutajakonto abil, kust saab eri päringutega loodud faile (nt Exceli formaadis) maha laadidaTartu Ülikool on ostnud andmetele ligipääsuks iga-aastaselt uuenbdatava litsentsi. TÜ poolne kontaktisik on Jaan Masso, TÜ majandusteaduskond 
13Euroopa Liidu ettevõtete innovatsiooniuuring (Community Innovation Survey); vt lisainfo https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-surveyKvantitatiivne1998-2000 (CIS3), 2002-2004 (CIS4), 2006-2008 (CIS2006), 2008-2010 (CIS2008), 2010-2012 (CIS2010)Info toote, protsessi, turunduse ja organisatsiooniliste innovatsioonide kohtaValitud Euroopa Liidu riikide ettevõttedEttevõtete küsitlusuuringCa 500-40000 etevõtet riigitiExceli failidAndmetele saab taotleda ligipääsu Eurostatist. TÜ majandusteaduskond on sõlminud Eurostatiga lepingu andmete kasutamiseks valitud projjektide raames, kontaktisik on Jaan Masso 
14Euroopa Liidu Tööjõuuuring (https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-...)Kvantitatiivne1983-2017Info inimeste majandusliku aktiivsuse (tööhõive, töötuse) ja tööolude kohtaÜle 15 aasta vanused indiviidid 28 EL liikmesriigi, 2 kadidaatriigi ja 3 Euroopa Vabakaubandus-assotsiatsiooni riigi kohtaKüsitlusuuringAndmefailid aastate kaupa; eraldi failid indiviidide ja leibkondade kohtaExceli failidAndmetele saab taotleda ligipääsu Eurostatist. TÜ majandusteaduskond on sõlminud Eurostatiga lepingu andmete kasutamiseks valitud projektide raames, kontaktisik on Jaan Masso 
15Euroopa Liidu Sissetulekute ja Elutingimuste Uuring (European Union Statistics on Income and Living Statisticsm EU-SILC, https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on...)Kvantitatiivne2006-2014, vt täpsemalt Eurostati koduleheltSissetulekud, vaesus, sotsiaalne tõrjutus, elutingimusedOsa andmeid (sotsiaalne tõrjutus, eluase) on majapidamiste tasemele, osa infot (töötamine, haridus, tervis) on üle 16 aasta vanuste indiviidide kohtaKüsitlusuuringAndmefailid uuringu lainete ja riikide kaupaExceli failidAndmetele saab taotleda ligipääsu Eurostatist. TÜ majandusteaduskond on sõlminud Eurostatiga lepingu andmete kasutamiseks valitud projjektide raames, kontaktisik on Jaan Masso