Tartu Ülikooli sotsioloogiaosakonna arhiivimaterjalid

VöötkoodNumberInstitutsioonAutoridNimiLepingupartnerKeelKoht, aastaLehekülgiMetaandmed (J/E)Digiteeritud (J/E)Märkused (nt lahtine köide)
10300014856225L1TRÜI. Tammeorg, E. Kaitsa, Ü. VooglaidTallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele. Sotsioloogilise uurimistöö programm a. 1973 - 1975Tallinna linna TSN TäitevkomiteeeestiTartu 1973448E
10300014855052L2TRÜP.Kenkmann, E.TaniTartu Elamuehituse Kombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamineTartu Elamuehituse KombinaateestiTartu 1980149E
10300014856217L3TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa Ü.VooglaidAutojuhtide ja remonditööliste kompleksne sotsioloogiline ja sotsiaalpsühholoogiline uurimusENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Autovedude ValitsuseestiTartu 1973733-928E
10300014855094L4TRÜT.Kollo P.Kenkmann S.SulgTootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kaadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Kaadridokumentide analüüs
II etapi aruanne
Eesti TrükitööstuseestiTartu 198054E
10300014855151L5TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa P.KenkmannEPT Pärnu Rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamineEPT Pärnu RajoonikoondiseestiTartu 1973389E
10300014853784L6TRÜÜ.Vooglaid R.TimakAjalehe “Tartu Riiklik Ülikool” põhilise lugejaskonna sotsioloogiline ja sotsiaalpsühholoogiline uurimineTRÜeestiTartu 1972106lahtine köide
10300014855144L7TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaEesti NSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine Kaadridokumentide analüüsTRÜeestiTartu 1973213E
10300014855136L8TRÜH.Metsa
M.Kilp, M.Titma
EPT sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine    II osa ITP iseloomustusTRÜeestiTartu 1974179E
10300014855128L9TRÜT.Kollo P.Kenkmann H.DsissEKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981 - 1990  Töötajate kommunistlik kasvatusEKP KK KirjastuseestiTartu 1981103E
10300014855102L10TRÜT.Kollo P.Kenkmann Ü.KeskkülaEKP KK Kirjastuse sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981 – 1990  Tööjõu liikumise põhjuste analüüsEKP KK KirjastuseestiTartu 198140E
10300014855110L11TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaKaasabi osutamine EPT Paide Rajoonikoondise kollektiivi sotsiaalse arengu plaani koostamiselEPT Paide RajoonikoondiseestiTartu 197354E
10300014855276L12TRÜJ.Järv P.Kenkmann A.EnnokPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Pärnu 1984.aasta abiturientide üldiseloomustuseestiTartu 198566E
10300014855268L13TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaEesti NSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika “ sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine Kaadridokumentide analüüsKoondis EPTeestiTartu 1973222E
10300014855250L14TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.TitmaEPT Paide Rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuste väljaselgitamineEPT Paide RajoonikoondiseestiTartu 1972E
10300014854097L15TRÜTRÜ
kommunistliku kasvatuse laboratoorium
Ettevõtte töötajaskonna koosseisu ja kvalifikatsiooni vastavus nomenklatuursete ametikohtade nõuetele tööjõu voolavuse aspektist (EPT Paide Rajoonikoondise administratsiooni ja TTP andmetelEPT Paide RajoonikoondiseestiTartu 197184lahtine köide
10300014855482L16TRÜT.KolloEKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalseEKP KK KirjastuseestiTartu55Jlahtine köide
P.Kenkmann Ü.Keskkülaarengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990
Töötajate vaba aeg ja ettevõtte puhkemajandus
1981
10300014855243L17TRÜT.Kollo P.Kenkmann Ü.KeskkülaEKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990
Töötajate vaba aeg ja ettevõtte puhkemajandus
EKP KK KirjastuseestiTartu 198155E
10300014855474L18TRÜT.Koll P.Kenkmann T.TuvikeneTootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kaadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Kutsepropagandasüsteemi aluste väljatöötamine
VIII etapi aruanne
“Eesti Trükitööstus”eestiTartu 198241Jlahtine köide
10300014855235L19TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.Titma E.Lupp M.Soosalu K.JaniksonEPT Paide Rajoonikoondise kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuste väljaselgitamineEPT Paide RajoonikoondiseestiTartu 1972116E
10300014855227L20TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.Tani S.SulgKollektiivi sotsiaalse arengu aluste koostamine tootmiskoondisele “Eesti Põlevkivi”
Sotsiaalse mikrokliima parandamine
Eesti PõlevkiviveneTartu 197826E
10300014855219L21TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.TaniSotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondisele “Eesti Põlevkivi”Eesti PõlevkiviveneTartu 1979108E
A.EnnokKoondise töötajate ühiskondliku aktiivsuse areng
10300014854519L22TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaSotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine EPT Tamsalu osakonnale II osa,  Dokumentide analüüs, ankeetküsitlus ja sotsiaalse arengu plaani väljatöötamineEPT Tamsalu koondiseestiTartu184lahtine köide
10300014855201L23TRÜM.Kilp P.Kenkmann A.EnnokSotsiaalse arengu plaani väljatöötamine Balti Laevaremonditehase kollektiivile Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine sotsiaalse mikrokliima parandamiseks tehasesBalti LaevaremonditehasveneTartu 197631E
10300014855193L24TRÜM.Kilp P.Kenkmann A.EnnokSotsiaalse arengu plaani väljatöötamine Balti Laevaremonditehase kollektiivile. Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine sotsiaalse mikrokliima parandamiseks tehasesBalti LaevaremonditehasveneTartu 197631E
10300014855185L25TRÜM.Kilp P.Kenkmann H.DsissSotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine Balti laevaremonditehase kollektiivile. Sotsiaalse planeerimise aluste koostamine sotsiaalse informatsiooni ettevõttesisese süsteemi juurutamiseksBalti LaevaremonditehasveneTartu 197796E
10300014856209L26TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa Ü.VooglaidRuumilis-esemelise keskkonna kujunemise sotsiaalsed eeldusedveneTartu 1972104+lisadE
10300014856191L27TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa Ü.VooglaidTallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele. Sotsioloogilise uurimistöö programm a.1973-1975  I k.Tallinna linna TSN TäitevkomiteeeestiTartu 1973203E
10300014856183L28TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa Ü.VooglaidTallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele. Sotsioloogilise uurimistöö programm a 1973-1975  lisadTallinna linna TSN TäitevkomiteeeestiTartu 1973109+
ankeet
E
10300014856720L29TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Tani S.JärvpõldSotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivileEesti PõlevkiviveneTartu 1978181+
ankeet
E
10300014855789L30TRÜJ.Järv J.Saarniit P.Kenkmann1.detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Kollektiivisiseste suhete (sotsiaalse mikrokliima) analüüs. I etapi aruanne1. Detsembri nim. VabrikeestiTartu 1984125Jlahtine köide
10300014855177L31TRÜJ.Järv P.Kenkmann A.EnnokPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Kollektiivi tööhoiakud ja töötajate töö- ja olmetingimustele
III etapi aruanne
Puidutöötlemiskombi- naat “Viisnurk”eestiTartu 198569E
10300014853800L32TRÜÜ.Vooglaid R.TimakAjalehe “Tartu Riiklik Ülikool” põhilise lugejaskonna sotsioloogiline ja sotsiaalpsühholoogiline uurimine
II k.
Ajalehe “Tartu Riiklik Ülikool”  toimetuseestiTartu 1972107-205lahtine köide
10300014855169L33TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp S.JärvpõldSotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivile.
Kaadridokumentide analüüs
Tootmiskoondis “Eesti Põlevkivi”veneTartu 1977168E
10300014855078L34TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp S.JärvpõldSotsiaalse arengu plaani aluste koostamine tootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivileTootmiskoondis “Eesti Põlevkivi”veneTartu 1977168E
10300014855086L35TRÜT.KolloTootmiskollektiivi “Eesti Põlevkivi”“Eesti Põlevkivi”veneTartu114E
P.Kenkmann E.Tani K.Vahtersotsiaalse arengu plaani aluste koostamine.
Sotsiaalse planeerimise aluste koostamine olme täiustamiseks ja vaba aja veetmiseks
1978
10300014855060L36TRÜM.Kilp P.kenkmann K.VahterSotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine Balti Laevaremonditehase kollektiivile.
Sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine töövälise aja kasutamiseks ja olmetingimuste täiustamiseks
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976142E
10300014855037L37TRÜH.Metsa E.Kaitsa M.TitmaEesti NSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine.
Puhkemajanduse väljaarendamise printsipiaalne programm
“Eesti Põllumajandustehnika”eestiTartu 197484E
10300014855045L38TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.TitmaTartu kammivabriku sotsiaalse arengu Plaani aluste väljatöötamine ja tööjõu liikumise väljaselgitamine.
Kammivabriku töötajaskonna kaadridokumentide analüüs kaadriosakonna andmetel
Tartu KammivabrikeestiTartu 197265E
10300014853958L39TRÜEPT Pärnu Rajoonikoondise kollektiivi sotsiaalse arengu plaan aastaiks 1976- 1980EPT Pärnu RajoonikoondiseestiTartu 197362lahtine köide
10300014854063L40TRÜT.Kollo P.Kenkmann S.SulgTartu Elamuehituse Kombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Tööjõu liikumise põhjused
Tartu Elamuehituse KombinaateestiTartu 198049lahtine köide
10300014854022L41TRÜT.Kollo P.Kenkmann A.EnnokEKP KK Kirjastuse trükikoja sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990EKP KK KirjastuseestiTartu 198165lahtine köide
Sotsiaalse arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse elu juhtimissüsteemi loomiseks ja juurutamiseks
10300014855029L42TRÜT.Kollo P.kenkmann E.TaniTartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine.
Tööliste iseloomustus
Tartu ElamuehituskombinaateestiTartu 1980149+
ankeet
E
10300014854477L43TRÜT.Kollo P.Kenkmann A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Töötajate iseloomustus. V etapi aruanneH.Heidemanni nim. TrükikodaeestiTartu 1981152+
ankeet
10300014855011L44TRÜT.Kollo P.Kenkmann M.HansonTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.
Kaadridokumentide analüüs
Tartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198269E
10300014855003L45TRÜT.Kollo P.Kenkmann A.EnnokTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.
Tööjõu liikumise analüüs. II etapi aruanne
Tartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198287E
10300014854998L46TRÜM.Kilp P.Kenkmann H.DsissKollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine Balti Laevaremonditehasele
Tehasesisese sotsiaalse informatsiooni juurutamise süsteemi aluste koostamine
Balti LaevaremonditehasveneTartu 197796E
10300014854980L47TRÜM.Kilp P.Kenkmann H.DsissBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse planeerimise aluste väljatöötamine.
Balti Laevaremonditehase kollektiivi
Balti LaevaremonditehasveneTartu 197677E
liikmeid iseloomustavate näitajate sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
10300014854972L48TRÜT.Kollo P.Kenkmann J.SaarniitTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused Kollektiivisiseste suhete analüüsTartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198372E
10300014854071L49TRÜJ.Järv P.Kenkmann A.Ennok1.Detsembri nimelise vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Töötajate hoiakud töö ning oma kollektiivi suhtes
III etapi aruanne
1. Detsembri nimeline VabrikeestiTartu 198530lahtine köide
10300014854006L50TRÜJ.Järv P.Kenkmann A.EnnokDetsembri nimelise vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused.
Töötajate hoiakud töö ning oma kollektiivi suhtes
III etapi aruanne
1.Detsembri nimeline VabrikeestiTartu 198530lahtine köide
10300014855607L51TRÜM.Kilp P.Kenkmann K.VahterBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine.
Töövälise aja ja olmetingimuste täiustamise tingimuste sotsiaalse planeerimise aluste koostamine
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976142E
10300014855409L52TRÜH.Metsa M.Kilp M.TitmaEesti NSV Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine
ITP iseloomustus
“Eesti Põllumajandustehnika”eestiTartu 1974175E
10300014855391L53TRÜM.KilpBalti Laevaremonditehase kollektiiviBalti LaevaremonditehasveneTartu146E
P.Kenkmann A.Ennoksotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi aluste väljatöötamine
1976
10300014855383L54TRÜM.Kilp P.Kenkmann A.EnnokBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi aluste väljatöötamine
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976146E
10300014855367L55TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.VahterBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976180E
10300014855359L56TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.VahterBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs II osa
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976181-334+
ankeet
E
10300014855342L57TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.VahterBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976180E
10300014855334L58TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.VahterBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Kaadridokumentide analüüs
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1975169E
10300014855326L59TRÜH.metsa M.Kilp M.TitmaENSV MN Koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu aluste väljatöötamine
ITP enesetäiendussüsteem EPT süsteemis tervikuna
Eesti PõllumajandustehnikaeestiTartu 1975139E
10300014855318L60TRÜH.Metsa M.Kilp M.TitmaKoondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse planeerimise aluste väljatöötamine
ITP iseloomus
Eesti PõllumajanduseestiTartu 1974176-297+E
10300014855300L61TRÜM.Kilkp P.Kenkmann H.DsissBalti laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ideelis-poliitilise kasvatustöö planeerimise aluste koostamine
Balti LaevaremonditehasveneTartu 197789E
10300014855292L62TRÜT.Kollo J.Saarniit P.Kenkmann A.EnnokTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused
Sotsiaalse juhtimise aluste väljatöötamine ja töötingimuste analüüs
VI etapi aruanne
Tartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198366+
ankeet
E
10300014856142L63TRÜJ.Järv J.Saarniit P.Kenkmann H.DsissPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Linna töötajaskonna informeeritus
I etapi aruanne
EKP Pärnu LinnakomiteeeestiTartu 198456E
10300014854014L64TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.Dsiss1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused Ettevõtte töötajate ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse uurimine
IV etapi aruanne
1.Desembri nim. VabrikeestiTartu 198554lahtine köide
10300014856134L65TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.Dsiss1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused.1.Detsembri nim. VabrikeestiTartu 198554E
Ettevõtte töötajate ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse uurimine
IV etapi aruanne
10300014855284L66TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Lupp K.VahterBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Ankeetküsitluse materjalide analüüs II osa
Balti LaevaremonditehasveneTartu 1976181-334
+ ankeet
E
10300014855565L67TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.TaniEKP Keskkomitee kirjastuse sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine aastaiks 1981-1990
Töötajate iseloomustus V etapi aruanne
EKP Keskkomitee KirjastuseestiTartu 1981177
+ankeet
E
10300014855599L68TRÜT.Kollo P.kenkmann E.Tani A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi juurutamise planeerimise aluste väljatöötamine
“Eesti Põlevkivi”veneTartu 1978111E
10300014855581L69TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.Tani K.VahterTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Olmetingimuste ja vaba aja veetmise täiustamise planeerimise aluste koostamine
“Eesti Põlevkivi”veneTartu 1978114E
10300014854345L70TRÜH.Metsa M.Kilp M.TitmaENSV MN Koondise “Eesti põllumajandustehnika” kollektiivi sotsiaalse arengu planeerimise aluste väljatöötamine
ITP enesetäienduse süsteemi koondises “Eesti Põllumajandustehnika”
“Eesti Põllumajandustehnika”eestiTartu 1975136lahtine köide
10300014855573L71TRÜT.KolloTartu Elamuehituskombinaadi kollektiiviTartueestiTartu137E
P.Kenkmann E.Tanisotsiaalse arengu plaani aluste koostamine ITP ja teenistujate iseloomustusElamuehituskombinaat1979137
10300014855532L72TRÜM.Kilp S.Nõmmik T.RaitviirTootlike jõudude kompleksse territoriaalse planeerimise metodoloogia Elulaadi regionaalne struktuur maa- asulates ja selle muutuste tõenäolisuseesti1976186+lisadE
10300014855557L73TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.TaniTartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine ITP ja teenistujate iseloomustusTartu ElamuehituskombinaateestiTartu 1979137
+ankeet
E
10300014855540L74TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töötajate töömotiivide iseloomustus ja tööjõu liikumise põhjused ning juhtivate töötajate prestiizi määratlemine
Anketeerimise tulemuste analüüs ja interpreteerimine
Tartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 1972381E
10300014855508L75TRÜT.Kollo P.Kenkmann A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Trükitööstus” H.Heidemanni nim. Trükikoja kaadri kujunemise ja kinnistamise süsteemi ning sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine aastaiks 1981-1990 Sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
VII etapi aruanne
H.Heidemanni nim trükikodaeestiTartu 1982162E
10300014855516L76TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Tani A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Insenertehnilise personali üldiseloomustus
Eesti PõlevkiviveneTartu 1978243E
10300014855524L77TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Tani A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Insenertehnilise personali üldiseloomustus II osa
Eesti PõlevkiviveneTartu 1978244-354
+ ankeet
E
10300014855441L78TRÜM.Kilp P.Kenkmann E.Tani S.JärvpõldTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Tööliste üldiseloomustus
Eesti PõlevkiviveneTartu 1978181 +
ankeet
E
10300014855763L79TRÜT.Kolo P.Kenkmann A.EnnokTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alusedTartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198286Jlahtine köide
10300014854766L80TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaENSV MN koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
ITP süsteemi täiustamine
Koondis “Eesti Põllumajandustehnika”eestiTartu 1973137Elahtine köide
10300014856506L81TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa M.TitmaENSV MN koondise “Eesti Põllumajandustehnika” sotsiaalse arengu plaani aluste  väljatöötamine
ITP ja enesetäiendussüsteemi üldiseloomustus koondises “Eesti Põllumajandustehnika”. Ankeedi koostamine ja insenertehnilise personali anketeerimine
Koondis “Eesti Põllumajandustehnika”eestiTartu 197448E
10300014861035L82TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.Tani A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine.
Koondise töötajate ühiskondliku aktiivsuse areng
Koondis “Eesti Põlevkivi”veneTartu 1979108E
10300014854543L83TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.TaniTartu elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine Kaadridokumentide analüüsTartu ElamuehituskombinaateestiTartu 1979101lahtine köide
10300014860854L84TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.Tani S.SulgTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Sotsiaalse mikrokliima parandamine
Koondis “Eesti Põlevkivi”veneTartu 197825E
10300014855458L85TRÜT.Kollo P.Kenkmann E.Tani A.EnnokTootmiskoondise “Eesti Põlevkivi” kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste koostamine
Sotsiaalse elu juhtimise süsteemi juurutamise plaani väljatöötamine
Koondis “Eesti Põlevkivi”veneTartu 1978111E
10300014855466L86TRÜJ.Järv J.Saarniit P.Kenkmann H.DsissPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Linna töötajaskonna informeeritusEKP linnakomiteeeestiTartu 198456E
10300014853891L87TRÜJ.Järv J.Saarniit P.Kenkmann K.TammTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kollektiivi avaliku arvamuse kordusuuring ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused Kutseorientatsiooni aluste väljatöötamine ning juurutamineTartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198363lahtine köide
10300014855425L88TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.DsissTootmiskoondise “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks Tootmiskoondise “Viisnurk” töötajate ühiskondlik-poliitiline aktiivsus
VII etapi aruanne
Tootmiskoondis “Viisnurk”eestiTartu 198562E
10300014855433L89TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.DsissTootmiskoondise “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks.
Tootmiskoondise “Viisnurk” töötajate ühiskondlik-poliitiline aktiivsus
Tootmiskoondis “Viisnurk”eestiTartu 198562E
VII etapi aruanne
10300014855417L90TRÜJ.Järv P.Kenkmann A.EnnokPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Kollektiivi tööhoiakud ja töötajate hinnangud töö- ja olmetingimustele
III etapi aruanne
Kombinaat “Viisnurk”eestiTartu 198569E
10300014856258L91TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.TitmaTartu Plastmasstoodete katsetehase sotsiaalse arengu plaani alused ja tööjõu liikumise põhjused
Anketeerimise tulemuste analüüs ja interpretatsioon
Tartu Plastmasstoodete KatsetehaseestiTartu 1973269 +
ankeet
E
10300014856175L92TRÜJ.Tammeorg A.Murutar Ü.Vooglaid P.Vihalemm K.MitsTsemenditehase “Punane Kunda” töötajaskonna rahulolu
Konkreetne sotsioloogiline uurimus
“Punane Kunda”eestiTartu 1970238E
10300014856241L93TRÜA.Murutar Ü.Vooglaid P.Vihalemm K.MitsTsemenditehase “Punane Kunda” töötajaskonna rahulolu.
Konkreetne sotsioloogiline uurimine II k.
“Punane Kunda”eestiTartu 1970239-629E
10300014855490L94TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.TitmaTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töötajate töömotiivide iseloomustus ja tööjõu liikumise põhjused ning juhtivate töötajate prestiizi määratlemine  Kaadridokumentide analüüsTartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 197158Jlahtine köide
10300014853933L95TRÜJ.Järv J.Saarniit P.kenkmann H.DsissTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.Tartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 1983133lahtine köide
Kollektiivi sotsiaalne aktiivsus ja kasvatustöö.  IX etapi aruanne
10300014856381L96TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.DsissPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Tootmiskoondise töötajate informeerituse kui tootmisülesannete täitmise edukuse tegurite analüüs
VIII etapi aruanne
PTK “Viisnurk”eestiTartu 198532E
10300014856373L97TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa J.Kalits M.TitmaTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu plaanTartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 197250E
10300014856167L98TRÜJ.Järv P.kenkmann H.DsissPuidutöötlemiskombinaadi “Viisnurk” kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmine tööviljakuse kasvu tagamiseks ning ettevõtte juhtimise parandamiseks. Tootmiskoondise töötajate informeerituse kui tootmisülesannete täitmise edukuse tegurite analüüs
VIII etapi aruanne
PTK “Viisnurk”eestiTartu 198532E
10300014856159L99TRÜTartu linna ja EKÜ Tartu õppe- tootmisettevõtte töötajate avaliku arvamuse uurimine
Tartu linna keskkoolilõpetajate sotsiaalprofessionaalsest enesemääratlusest
II etapi aruanne
eestiTartu 198517E
10300014856365L100TRÜEKP KK kirjastuse sotsiaalse arenguEKP KK kirjastuseestiTartu32E
aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse mikrokliima paremustamiseks
10300014856357L101TRÜEKP KK kirjastuse sotsiaalse arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse mikrokliima paremustamiseksEKP KK kirjastuseestiTartu32E
10300014856340L102TRÜT.Kollo p.kenkmann A.EnnokTartu Elamuehituskombinaadi kollektiivi sotsiaalse arengu aluste koostamine Sotsiaalse arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse elu juhtimissüsteemi loomiseks ja juurutamiseksTartu ElamuehituskombinaateestiTartu 198086E
10300014856233L103TRÜj.Tammeorg E.Kaitsa Ü.VooglaidTallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele
Sotsioloogilise uurimistöö programm 1973-1975,  II k.
Tallinna Linna TSN TKeestiTartu 1973208-448E
10300014856332L104TRÜM.Kilp P.Kenkmann H.DsissBalti Laevaremonditehase kollektiivi sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine
Tehase kollektiivi liikmete isiksust iseloomustavate näitajate aluste koostamine
Balti LaevaremonditehasveneTartu 197677E
10300014856324L105TRÜT.Kollo J.Saarniit P.Kenkmann A.EnnokTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alused.
Sotsiaalse juhtimise aluste väljatöötamine ja töötingimuste analüüs
VI etapi aruanne
Tartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198366 +
ankeet
E
10300014856316L106TRÜTartu Elamuehituskombinaadi  arengu aluste koostamine kollektiivi sotsiaalse mikrokliima paremustamiseksTartu ElamuehituskombinaateestiTartu 197932 +
ankeet
E
10300014856290L107TRÜT.KolloEKP KK kirjastuse sotsiaalse arenguEKP KK KirjastuseestiTartu72E
P.Kenkmann E.Taniplaani aluste koostamine aastaiks 1981- 1990.
Kaadridokumentide analüüs
1980
10300014856282L108TRÜT.Kollo P.Kenkmann M.HansonTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi kaadri koosseisu ja kollektiivi avaliku arvamuse kordusuurimine ning sotsiaalse juhtimise ja kutsesuunitluse alusedTartu Naha- ja JalatsikombinaateestiTartu 198269E
10300014853792L109TRÜJ.Tammeorg E.Kaitsa Ü.VooglaidTallinna linna olmetingimuste vastavus elanikkonna erinevate gruppide vajadustele
Sotsioloogilise uurimistööprogramm a.1973-1975 lisad
Tallinna linna TSN TKeestiTartu 1973111
mapis, köitmata
lahtine köide
10300014856308L110TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.Dsiss1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Töötajate informeeritus
VI etapi aruanne
1. Detsembri nim. vabrikeestiTartu 198532E
10300014853941L111TRÜJ.Järv P.Kenkmann H.Dsiss1.Detsembri nim. Vabriku kollektiivi ühiskondlik-poliitilise aktiivsuse ja töötajate informeerituse tõstmise alused. Töötajate informeeritus
VI etapi aruanne
1.Detsembri nim VabrikeestiTartu 198532lahtine köide
10300014856274L112TRÜJ.Järv P.Kenkmann A.EnnokTartu linna ja EKÜ Tartu õppe- tootmisettevõtte töötajate avaliku arvamuse uurimine.
Tartu keskkoolilõpetajate koosseisu, aktiivsuse ja eluplaanide uurimine
I etapi aruanne
eestiTartu 198551E
10300014854089L113TRÜPärnu linna töötajate informeeritusestEKP Pärnu linnakomiteeeesti28 +
ankeet
10300014856266L114TRÜPärnu linna töötajate informeeritusestEKP Pärnu linnakomiteeeesti27 +
ankeet
E
10300014860730T001TRÜA. ParisalueestiTartu 198695 + lisadE
10300014860748T002TRÜJ. UuekülaTallinna sotsiaal-territoriaalne struktuurveneTartu 197598E
10300014860755T003TRÜПроблемы исследования общественно-политической активности студенческой молодежиEKP Pärnu linnakomiteeeesti2 + ankeetE
10300014860763T004TRÜK. SöödorAruanne lepingu T-344 IV etapi täitmisesteestiTartu 198769 + lisadE
10300014860771T005TRÜP. KenkmannSuguvõsa kui sotsiaal-territoriaalse inimühenduse vorm (sotsiogeograafiline aspekt)eestiTartu 196967 + lisadE
10300014860797T006TRÜM. TiitmaСоциально - профессиональная ориентация учащейся молодежиveneTartu 1974428E
10300014860805T007TRÜP. KenkmannНекоторые методологические социологического анализа формирования личностиveneTartu 1974188E
10300014860813T008TRÜÜ. LiiberTallinna mikrorajoonide keskkonna kvaliteet ja selle parandamise võimalusieestiTartu 198181 + lisadE
10300014860821T009TRÜT. VooglaidNoorpurjetajate treeningu planeerimineeestiTartu 198394 + lisadE
10300014861043T010TRÜT. RaitviirСоциогеографическое исследование образа жизни и его элементовveneTartu 1975229 + lisadE
10300014861068T011TRÜПриложение к третьей главеvene1974130E
10300014856894L115Tarbekeemia Tootmiskoondise Flora töötajate ankeetküsitlus (sotsioloogiline uurimus)eestiTallinn 1985E
10300014856910L116Tartu Katse-remonditehase töötajate küsitlus (protsendid, numeratsioon)eestiTartu 1969E
10300014856928L117Rahvusvaheline uurimus "Kõrghariduse mõju sotsialistliku ühiskonna sotsiaalsele struktuurile"vene1977E
10300014856936L118EPT Paide rajoonikoondise sotsiaalse arengu plaani aluste väljatöötamine ja kaadri voolavuse põhjuste väljaselgitamineeesti1971E
10300014856944L119Ankeedid (erinevad, enamik köidetud, mõned lahtised)eesti ja veneE
10300014856951L120Täitmata ankeedideesti
10300014856969L121Täitmata ankeedidvene
10300014856985L122TRÜEPT Pärnu rajoonikoondise töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid)eestiTartu 1973E
10300014856993L123TRÜEPT Tamsalu töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid)eestiTartu 1973E
10300014857009L124TRÜTartu Kammivabriku töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid)eestiTartu 1972E
10300014857017L125TRÜEPT Paide Rajoonikoondise töötajate küsitlus (protsendid, numeratsioon)eestiTartu (aasta?)E
10300014857025L126TRÜTartu Naha- ja Jalatsikombinaadi töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid)eestiTartu 1972E
10300014857033L127TRÜTartu Aparaadiehituse Tehase töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid)eestiTartu 1972E
10300014857041L128TRÜValga ja Valka elanike hulgas läbi viidud Tartu Autobussi- ja Taksopargi küsitluse ankeeteestiTartu - Valga - Valka 1973E
10300014857058L129TRÜBalti Laevaremonditehase töötajate küsitlus (numeratsioon, protsendid)veneTartu 1975E
10300014857066L130TRÜÜlikoolidesse sisseastujate seas läbi viidud küsitlus (numeratsioon, protsendid)veneTartu 1969, 1971E
10300014857074L131NSV Liidu Teaduste AkadeemiaEsimese kursuse tudengite seas läbi viidud küsitlus (tehnilised erialad, põllumajandus, majandus)vene1977E
10300014857082L132NSV Liidu Teaduste AkadeemiaKõrgkool kui arenenud sotsialistliku ühiskonna sotsiaalse struktuuri muutuste faktor. Uuringu programm ja metoodilised materjalidveneMoskva 1973E
10300014857090L133TRÜElukutse valiku uuring (ankeedid)vene1966, 1969, 1973E
10300014857108L134Eesti NSV Teaduste AkadeemiaLinna elanikkonna teadlikkus linnaelu probleemidest (Kohtla-Järve kohta)vene1978E
10300014857116L135Otsus (piirkondadevahelise longituuduurimuse "Включение молодежи в рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенцию" läbi viimine)vene1983E
10300014857231L136Täitmata ankeedid, küsitleja juhendid, üksikud täidetud ankeedideestiE
10300014857249L137Täitmata ankeedidveneE
10300014857256L138Mapp erinevate ankeetidegaeesti  ja veneE
10300014857264L139ENSV Riikliku Tele-Raadiokomitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskus, ENSV Ajakirjanike Liit, TRÜAjakirjanik. Ajakirjandus. Aeg (ajakirjanike küsitluse protsendid)eestiE
10300014857272L140Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium, TRÜKõrgkooli kasvatussüsteemi täiustamine kõrghariduse uutmise tingimustes (vabariikliku teaduslik-praktilise konverentsi teesid)eestiTartu–Kääriku 1988E