Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi internetipõhiste uuringute keskkonna KAEMUS andmestikud

KAEMUS on TÜ psühholoogia instituudi internetipõhiste uuringute keskus. Keskkonnas olevast 666st andmestikust on järgnevast tabelis esitatud olulisemad. Info täiendamine jätkub.

 

Nähtavusjrk nrUURINGU KASUTAJAUURINGU KASUTAJA KONTAKTUURINGU NIMIOmanikAndmekogumine lõpetatud?Andmestikuga seotud uuringu nimi eesti ja/või inglise keelesViide uuringu aruandele/kokkuvõttele (kui avalikAndmestiku üldine tüüp (kvantitatiivne, kvalitatiivne, muu)Andmete kogumise aeg (aasta(d), võimalusel kuu(d)Kelle kohta andmed? (nt EV täiskasvanud elanikkond, TÜ üliõpilased vms)Andmete kogumise/moodustamise meetod (küsitlus, intervjuu, tekstianalüüs, suurandmete agregeerimine vms)Andmete maht (nt 1000 indiviidi (ehk lõpuni lahendanud)*200 tunnust) Andmestiku formaatKelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üleAnonümiseeritult vabalt kättesaadav?MärkusedKaemuse uuringu tüüp (ei ole uuring/muu; eksperimendimaterjalid; õpetamismaterjalid; test; uuring)Mõõdikud/skaalad/konstruktid uuringus kasutatud skaalade/testide/konstruktide nimetusedMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktidMõõdikud/skaalad/konstruktid
 1Liina AdovLiina.Adov@ut.eeAlkoholi tarbimine laulupeol1      veebiküsitlus html; csv   Õppematerjal         
 2Liina AdovLiina.Adov@ut.eeAlkoholi tarbimine laulupeol I1      veebiküsitlus html; csv   Õppematerjal         
 3Liina AdovLiina.Adov@ut.eeEesti Maaülikooli õpingute katkestamise küsimustik1      veebiküsitlus html; csv   Ei ole uuring         
 4Liina AdovLiina.Adov@ut.eeTänapäevased peremudelid1      veebiküsitlus html; csv   Õppematerjal         
15Liina AdovLiina.Adov@ut.eeÕpetaja emotsionaalne tervis1JahÕpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid Kvantitatiivne (üksikud avatud küsimused)märts-aprill 2017Üldhariduskoolide õpetajadveebiküsitlus352*200html; csvLiina AdovEiLongituuduuring I osauuringTaustküsimustikKovisiooni ja supervisiooni kogemusEEK2Enesetõhusus (Teachers’ Sense of Teacher efficacy
Scale)
Õpetajate töörahulolu küsimustikTajutud stressi küsimustik (Perceived Stress Scale)Stressiga toimetulek (BCOPE)Läbipõlemise küsimustikBaasvajaduste küsimustik töö kontekstis (Basic Need Satisfaction at Work)
16Liina AdovLiina.Adov@ut.eeÕpetaja emotsionaalne tervis (nov17)1JahÕpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid Kvantitatiivne (üksikud avatud küsimused)november 2017Üldhariduskoolide õpetajadveebiküsitlus237*243html; csvLiina AdovEiLongituuduuring II osauuringTaustküsimustikKovisiooni ja supervisiooni kogemusEEK2Enesetõhusus (Teachers’ Sense of Teacher efficacy
Scale)
Õpetajate töörahulolu küsimustikTajutud stressi küsimustik (Perceived Stress Scale)Stressiga toimetulek (BCOPE)Läbipõlemise küsimustikBaasvajaduste küsimustik töö kontekstis (Basic Need Satisfaction at Work)
17Liina AdovLiina.Adov@ut.eeÕpetajate emotsionaalne tervis (märts18)1JahÕpetaja emotsionaalne tervis ja sellega seotud tegurid Kvantitatiivne (üksikud avatud küsimused)märts-aprill 2018Üldhariduskoolide õpetajadveebiküsitlus122*234html; csvLiina AdovEiLongituuduuring III osauuringTaustküsimustikKovisiooni ja supervisiooni kogemusEEK2Enesetõhusus (Teachers’ Sense of Teacher efficacy
Scale)
Õpetajate töörahulolu küsimustikTajutud stressi küsimustik (Perceived Stress Scale)Stressiga toimetulek (BCOPE)Läbipõlemise küsimustikBaasvajaduste küsimustik töö kontekstis (Basic Need Satisfaction at Work)
 11Kristiina Troppkristiina.tropp@ut.eeEL-KELA0      veebiküsitlus html; csv             
 14Aasa Mustaasa.must@ut.eeAkadeemiline puhkus0      veebiküsitlus html; csv             
 15Aasa Mustaasa.must@ut.eeHaridustee uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 16Aasa Mustaasa.must@ut.eeKultuur ja gruppide vahelised erinevused0      veebiküsitlus html; csv             
 24Aire Raidveeaire.raidvee@ut.eeUsulise orientatsiooni ja alkoholi tarbimisega seotud käitumiste, hoiakute ja heaolu vahelised seosed noorte hulgas0      veebiküsitlus html; csv             
 25Alari Lukkalari@inditel.eeTEST - ajalimiidi ületamine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 26Alari Lukkalari@inditel.eeTEST - ilma blokkideta1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 27Anastassia Murashinaanastassia.murashina@yandex.comKroonilise valu ja posttraumaatilise stressihäire komorbiidsust põhjendavad tegurid ning selle komorbiidsusega seotud iseärasused1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  küsimustikku ei ole täidetuduuringDemograafiliste andmete ankeetValu visuaalne analoogskaalaEEK-2 Emotsionaalse enesetunde küsimustikÄrevustundlikkuse indeksValuga seotud ärevuse küsimustikKroonilise valu aktsepteerimise küsimustikPost-traumaatilise stressi küsimustikÜldise enesetõhususe küsimustik 
 28Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeAfektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring1jahAfektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuringhttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2015.00063/fullkvantitatiivne2013 kevadTÜ üliõpilasedveebiküsitlus140 indiviidi * ca 500 tunnusthtml; csvAndero Uusbergkokkuleppel katseisikute individuaalsete erinevuste uuringIsiksus (EPIP-NEO)BIS11 v31MFI20FAS     
 29Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeandero test1            ei ole uuring         
 30Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeASK katsejärgne uuring1jahAfektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/43492/tulver_kadi_ma_2014.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/30828/toeleid_jan_erik.pdf
kvantitatiivne2013 kevadTÜ üliõpilasedveebiküsitlus140 * ca 100html; csvAndero Uusbergei katseisikute kogemuse uuringkatsega seotud küsimusedPANASEEK      
 31Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeAT2014 katsejärgne1jahAttention tuning studyhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48712/kelder_kaspar_ma_2015.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44141/kolnes_martin_sem_2014.pdf
kvantitatiivne2014 kevadTÜ üliõpilasedveebiküsitlus35 * ca 100html; csvAndero Uusbergei katseisikute kogemuse uuringkatsega seotud küsimusedPANASEEK      
 32Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeEmotsioonide regulatsiooni uuring 20131jahEmotsioonide regulatsiooni uuringhttps://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2016.05.004kvantitatiivne2013 sügistäiskasvanud huvilisedveebiküsitlus37 * ca 250html; csvHelen Uusbergei katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuringkatsega seotud küsimusedPANASEEKTMS (mindfulness)MAAS (mindfulnesS)DERSS5 (isiksus)  
 33Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeEnese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid1jahEnese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadidhttps://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.03.007kvantitatiivne2014/15 talvTÜ üliõpilasedveebiküsitlus38 * ca 150html; csvHelen Uusbergei katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuringkatsega seotud küsimusedRSES-SISESHS + DG naised      
134Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeEnesesõbralikkuse uuring 20151jahEnesesõbralikkuse uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50963/Mager_Kerttu.pdf
http://dspace.ut.ee/handle/10062/48747
kvantitatiivne2015 kevadtäiskasvanud huvilisedveebiküsitlus237 * ca 200html; csvAndero Uusbergkokkuleppel uuringEnesesõbralikkuse uuringu üldküsimustikViiefaktoriline teadveloleku küsimustikEnesesõbralikkuse küsimustikEneseteadvuse skaala     
135Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeEnesesõbralikkuse uuring 2015 (II laine)1jahEnesesõbralikkuse uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/50963/Mager_Kerttu.pdf
http://dspace.ut.ee/handle/10062/48748
kvantitatiivne2015 kevadtäiskasvanud huvilisedveebiküsitlus237 * ca 200html; csvAndero Uusbergkokkuleppel uuringEnesesõbralikkuse uuringu üldküsimustikViiefaktoriline teadveloleku küsimustikEnesesõbralikkuse küsimustikEneseteadvuse skaala     
 36Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeERU 2013 katsejärgsed küsimustikud1jahvt jrk nr 32vt jrk nr 32kvantitatiivnevt jrk nr 32täiskasvanud huvilisedveebiküsitlusvt jrk nr 32html; csvHelen Uusbergei vt jrk nr 32vt jrk nr 32        
 37Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeERU 20141jahvt jrk nr 32vt jrk nr 32kvantitatiivnevt jrk nr 32TÜ kliinikumi patsiendidveebiküsitlusvt jrk nr 32html; csvHelen Uusbergei vt jrk nr 32vt jrk nr 32        
 38Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeERU jätku-uuring1jahvt jrk nr 32vt jrk nr 32kvantitatiivnevt jrk nr 32täiskasvanud huvilisedveebiküsitlusvt jrk nr 32html; csvHelen Uusbergei vt jrk nr 32vt jrk nr 32        
 39Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIMP10 katsejärgne küsimustik1jahImpulsiivsuse uuring kvantitatiivne2010/11 talvTÜ üliõpilasedveebiküsitlus70 * ca 20html; csvAndero Uusbergei katseisikute kogemuse uuringkatsega seotud küsimused        
 40Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeImpulsiivsuse katsepatarei 2010 eelküsimustik1jahImpulsiivsuse uuring kvantitatiivne2010/11 talvTÜ üliõpilasedveebiküsitlus70 * ca 20html; csvAndero Uusbergkokkuleppel katseisikute individuaalsete erinevuste uuringIsiksus (EPIP-NEO)IMP24BIS11 v31ASRSv1Afektiivsete reaktsioonide test (IAPS)    
 41Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIndividuaalsete erinevuste uuring1jahAfektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring kvantitatiivne2012/2013 talvTÜ üliõpilasedveebiküsitlusca 60 * ca 250html; csvHelen Uusbergkokkuleppel katseisikute individuaalsete erinevuste uuringuuringuga seotud küsimusedIsiksus (EPIP-NEO)PANASEEKBIS11 v31FASMFI20  
 45Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIsiksuse ja söömisharjumuste uuring0      veebiküsitlus html; csv             
146Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeJoobekogemuse uuring1jahJoobekogemuse uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52296/Liba_Maarja_uurimistoo.pdfkvantitatiivne2014 sügiskõik huvilisedveebiküsitlusca 65 * ca 100html; csvAndero Uusbergjah uuringjoove ja isiksus (kaaslase hinnang)        
147Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeJoobekogemuse uuring 20141jahJoobekogemuse uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52296/Liba_Maarja_uurimistoo.pdfkvantitatiivne2014 sügiskõik huvilisedveebiküsitlusca 65 * ca 100html; csvAndero Uusbergjah uuringjoove ja isiksus (enesehinnang)Isiksus (S5)       
 48Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeKehataju2015 katsejärgsed küsimustikud1jahEnese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadidhttps://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2018.03.007kvantitatiivne2014/15 talvTÜ üliõpilasedveebiküsitlus38 * ca 150html; csvHelen Uusbergei katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuringkatsega seotud küsimusedRSES-SISESHS + DG naised      
 49Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeMER20131            ei ole uuring         
151Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeOTSUSED JA AEG1jahOtsused ja aeg kvantitatiivne2014 kevad veebiküsitlus html; csvvõimalik, et Kairi Kreegipuu  uuringlotomängkäitumise seireBIS11 v31Barratt95MAASaja hindamine   
152Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeOtsustamisstiil piloot1jahOtsustamisstiili uuring kvantitatiivne2012 sügiskõik huvilisedveebiküsitlus229 * ca 100html; csvvõib-olla tuleb kunagi meelde :)  uuringotsustamisstiili küsimustik        
 53Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeToidupildid1jahToidupiltide valideerimise uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44101/arras_liis_sem_2014.pdfkvantitatiivne2013 sügiskõik huvilisedveebiküsitlusca 90 * ca 80html; csvAndero Uusbergjah eksperimendi materjalide valideerimise uuringtoidupiltide hinnangud        
 54Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeTRU 2014 katsejärgsed küsimustikud1jahToidutungi reguleerimise uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44101/arras_liis_sem_2014.pdfkvantitatiivne2013 sügistäiskasvanud huvilisedveebiküsitlusca 45 * ca 150html; csvAndero Uusbergei katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuringkatsega seotud küsimusedTMS EIKPANASEEKMAAS    
 55Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeTähelepanu hasartmängudes1jahAttention tuning studyhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/48712/kelder_kaspar_ma_2015.pdf
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/44141/kolnes_martin_sem_2014.pdf
kvantitatiivne2014 kevadTÜ üliõpilasedveebiküsitlus35 * ca 100html; csvAndero Uusbergei katseisikute kogemuse ja individuaalsete erinevuste uuringkatsega seotud küsimusedIsiksus (S5)       
 56Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeUK20120      veebiküsitlus html; csv             
 57Anneli Salminenan4salminen@gmail.comminu test1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  uuring on tühi (pole teste ega vastamisi)          
 58Anneli Lillepeaanneli.lillepea@gmail.comTeismeliste muusikute esinemisärevuse seosed õpetajate ärevuse ja õpetamisstiiliga1   kvantitatiivne2018 veebiküsitlus75*84html; csv   uuringEsinemisärevusNegatiivse hinnangu hirmMotivatsioonÕpetamisstiil     
 63Anni Kuusikanni.kuusik@gmail.comTeadveloleku uuring 20161   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 64Anni Kuusikanni.kuusik@gmail.comTeadveloleku uuring jaanuar 20171   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 65Anni Kuusikanni.kuusik@gmail.comTeadveloleku uuring jaanuar 20181   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 66Anni Kuusikanni.kuusik@gmail.comTeadveloleku uuring märts 20181   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 67Anni Kuusikanni.kuusik@gmail.comTeadveloleku uuring september 20171   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 68Anni Kuusikanni.kuusik@gmail.comTeadveloleku uuring sygis 20151   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 70Annika Kaskannika.kask@hotmail.comWM ja MMN1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   katsematerjalid         
 71Annika Kaskannika.kask@hotmail.comWM ja MMN katsejärgne1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   katsematerjalid         
 72Anu Realoanu.realo@ut.eeEG direktori konkurss1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 73Anu Realoanu.realo@ut.eeElamustejanu ja riskeeriv käitumine Eesti langevarjurite valimil0      veebiküsitlus html; csv             
 74Anu Realoanu.realo@ut.eeEluga rahulolu1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 77Anu Realoanu.realo@ut.eeInfopäev (isiksuseomadused ja emotsioonid)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 78Anu Realoanu.realo@ut.eeIsiksus ja emotsioonid1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 79Anu Realoanu.realo@ut.eeIsiksuse uurimise meetodid 20101   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 80Anu Realoanu.realo@ut.eeIsikuomaduste taju V11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 81Anu Realoanu.realo@ut.eeIsikuomaduste taju V21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 82Anu Realoanu.realo@ut.eeIsikuomaduste taju V31   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 83Anu Realoanu.realo@ut.eeIsikuomaduste taju V41   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 84Anu Realoanu.realo@ut.eeKultuur ja gruppide vahelised erinevused0      veebiküsitlus html; csv             
 85Anu Realoanu.realo@ut.eeNEO1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 86Anu Realoanu.realo@ut.eePäikesemärgid ja isiksus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 87Anu Realoanu.realo@ut.eeRahvusliku iseloomu stereotüübid1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 88Anu Realoanu.realo@ut.eeRK kohtunikuks kandideerimine0      veebiküsitlus html; csv             
 89Anu Realoanu.realo@ut.eeTriinu Raigna uuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 90Anu Realoanu.realo@ut.eeÕnn ja isiksus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 91Astra Schultsastra.schults@ut.ee2½-4-AASTASE LAPSE KÕNE1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
192Astra Schultsastra.schults@ut.eeATH küsimustik lasteaiaõpetajale1jah http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/52762/adusoo_liisi_ba.pdfkvantitatiivne2016 veebrlasteaiaõpetajadveebiküsitlus238html; csvAstra SchultsKättesaadav kokkuleppel uuring         
 93Astra Schultsastra.schults@ut.eeECDI 100 sõna1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 94Astra Schultsastra.schults@ut.eeECDI I 20181   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 95Astra Schultsastra.schults@ut.eeECDI II 20181   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 96Astra Schultsastra.schults@ut.eeECDI taustaandmed1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 97Astra Schultsastra.schults@ut.eeECDI-III1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 99Astra Schultsastra.schults@ut.eeKüsimustik perearstidele1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
1100Astra Schultsastra.schults@ut.eeKüsimustik perearstidele 20181jah https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/51847/Ainsoo_Dagmar_uurimist... ; http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61337/Ainsoo_Dagmar_magistrit...kvantitatiivne2016 ja 2018perearstidveebiküsitlus100 kuni 200 vastajathtml; csvAstra SchultsKättesaadav kokkuleppel uuring         
 101Astra Schultsastra.schults@ut.eeLasteaialaste sotsiaalsed oskused1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 102Astra Schultsastra.schults@ut.eeMacArthur-Batesi suhtlemise arengu test: sõnad ja suhtlemisliigutused1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 103Astra Schultsastra.schults@ut.eeNäidis1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 104Astra Schultsastra.schults@ut.eePKBS-21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 105Astra Schultsastra.schults@ut.eeSotsiaalsete oskuste küsimustik1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 106Astra Schultsastra.schults@ut.eeSõnavara lühitest1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
1107Astra Schultsastra.schults@ut.eeTeadvelolek ja eksamiärevus1jah http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/49133/rosenberg_elisabeth_uur...kvantitatiivne2015tudengidveebiküsitlusu 50html; csv ei uuring         
 109Astra Schultsastra.schults@ut.eeÕpetaja väsimuse küsimustik1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
1111Nele Põldvernele.poldver@ut.eeKuulmistaju uuring 2015 kevad1jahDihhootilise kuulamise meetodi adapteerimine ja rakendamine eesti keeleruumi (osa Norra-Eesti teaduskoostööprojektist "Keele- ja kuulmisinformatsiooni töötlus auditoorses ajukoores" 2014-2016)Osa uuringu andmetest avaldatud: Westerhausen, R., Põldver, N., Naar, R., Radziun, D., Kaarep, M. S., Kreegipuu, K., Hugdahl, K., Lippus, P., & Kompus, K. (2018). Effect of voicing on perceptual auditory laterality in Estonian and Norwegian native speakers. Applied Psycholinguistics 39(2), 259-273. DOI: 10.1017/S0142716417000170kvantitatiivne2015 veebruarTäisealised paremakäelised vabatahtlikud osalejadveebiküsitlus (lisainformatsioon käitumusliku kuulmiskatse juurde)30*86html; csvNele Põldver, Kairi KreegipuuN/AAnonümiseeritud kujul andmete kättesaadavus võiks olla võimalik. Hetkel laboris meil sellist avalikku platvormi ei ole. Küsides saab!uuringKaemuses: Taustaküsimustik kuulmistaju katses (ID 518). Koosneb neljast osast: Üldinfo, Keeleoskus, Musikaalsus, Käelisuse küsimustikKaemusest eraldi (laboris): dihhootilise kuulamise (DL) eksperiment konsonant-vokaal (CV) ja vokaal-konsonant-vokaal (VCV) stiimulitega suunamata (non-forced, NF) tähelepanu tingimustes, 30 katseisikut (KI)Kaemusest eraldi (laboris): kuulmislävede mõõtmine audiomeetrigaKaemusest eraldi (laboris): subjektiivse väsimustunde mõõtmine paber-pliiats küsimustikuga (Borg CR10 adapteeritud versioon)      
1112Nele Põldvernele.poldver@ut.eeKuulmistaju uuring 2015 kevad601jahDihhootilise kuulamise meetodi adapteerimine ja rakendamine eesti keeleruumi (osa Norra-Eesti teaduskoostööprojektist "Keele- ja kuulmisinformatsiooni töötlus auditoorses ajukoores" 2014-2016)N/Akvantitatiivne2015 märts-maiTäisealised parema- ja vasakukäelised vabatahtlikud osalejadveebiküsitlus (lisainformatsioon käitumusliku kuulmiskatse juurde)66*86html; csvNele Põldver, Kairi KreegipuuN/AAnonümiseeritud kujul andmete kättesaadavus võiks olla võimalik. Hetkel laboris meil sellist avalikku platvormi ei ole. Küsides saab!uuringKaemuses: Taustaküsimustik kuulmistaju katses (ID 518). Koosneb neljast osast: Üldinfo, Keeleoskus, Musikaalsus, Käelisuse küsimustikKaemusest eraldi (laboris): dihhootilise kuulamise (DL) eksperiment konsonant-vokaal (CV) ja vokaal-konsonant-vokaal (VCV) stiimulitega suunamata (non-forced, NF) ja suunatud tähelepanu (forced right ehk FR ja forced left ehk FL) tingimustes, 66 (lõpuks 60) katseisikut (KI)Kaemusest eraldi (laboris): kuulmislävede mõõtmine audiomeetrigaKaemusest eraldi (laboris): subjektiivse väsimustunde mõõtmine paber-pliiats küsimustikuga (Borg CR10 adapteeritud versioon)      
1120Dmitri Rozgonjukdmt.roz@gmail.com[2015] Nutitelefonisõltuvuse uuring 20151jahEestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustiku adapteerimine ja valideeriminehttp://dspace.ut.ee/handle/10062/50972kvantitatiivne2015EV täiskasvanudveebiküsitlus862*135html; csvDmitri Rozgonjukjahtudengitöö andmestikuuringTaustaandmestikEestikeelne Nutitelefonisõltuvuse Skaala (E-SAS33)Eestikeelne Internetisõltuvuse Test Sügava ja pindmise õpistiili küsimustik Extra Short Personality Inventory (XS5)    
1121Dmitri Rozgonjukdmt.roz@gmail.com[2015] Nutitelefonisõltuvuse uuring re-test1jahEestikeelse Nutitelefonisõltuvuse Küsimustiku adapteerimine ja valideeriminehttp://dspace.ut.ee/handle/10062/50972kvantitatiivne2015EV täiskasvanudveebiküsitlus217*41html; csvDmitri Rozgonjukjahtudengitöö andmestikuuringTaustaandmestikEestikeelne Nutitelefonisõltuvuse Skaala (E-SAS33)       
1122Dmitri Rozgonjukdmt.roz@gmail.com[2016] Facebooki kasutamise uuring1jahFacebooki aktiivse-passiivse ja avaliku-privaatse kasutamise seosed enesehinnangu ja isiksuseomadustegahttp://dspace.ut.ee/handle/10062/52304kvantitatiivne2016EV täiskasvanudveebiküsitlus117*101html; csvDmitri Rozgonjukjahtudengitöö andmestikuuringTaustaandmestikMultidimensionaalne Facebooki kasutamise skaala (MSFU-E)Facebooki kasutusmustrite küsimustik Extra Short Personality Inventory (XS5)Rosenbergi enesehinnanguskaala    
1124Dmitri Rozgonjukdmt.roz@gmail.com[2017] Facebooki kasutamine ja individuaalsed erinevused1jahFacebooki kasutuse dimensioonide seosed isiksuse, eluga rahuloluga ja sotsiaalse võrdlusegahttp://dspace.ut.ee/handle/10062/57239kvantitatiivne2017EV täiskasvanudveebiküsitlus341*71html; csvDmitri Rozgonjukjahtudengitöö andmestikuuringTaustaandmestikMultidimensionaalne Facebooki kasutamise skaala (MSFU-E) Extra Short Personality Inventory (XS5)Satisfaction with Life ScaleSocial Comparison orientation Scale (INCOM)    
1125Dmitri Rozgonjukdmt.roz@gmail.com[2017] Individuaalsed erinevused asendustegevustes üliõpilaste hulgas1jahAkadeemilise prokrastineerimise, rööprähklemise, õppetöö ajal sotsiaalmeedia kasutamise ja akadeemilise edukuse vahelised seosed Eesti üliõpilaste näitelhttp://dspace.ut.ee/handle/10062/57234kvantitatiivne2017EV tudengidveebiküsitlus421*117html; csvDmitri Rozgonjukjahtudengitöö andmestikuuringTaustaandmestikAitken Procrastination InventoryMultitasking Preference InventoryEstonian Smartphone Addiction Proneness Scale (E-SAPS18)Social Comparison orientation Scale (INCOM) Extra Short Personality Inventory (XS5)Satisfaction with Life Scale  
 126Eda Laueredalauer1@gmail.comEL-KELA1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 128Eksparimendi Planeeriminepille.markov@gmail.comEksperimendi planeerimise uuring 11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 129Eksparimendi Planeeriminepille.markov@gmail.comS01      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 130Eksparimendi Planeeriminepille.markov@gmail.comSP1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 131Eksparimendi Planeeriminepille.markov@gmail.comT01      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 132Eksparimendi Planeeriminepille.markov@gmail.comTP1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 134Ene Karjaene.karja@ut.eeAndmetöötlus käitumisteadustes 20101      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 135Ene Karjaene.karja@ut.eeEne_andmete piisavus1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 136Ene Karjaene.karja@ut.eeMaatriksid1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 137Ene Karjaene.karja@ut.eeSisseastuja 20111      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 138Ene Karjaene.karja@ut.eeSisseastujate uuring1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 139Ene Karjaene.karja@ut.eeTeaduskool: IV mooduli küsimustikud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 140Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne ieennast: eksam 2011_11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 141Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011: 2. eksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 142Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: 1. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 143Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: 2. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 144Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: 3. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 145Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: 4. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 146Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: 5. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 147Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: akadeemiline test1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 148Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2011K: väsimus1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 149Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2012K: 1 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 150Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2012K: 2 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 151Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2012K: 3 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 152Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2012K: 4 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 153Ene Karjaene.karja@ut.eeTunne iseennast 2012K: 5 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 154Ene Karjaene.karja@ut.eeUuring seminaritööks 20110      veebiküsitlus html; csv             
 155Ene Karjaene.karja@ut.eeUuring seminaritööks 2011-20      veebiküsitlus html; csv             
 158Ene Karjaene.karja@ut.eeUuringu VK I etapp0      veebiküsitlus html; csv             
 159Ene Karjaene.karja@ut.eeUuringu VK II etapp0      veebiküsitlus html; csv             
 160Ene Karjaene.karja@ut.eeUuringu VK III etapp0      veebiküsitlus html; csv             
 161Ene Karjaene.karja@ut.eeUuringu VK IV etapp0      veebiküsitlus html; csv             
 162Ene Karjaene.karja@ut.eeUuringu VK V etapp0      veebiküsitlus html; csv             
 163Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemiline test 20121      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 164Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemiline test 20131      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 165Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemiline test 20141      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 166Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemiline test 2014_vene keeles1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 167Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemiline test 20151      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 168Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemilise ebaaususe uuring1      veebiküsitlus html; csvKadri Ligi Kadri Ligi seminaritöö          
 169Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAkadeemilise testi lühiversioonid1      veebiküsitlus html; csvei ole uuring/muu            
 170Gerli Silmsilmgerli@gmail.comaktest20141      veebiküsitlus html; csvei ole uuring/muu            
 171Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAndmetöötlus käitumisteadustes1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 172Gerli Silmsilmgerli@gmail.comAT proov1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/mu         
 173Gerli Silmsilmgerli@gmail.comEbakindlus1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/mu         
 174Gerli Silmsilmgerli@gmail.comEesti Maaülikooli tudengite õpikeskkonna ja motivatsiooni uuring1      veebiküsitlus html; csvChris Paulus Chris Pauluse lõputöö?          
 175Gerli Silmsilmgerli@gmail.comEksam_STK141      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 176Gerli Silmsilmgerli@gmail.comEMTA kutse1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 177Gerli Silmsilmgerli@gmail.comEnesekohased hoiakud gümnaasiumis1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 178Gerli Silmsilmgerli@gmail.comEnesekohased hoiakud kutsekoolis1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 179Gerli Silmsilmgerli@gmail.comFinantsjuhtide uuring1      veebiküsitlus html; csvTanel Mällo/Laura Tennosaare uuring tõenäoliselt lõputöö          
 180Gerli Silmsilmgerli@gmail.comIKT karjäärivalikud: Vaimse võimekuse test1      veebiküsitlus html; csvMargus Pedaste/ Külli Kori uuring            
 181Gerli Silmsilmgerli@gmail.comKatse4511      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 182Gerli Silmsilmgerli@gmail.comKatse5411      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 183Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A10021      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 184Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A15151      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 185Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A45681      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 186Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A69041      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 187Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A78121      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 188Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A88901      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 189Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A90091      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 190Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_A98321      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 191Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMatemaatika test_proov1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 192Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMilline õppija Sa oled?1      veebiküsitlus html; csv   õppematerjal         
 193Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMotivatsiooniliste väidete hindamine1      veebiküsitlus html; csv  Jana Smidt seminaritöö. Eksperthinnangute kogumineei ole uuring/muu         
 194Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMuusika ja enesekohased hoiakud (õpilastele)1      veebiküsitlus html; csvKristi Kiilu (EMTA)            
 195Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMuusika ja enesekohased hoiakud (üliõpilastele)1      veebiküsitlus html; csvKristi Kiilu (EMTA)            
 196Gerli Silmsilmgerli@gmail.commuusika_proov1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 197Gerli Silmsilmgerli@gmail.comMuusikaline identiteet1      veebiküsitlus html; csvKristi Kiilu (EMTA)            
 198Gerli Silmsilmgerli@gmail.comRaveni maatriksid1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 199Gerli Silmsilmgerli@gmail.comRuumilise võimekuse test1      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 200Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSotsiaalsed situatsioonid1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 201Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded GI01      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 202Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded GI11      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 203Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded LI01      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 204Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded LI0GI01      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 205Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded LI0GI11      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 206Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded LI11      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 207Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded LI1GI01      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 208Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded LI1GI11      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 209Gerli Silmsilmgerli@gmail.comSõnavara ülesanded TS1      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 210Gerli Silmsilmgerli@gmail.comteine laine1      veebiküsitlus html; csv  ei leia sellenimelist uuringut Kaemusestei ole uuring/muu         
 211Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTestimiseks1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 212Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTestipäev 20151      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 213Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2014STK_esimene moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 214Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2014STK_kolmas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 215Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2014STK_neljas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 216Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2014STK_teine moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 217Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2014STK_viies moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 218Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2015STK_esimene moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 219Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2015STK_kolmas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 220Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2015STK_neljas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 221Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2015STK_teine moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 222Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2015STK_viies moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 223Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2016STK_esimene moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 224Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2016STK_kolmas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 225Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2016STK_neljas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 226Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2016STK_teine moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 227Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2016STK_viies moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 228Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2018KTK_esimene moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 229Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2018KTK_kolmas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 230Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2018KTK_neljas moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 231Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast 2018KTK_teine moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 232Gerli Silmsilmgerli@gmail.comTunne iseennast tagasiside1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 233Gerli Silmsilmgerli@gmail.comvvt_proov1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 234Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÕpetajate hinnangud kiusamisele1      veebiküsitlus html; csvTiina-Liina Märtsoo Tiina-Liina Märtsoo lõputöö          
 235Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÕppimise metafoorid1      veebiküsitlus html; csv   õppematerjal         
 236Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 237Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_1a1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 238Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_21      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 239Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_2a1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 240Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_31      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 241Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_3a1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 242Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_41      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 243Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_4a1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 244Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_51      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 245Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜlesanded_5a1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 247Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 kolmas osa1      veebiküsitlus html; csvLiina Adov, Mari-Liis Mägi, Gerli Silm  uuringakadeemiline motivatsioonakadeemiline minapiltüldine enesehinnangakadeemiline enesetõhususakadeemiline enesehinnangisiksusvaimse võimekuse testtesti täitmise motivatsioon (vaimse võimekuse test 
 248Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 teine osa1      veebiküsitlus html; csvLiina Adov, Mari-Liis Mägi, Gerli Silm  uuringakadeemiline motivatsioonakadeemiline minapiltüldine enesehinnangakadeemiline enesetõhususakadeemiline enesehinnangisiksusvaimse võimekuse testtesti täitmise motivatsioon (vaimse võimekuse test 
 249Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 20131      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 250Gerly Tammgerly.kk@gmail.comAllUsersIsiksus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 251Gerly Tammgerly.kk@gmail.comeestiWM2014EM1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 252Gerly Tammgerly.kk@gmail.comEmotionScalesAndExFunc20141   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 253Gerly Tammgerly.kk@gmail.comEN_20121   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 254Gerly Tammgerly.kk@gmail.comEN_20141   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 255Gerly Tammgerly.kk@gmail.comGV Isiksus Mina1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 256Gerly Tammgerly.kk@gmail.comGV Isiksus Tema1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 257Gerly Tammgerly.kk@gmail.comKATSETUS_maria1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 258Gerly Tammgerly.kk@gmail.comKSSTD 2013 dokotorantide ettepanekud1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 259Gerly Tammgerly.kk@gmail.comKSSTD aastakonverents 20131      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 260Gerly Tammgerly.kk@gmail.comKSTTD 2013 doktorantide ettepanekud1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 261Gerly Tammgerly.kk@gmail.comKSTTD aastakonverents 20131      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 262Gerly Tammgerly.kk@gmail.comkursus2014TYUuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 263Gerly Tammgerly.kk@gmail.comLiikluskäitumine20131   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 264Gerly Tammgerly.kk@gmail.comNAIDIS_Uuring1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 265Gerly Tammgerly.kk@gmail.comNEO-PI-3 Mina 2401   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 266Gerly Tammgerly.kk@gmail.comNEO-PI-3 Sotsiaalne soovitavus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 267Gerly Tammgerly.kk@gmail.comNäidisuuring1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 268Gerly Tammgerly.kk@gmail.comPADS Eesti1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 269Gerly Tammgerly.kk@gmail.comPREM20171   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 270Gerly Tammgerly.kk@gmail.comSeminaritöö PADS Eesti0      veebiküsitlus html; csv             
 271Gerly Tammgerly.kk@gmail.comsliderkatsetus1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 272Gerly Tammgerly.kk@gmail.comTAMLEKS1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 273Gerly Tammgerly.kk@gmail.comTest131      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 274Gerly Tammgerly.kk@gmail.comTest2014kursus1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 275Gerly Tammgerly.kk@gmail.comTestimiseks_IAT1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 276Gerly Tammgerly.kk@gmail.comTestimiskeskkonna küsitlus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 277Gerly Tammgerly.kk@gmail.comVärvimälu uuring 2016. Farbgedächnis Studie 2016.1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 278Gerly Tammgerly.kk@gmail.comWM2014EM1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 279Gertrud Saetalugertrud.saetalu@gmail.comLõhnataju lisa1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 280Gertrud Saetalugertrud.saetalu@gmail.comLõhnataju uuring - anonüümne1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 281Gertrud Saetalugertrud.saetalu@gmail.comLõhnataju uuring - kasutajaga1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 282Hedvig Sultsonhedvig.sultson@hotmail.comStiimulite hindamine0      veebiküsitlus html; csv             
 284Hedvig Sultsonhedvig.sultson@hotmail.comTähelepanu psühhofüsioloogiliste mehhanismide seotus nälja- ja küllastumustundega1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 285Helen Uibohelen.uibo@ut.eeAfektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 286Helen Uibohelen.uibo@ut.eeASK katsejärgne uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 287Helen Uibohelen.uibo@ut.eeEmotsioonide regulatsiooni uuring 20130      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 288Helen Uibohelen.uibo@ut.eeEnese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid0      veebiküsitlus html; csv             
 289Helen Uibohelen.uibo@ut.eeERU 2013 katsejärgsed küsimustikud0      veebiküsitlus html; csv             
 290Helen Uibohelen.uibo@ut.eeIndividuaalsete erinevuste uuring0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 291Helen Uibohelen.uibo@ut.eeIsiksuse ja söömisharjumuste uuring0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 292Helen Uibohelen.uibo@ut.eeKehataju2015 katsejärgsed küsimustikud1      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 293Helen Uusberghelen.uibo@ut.eePersoonallisuus ja sosiaalinen havaitseminen1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   uuring         
 294Helen Uusberghelen.uibo@ut.eePersoonallisuus ja sosiaalinen havaitseminen II osa1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   uuring         
 295Helen Uibohelen.uibo@ut.eepiltA1      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 296Helen Uibohelen.uibo@ut.eepiltB1      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 297Helen Uibohelen.uibo@ut.eeToidupildid1      veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 298Helen Uibohelen.uibo@ut.eeTRU 2014 katsejärgsed küsimustikud0      veebiküsitlus html; csv             
 299Helen Kondhelenkond@gmail.comTeadveloleku katseeelne küsimustik0      veebiküsitlus html; csv             
 300Helen Kondhelenkond@gmail.comTeadveloleku katseküsimustik0      veebiküsitlus html; csv             
 302Helle Kaasikhelle.kaasik@ut.eeIsiksuse, emotsionaalse enesetunde ja vaimsete võimete uuring1jahIsiksuse, emotsionaalse enesetunde ja vaimsete võimete uuringhttp://kodu.ut.ee/~hellex/aya/Ayaeng.htmkvantitatiivne2014-2016EV täiskasvanud, ayahuasca kasutajad ja kontrollgruppveebiküsitlusca 60 in, 3 testi (Raveni maatriksid, EE.PIP-NEO, EEK-2)html; csvHelle KaasikEiosalejate privaatsuse kaitseks ei saa andmeid avalikustada Raveni maatriksidEE.PIP-NEOEEK-2      
 303Hõbe Treufeldthobe.treufeldt@gmail.commaitsev_toit20131   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 304Hõbe Treufeldthobe.treufeldt@gmail.comUsulise orientatsiooni ja alkoholi tarbimisega seotud käitumiste, hoiakute ja heaolu vahelised seosed noorte hulgas1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   uuring         
 305jaak maasalumaasalujaak@gmail.comKoolipsühholoogide uuring 20181   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   uuring         
 306jaak maasalumaasalujaak@gmail.comÕpilaste probleemide ülevaade 20181   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   uuring         
1307Julia Sharapovajulia.sarapova@gmail.comEesti koolipsühholoogide rolli selguse seos tööga rahuloluga1jah http://dspace.ut.ee/handle/10062/61334kvantitatiivnemärts 2018Eesti koolipsühholoogid (üldharidus- ja kutsekoolid) ja nende otsesed juhidveebiküsitlus72x128 (psühholoogid) + 42x102 (juhid)html; csvJulia Šarapova, Astra SchultsEi uuringKoolipsühholoogi ülesanded - ideaalKoolipsühholoogi ülesanded - reaalsusRolli selguse skaala (Kopenhaageni psühhosotsiaalsete tegurite küsimustiku rolli selguse alaskaala)Rollikonflikti skaala (Kopenhaageni psühhosotsiaalsete tegurite küsimustiku rolli konfllikti alaskaala)Tööga rahulolu skaala (Michigani organisatsioonilise hindamise küsimustiku tööga rahulolu alaskaala)Töölt lahkumise kavatsuse skaala (adapteeritud Benteini, Vandenberghe’i, Vandenbergi ja Stinglhamberi 2005. a tööst)   
 308Julia Sharapovajulia.sarapova@gmail.comKoolipsühholoogide uuring 20180      veebiküsitlus html; csv             
 309Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA 41   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 310Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA 61   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 311Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA õpetajale1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 315Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA-31   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 317Kadi Tulverkaditulver@gmail.comNägemistaju ja isikuomaduste seosed1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 318Kadri Arumäekadriarumae@gmail.comEEK-21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   test         
 319Kadri Arumäekadriarumae@gmail.comPiltide eelhindamine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 320Kadri Arumäekadriarumae@gmail.comSeisundiküsimused1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 321Kadri Arumäekadriarumae@gmail.comSHS1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 322Kadri Arumäekadriarumae@gmail.comTaustaküsimused1      veebiküsitlus html; csv   taustaandmete küsimustik         
 323Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeSkeemiteraapia hindamisvahendite - Youngi skeemide küsimustiku ja Skeemi moodide küsimustiku - eesti keelde kohandamine: pilootprojekt1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   pilootprojekt         
 324Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeSkeemiteraapia hindamisvahendite - Youngi skeemide küsimustiku ja Skeemi moodide küsimustiku - eesti keelde kohandamine: pilootprojekt_kordustestimine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   pilootprojekt         
 325Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeUuringu VK I etapp0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 326Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeUuringu VK II etapp0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 327Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeUuringu VK III etapp0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 328Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeUuringu VK IV etapp0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 329Kaia Kastepõld-Tõrskaia.kastepold-tors@ut.eeUuringu VK V etapp0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 331Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eedehydra1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 332Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eedemo20161   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 333Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeeMMN1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 334Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeeMMN20140      veebiküsitlus html; csv             
 335Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeHM20160      veebiküsitlus html; csv             
 336Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeHM2016a0      veebiküsitlus html; csv             
 337Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeHM2016b0      veebiküsitlus html; csv             
 338Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eehotcaf1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 339Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeImpulsiivsus 60+1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 340Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeImpulsiivsus Parkinsoni tõvega patsientidel - kontrollgrupp1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 341Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeKeelespetsiifiliste stiimulite töötlemine erinevatel keelegruppidel: EEG uuring / Обработка стимулов языковой специфики в разных языковых группах, ЭЭГ исследование0      veebiküsitlus html; csv             
 342Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeKuulmistaju uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 343Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeKäitumismustrite võrdlus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 344Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeLõhnataju uuring - anonüümne0      veebiküsitlus html; csv             
 345Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeLõhnataju uuring - kasutajaga0      veebiküsitlus html; csv             
 346Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeMuusEm1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 347Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeOTSUSED JA AEG0      veebiküsitlus html; csv             
 348Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eePrimus20121   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 349Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeRegister your vMMN study!1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 350Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeStiimulite hindamine0      veebiküsitlus html; csv             
 351Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeTunne iseennast 2011K: 1. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 352Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeTunne iseennast 2011K: 5. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 355Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeverbid 20151   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 357Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeWM ja MMN0      veebiküsitlus html; csv             
 358Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeWM ja MMN katsejärgne0      veebiküsitlus html; csv             
 359Kariina Laaskariina.laas@ut.eeDIGI JA TERVIS0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 361Karin Tähtkarin.taht@ut.ee[2016] Statistiline modelleerimine 2016S1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 362Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAkadeemiline test1jah  kvantitatiivne2010 veebiküsitlus html; csvKarin Tähteri aegadel eri eesmärkidel kasutatud, enamasti praktilistel eesmärkidelEestikognitiivset võimekust mõõtvad ülesanded (õige/vale): sõnavara, diagrammid, andmete piisavus, informeeritus, teksti mõistmine,          
 363Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAkadeemilise testi arendus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 364Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmed andmetöötluse jaoks1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 365Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmed andmetöötluse jaoks_20141      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 366Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmete piisavus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 367Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmetöötlus käitumisteadustes 20101      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 368Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmetöötluse I kontrolltöö/20111      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 369Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmetöötluse I kontrolltöö/2011_16.031      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 370Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmetöötluse I kontrolltöö/2011:JT1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 371Karin Tähtkarin.taht@ut.eeAndmetöötluse kontrolltöö 15.12.131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 372Karin Tähtkarin.taht@ut.eeDiagrammid,tabelid,kaardid.1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 373Karin Tähtkarin.taht@ut.eeDIGI JA TERVIS1ei     veebiküsitlus html; csv             
 374Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam 06. juuni1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 375Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam 10.01.131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 376Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam 15.01.131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 377Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam 18.01.131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 378Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam 22.011      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 379Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEKSAM 30.05.20131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 380Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam: 16. mai1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 381Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam: kvant.meetodid, 12.06.20151      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 382Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam: kvant.meetodid, 29.06.20151      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 383Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam:Kvantitatiivsed meetodid käitumisteadustes 20101      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 384Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksam:Kvantitatiivsed meetodid käitumisteadustes 2010_11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 385Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksamid1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 386Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEksperimendi planeerimise uuring 11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 387Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEpistemioloogilised ettekujutused1      veebiküsitlus html; csv             
 388Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEpistemioloogilised ettekujutused (kool)1      veebiküsitlus html; csv             
 389Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEURO11 Akadeemiline test     veebiküsitlus html; csv akadeemilise testi 2010 versioon, andmeid väga vähe (20) ei ole uuring/muu         
 390Karin Tähtkarin.taht@ut.eeEuro21      veebiküsitlus html; csv akadeemilise testi 2010 versioon, andmeid väga vähe (39) ei ole uuring/muu         
 391Karin Tähtkarin.taht@ut.eeGümnaasium 20101      veebiküsitlus html; csv on testid aga andmeid kogutud ei ole ei ole uuring/muu         
 392Karin Tähtkarin.taht@ut.eeGümnaasiumi õpilaste uuring1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 393Karin Tähtkarin.taht@ut.eeInfopäev (ruumiline mõtlemine)1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 394Karin Tähtkarin.taht@ut.eeinformeeritus1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 395Karin Tähtkarin.taht@ut.eeinglise keel1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 396Karin Tähtkarin.taht@ut.eeIsiksuseomaduste uuring 2017, tema versioon1      veebiküsitlus html; csv andmeid vähe (30), enam ei koguta, üks väide testis on vale ei ole uuring/muu         
 397Karin Tähtkarin.taht@ut.eeIsiskuseomaduste uuring 20171      veebiküsitlus html; csv andmeid vähe (58), enam ei koguta, üks väide testis on vale ei ole uuring/muu         
 398Karin Tähtkarin.taht@ut.eeJäreleksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 399Karin Tähtkarin.taht@ut.eeJäreltöö1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 400Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKAEMUS KONVERENTS1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 401Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKarin_katsetab1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 402Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKarjäärinõustamine1 prooviuuring, väärtusetu    veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 403Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKatse1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 404Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKatsetus1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 405Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKomplementaarse ja alternatiivse meditsiini hoiakute uuring1jah     veebiküsitlus html; csv             
 406Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKomplementaarse ja alternatiivse meditsiini hoiakute uuring I1jah     veebiküsitlus html; csv             
 407Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKontrolltöö teooria osa kohta, 16. detsember. 20111      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 408Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKT_2015_11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 409Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKultuur ja gruppide vahelised erinevused1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 410Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKvant1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 411Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKvantitatiivsed meetodid1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 412Karin Tähtkarin.taht@ut.eeKvantitatiivsed mudelid, kevad 20141      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 413Karin Tähtkarin.taht@ut.eeMaatriksid1jah  kvantitatiivne 2010 veebiküsitlus html; csvKarin TähtRaveni maatriksid ja Eesti maatriksideesti          
 414Karin Tähtkarin.taht@ut.eeMatemaatika1      veebiküsitlus html; csv             
 416Karin Tähtkarin.taht@ut.eeMINA VORM ISIKSUSEUURINGUS1ei     veebiküsitlus html; csv             
 417Karin Tähtkarin.taht@ut.eeMotivatsioon ja ülikoolis õppimine1      veebiküsitlus html; csv             
 418Karin Tähtkarin.taht@ut.eeruumiline mõtlemine1      veebiküsitlus html; csv             
1419Karin Tähtkarin.taht@ut.eeSisseastuja 20111jahAkadeemiline test sisseastujate jaoks (täideti vabatahtlikult) kvantitatiivne2011 veebiküsitlus html; csvKarin Täht  uuringAkadeemilise testi alatestid ja akadeemiline enesehinnang        
1420Karin Tähtkarin.taht@ut.eeSisseastujate uuring1jahtestid sisseastujatele (vabatahtlik)  2010 veebiküsitlus html; csvKarin Täht  uuringTestid: motivatsiooni regulatsioon, Eesti maatriksid, enesetõhusus, enesehinnang, õpimotivatsioon, Raveni maatriksid.        
 421Karin Tähtkarin.taht@ut.eeSkeemiteraapia hindamisvahendite - Youngi skeemide küsimustiku ja Skeemi moodide küsimustiku - eesti keelde kohandamine: pilootprojekt0      veebiküsitlus html; csv             
 422Karin Tähtkarin.taht@ut.eeSurvey of Svetlana1ei     veebiküsitlus html; csv             
 423Karin Tähtkarin.taht@ut.eeSõnavara1      veebiküsitlus html; csv             
 424Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool, eksam II1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 425Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool: eksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 426Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool: III mooduli küsimustikud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 427Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool: isiksuseomadused ja emotsioonid1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 428Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool: IV mooduli küsimustikud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 429Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool: V mooduli küsimustikud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 430Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskool: Üldküsimustik_kevad20101      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 431Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeaduskooli küsitlused1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 433Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeadveloleku uuring sygis 20150      veebiküsitlus html; csv             
 434Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeksti mõistmine1      veebiküsitlus html; csv             
 435Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTerve keha1      veebiküsitlus html; csv             
 436Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTervis1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 437Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTestimine_Karin1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 438Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne ieennast: eksam 2011_11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 439Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2010: eksam 21      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 440Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2010: impulsiivus ja käitumisvalikud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 441Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2010: kultuur ja gruppide vahelised erinevused1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 442Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2010: sissejuhatus1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 443Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2010: õppimisega seotud hoiakud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 444Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2010:eksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 445Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2011: 2. eksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 446Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2011:järeleksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 447Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2011K: 1. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 448Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2011K: 5. moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 449Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012K: 1 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 450Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012K:eksam nr 11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 451Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012K:eksam nr 21      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 452Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012K:eksam nr 31      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 453Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012S: 3 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 454Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012S: 4 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 455Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2012S: 5 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 456Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2013: I moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 457Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast 2013S: 2 moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 458Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: 2013S: EKSAM1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 459Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: 2013S: III moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 460Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: 2013S: IV moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 461Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: 2013S: V moodul1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 462Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: eksam1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 463Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: hoiakud1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 464Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTunne iseennast: Üldküsimustik1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 465Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUurimistöö jaoks_sügis_20171jah     veebiküsitlus html; csv             
 466Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring 2: laste vaimne tervis ja nutikasutus1ei     veebiküsitlus html; csv             
 467Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring 3: laste vaimne tervis ja nutikasutus1ei     veebiküsitlus html; csv             
 468Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring seminaritööks 20111jah     veebiküsitlus html; csv             
 469Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring seminaritööks 2011-21jah     veebiküsitlus html; csv             
 470Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring Toomas Leppik1jah     veebiküsitlus html; csv             
 471Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuringu VK I etapp1      veebiküsitlus html; csv             
 472Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuringu VK II etapp1      veebiküsitlus html; csv             
 473Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuringu VK III etapp1      veebiküsitlus html; csv             
 474Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuringu VK IV etapp1      veebiküsitlus html; csv             
 475Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuringu VK V etapp1      veebiküsitlus html; csv             
 476Karin Tähtkarin.taht@ut.eeÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 20121      veebiküsitlus html; csv             
 477Karin Tähtkarin.taht@ut.eeIsiksuseomaduste uuring 2017, tema versioon0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 478Karin Tähtkarin.taht@ut.eeIsiskuseomaduste uuring 20170      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 479Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring 1: laste vaimne tervis ja nutikasutus1ei  kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csvuuringu vastutav uurija Kariina Laas  uuring         
 480Karin Tähtkarin.taht@ut.eeUuring 2: laste vaimne tervis ja nutikasutus0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 481Karin Kiiranenkarin.kiiranen@ut.eeNoored20131   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 482Karin Kiiranenkarin.kiiranen@ut.eeTerVE VIGA1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 483Karin Kiiranenkarin.kiiranen@ut.eeTerVE VIGA imp1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 484Karin Kiiranenkarin.kiiranen@ut.eeuuringimp261   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 485Kasutaja Testimiseksgerly.kukk.001@ut.eeRahvusliku iseloomu uuring - RU10      veebiküsitlus html; csv             
 486Kasutaja Testimiseksgerly.kukk.001@ut.eeTEST UURING1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 487Katrin Kukkkati.kukk@hotmail.comSöömiskäitumise ja emotsiooniregulatsiooni uuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 488Katrin Kukkkati.kukk@hotmail.comtest1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 489Katrin Kukkkati.kukk@hotmail.comÜle- ja liigsöömishoogude seosed emotsioonide regulatsiooni ja impulsiivsusega meeste seas1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   uuring         
 491Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeEDUKO - laps11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 492Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeEDUKO - laps21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 493Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeEDUKO - põhikooliõpetaja indentiteet1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 495Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIdefics T2 lapsevanema küsimustik1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 496Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: koolid ja lasteaiad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 497Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: Tallinna kehalise kasvatuse õpetajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 498Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: Tallinna liikumisõpetajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 499Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: Tallinna õpetajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 500Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: Tartu kehalise kasvatuse õpetajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 501Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: Tartu liikumisõpetajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 502Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIDEFICS T2: Tartu õpetajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 503Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIdeficsTallinn1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 504Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIdeficsTartuKool1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 505Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIdeficsTartuLasteaed1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 506Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIdeficsÕpetaja1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 507Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIE-Akadeemilise testi lühiversioon1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 508Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 509Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring 21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 510Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring 2 (kordusuuring aprill/mai 2011)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 511Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring 2A1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 512Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring 3 (kordusuuring märtsis 2012)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 513Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring.1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 514Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeKvant1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 515Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeKvantitatiivsed meetodid1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 516Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeMINA-11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 517Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeMINA-21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 518Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeMINA-2-ÕPETAJALE1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 519Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eePE-7.11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 520Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eePE689.1-p1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 521Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eePsühhomeetria praktikumi parandatud näidistest1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 522Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eePsyhhomeetria_Praktikum_OKT20131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 523Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeSuperUuring1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 524Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeTudeng1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 525Kertu Saarkertusaar@gmail.comWM ja MMN0      veebiküsitlus html; csv             
 526Kertu Saarkertusaar@gmail.comWM ja MMN katsejärgne0      veebiküsitlus html; csv             
 527Kirsti Akkermannkirsti.akkermann@ut.eeEnese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid0      veebiküsitlus html; csv             
 528Kirsti Akkermannkirsti.akkermann@ut.eeKehataju2015 katsejärgsed küsimustikud0      veebiküsitlus html; csv             
 529Kirsti Akkermannkirsti.akkermann@ut.eeSöömiskäitumise ja emotsiooniregulatsiooni uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 530Krista Peetpeetkrista@gmail.comEnese kehakuju visuaalsete muutuste psühhofüsioloogilised korrelaadid0      veebiküsitlus html; csv             
 531Krista Peetpeetkrista@gmail.comKehataju2015 katsejärgsed küsimustikud0      veebiküsitlus html; csv             
 534Kätlin Konstabelkatlin@psych.ut.eeTudeng0      veebiküsitlus html; csv             
 535Laura Tennosaarlaura.tennosaar@gmail.comFinantsjuhtide uuring0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 538Liis Kaskliis.kask@gmail.comKeelespetsiifiliste stiimulite töötlemine erinevatel keelegruppidel: EEG uuring / Обработка стимулов языковой специфики в разных языковых группах, ЭЭГ исследование1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 539Liisalotte Elmelotteliisalotte@gmail.comIsiksusetest situatsioonitesti tegijatele1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 540Liisi Kööts-Ausmeesliisi.koots@ut.eeElamustejanu ja riskeeriv käitumine Eesti langevarjurite valimil1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 543Liisi Kööts-Ausmeesliisi.koots@ut.eePERH EE.PIP-NEO1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 544Liisi Kööts-Ausmeesliisi.koots@ut.eeRK kohtunikuks kandideerimine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 545ljubov bredihhinaljubov.bredihhina@gmail.comLÜHINÄDELIKE STEREOTÜÜBID1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 546ljubov bredihhinaljubov.bredihhina@gmail.comLÜHINÄDELIKE STEREOTÜÜBID-EST1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 547Ljudmilla Smuglinapuddik@ut.eeRahvusliku iseloomu uuring - EE11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  ei saanud autoriga ühendust          
 548Ljudmilla Smuglinapuddik@ut.eeRahvusliku iseloomu uuring - EE21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  ei saanud autoriga ühendust          
 549Ljudmilla Smuglinapuddik@ut.eeRahvusliku iseloomu uuring - RU11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  ei saanud autoriga ühendust          
 550Ljudmilla Smuglinapuddik@ut.eeRahvusliku iseloomu uuring - RU21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  ei saanud autoriga ühendust          
 551Ljudmilla Smuglinapuddik@ut.eeRahvusliku Iseloomu Uuring Est-11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  ei saanud autoriga ühendust          
 552Ljudmilla Smuglinapuddik@ut.eeRahvusliku Iseloomu Uuring Rus-11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  ei saanud autoriga ühendust          
 553Maie TaltsMaie.Talts@eften.eeElamustejanu ja riskeeriv käitumine Eesti langevarjurite valimil0      veebiküsitlus html; csv             
 554Margus Niitsoomargus.niitsoo@ut.eeÕIS tagasiside visualiseerimine1      veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 555Maria Tammmaria.tamm@ut.eeDG1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 556Maria Tammmaria.tamm@ut.eePeretreening1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 557Maria Tammmaria.tamm@ut.eePeretreening11   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 558Maria Tammmaria.tamm@ut.eePP1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 559Maria Tammmaria.tamm@ut.eeR151   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 560Maria Reilemaria.reile@ut.eeEesti keele tajukatse1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 561Maria Reilemaria.reile@ut.eeEesti keele tajukatse 21   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
 562Maria Jürimäemaria.jurimae@ut.eeKH 6petajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 563Maria Jürimäemaria.jurimae@ut.eeKH laste motivatsioon1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 564Marii-Heleen Asulamhasula@gmail.comSaaremaa krooniliselt haigete laste vanemate toimetulekustrateegiad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 565Marii-Heleen Asulamhasula@gmail.comTervete laste vanemate toimetulekustrateegiate uurimine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 566Marii-Heleen Asulamhasula@gmail.comVanemate toimetulekustrateegiate uurimine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 567Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeDKT1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 568Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeEmotsioonide regulatsiooni uuring 20130      veebiküsitlus html; csv             
 569Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeEnesesõbralikkuse uuring 20150      veebiküsitlus html; csv             
 570Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeERU 2013 katsejärgsed küsimustikud0      veebiküsitlus html; csv             
 571Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeERU jätku-uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 572Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeLiikluskäitumine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 573Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeMBCT1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 574Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeMeeletreeningu toimemehhanismid1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 576Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeOTSUSED JA AEG0      veebiküsitlus html; csv             
 577Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeTeadveloleku uuring 20160      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 578Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeTeadveloleku uuring sygis 20150      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 579Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeTLÜ1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 580Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeTMS adapteerimine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 581Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeTMS adapteerimine kodus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 582Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeTMS adapteerimine seisund1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 583Maris Raudlammaris.raudlam@gmail.comFOMO uuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 584Maris Raudlammaris.raudlam@gmail.comKeelespetsiifiliste stiimulite töötlemine erinevatel keelegruppidel: EEG uuring / Обработка стимулов языковой специфики в разных языковых группах, ЭЭГ исследование0      veebiküsitlus html; csv             
1585Maris Raudlammaris.raudlam@gmail.comNutitelefoni kasutuse ja vaimse tervise seoste jätku-uuring1jah https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61332/Raudlam_Maris_magistri...kvantitatiivne2018, veebruar - aprillTartu Ülikooli erinevate teaduskondade tudengidveebiküsitlus2079 (189 x 11)html; csvMaris RaudlamKättesaadav kokkuleppel uuringFOMO skaala        
1586Maris Raudlammaris.raudlam@gmail.comNutitelefoni kasutuse ja vaimse tervise seoste uuring1jah https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/61332/Raudlam_Maris_magistri...kvantitatiivne2018, veebruar - aprillTartu Ülikooli erinevate teaduskondade tudengidveebiküsitlus26901 (427 x 63)html; csvMaris RaudlamKättesaadav kokkuleppel uuringE-SAPS18EEK-2FOMO skaalademograafilised andmed     
 587Martin Kolneskolnesm@gmail.comeksp20141      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 588Martin Kolneskolnesm@gmail.comEksperimendi planeerimise alused 11      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 589Martin Kolneskolnesm@gmail.comEksperimendi planeerimise alused 21      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 591Monika Palu-Laeksmopalu1@hotmail.comEmotsionaalse sisuga negatiivsete korduvate mõtete mõju töömäluülesande sooritamisele 2017 (1)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 592Monika Palu-Laeksmopalu1@hotmail.comEmotsionaalse sisuga negatiivsete korduvate mõtete mõju töömäluülesande sooritamisele 2017 (2)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 593Monika Palu-Laeksmopalu1@hotmail.comEmotsionaalse sisuga negatiivsete korduvate mõtete mõju töömäluülesande sooritamisele 2017 (3)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 594Monika Schmidtmonika.schmidt@ut.eeRK kohtunikuks kandideerimine0      veebiküsitlus html; csv             
 595Nele Kuldkeppnele.kuldkepp@ut.eeeMMN20141   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   eksperimendimaterjalid         
1596Nele Põldvernele.poldver@ut.eeKuulmistaju uuring1jahDihhootilise kuulamise meetodi adapteerimine ja rakendamine eesti keeleruumi (osa Norra-Eesti teaduskoostööprojektist "Keele- ja kuulmisinformatsiooni töötlus auditoorses ajukoores" 2014-2016)N/Akvantitatiivne2014 aprill-maiTäisealised paremakäelised vabatahtlikud osalejadveebiküsitlus (lisainformatsioon käitumusliku kuulmiskatse juurde)27*86html; csvNele Põldver, Kairi KreegipuuN/AAnonümiseeritud kujul andmete kättesaadavus võiks olla võimalik. Hetkel laboris meil sellist avalikku platvormi ei ole. Küsides saab!uuringKaemuses: Taustaküsimustik kuulmistaju katses (ID 518). Koosneb neljast osast: Üldinfo, Keeleoskus, Musikaalsus, Käelisuse küsimustikKaemusest eraldi (laboris): dihhootilise kuulamise (DL) eksperiment konsonant-vokaal (CV) stiimulitega suunamata (non-forced, NF) ja suunatud tähelepanu (forced right ehk FR ja forced left ehk FL) tingimustes, 27 KI-dKaemusest eraldi (laboris): kuulmislävede mõõtmine audiomeetrigaKaemusest eraldi (laboris): subjektiivse väsimustunde mõõtmine paber-pliiats küsimustikuga (Borg CR10 adapteeritud versioon) Kaemusest eraldi (laboris): kriitilise vilkumise sageduse (CFF) läve mõõtmine    
 598Nele Kuldkeppnele.kuldkepp@ut.eesoph057 TEST1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 599Nele Kuldkeppnele.kuldkepp@ut.eeWM ja MMN0      veebiküsitlus html; csv             
 600Nele Kuldkeppnele.kuldkepp@ut.eeWM ja MMN katsejärgne0      veebiküsitlus html; csv             
 603Olev Mustolev.must@ut.eeAkadeemiline puhkus1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest          
 604Olev Mustolev.must@ut.eeAkadeemiline test0      veebiküsitlus html; csv             
 605Olev Mustolev.must@ut.eeAkadeemilise testi arendus0      veebiküsitlus html; csv             
 606Olev Mustolev.must@ut.eeAndmete piisavus0      veebiküsitlus html; csv             
 607Olev Mustolev.must@ut.eeDiagrammid,tabelid,kaardid.0      veebiküsitlus html; csv             
 608Olev Mustolev.must@ut.eeEksam: 16. mai1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 609Olev Mustolev.must@ut.eeEpistemioloogilised ettekujutused0      veebiküsitlus html; csv             
 610Olev Mustolev.must@ut.eeEpistemioloogilised ettekujutused (kool)0      veebiküsitlus html; csv             
 611Olev Mustolev.must@ut.eeEURO10      veebiküsitlus html; csv             
 612Olev Mustolev.must@ut.eeEuro20      veebiküsitlus html; csv             
 613Olev Mustolev.must@ut.eeHaridustee uuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest          
 614Olev Mustolev.must@ut.eeInfopäev (ruumiline mõtlemine)1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 615Olev Mustolev.must@ut.eeinformeeritus0      veebiküsitlus html; csv             
 616Olev Mustolev.must@ut.eeinglise keel0      veebiküsitlus html; csv             
 617Olev Mustolev.must@ut.eeKultuur ja gruppide vahelised erinevused1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest          
 618Olev Mustolev.must@ut.eeMaatriksid0      veebiküsitlus html; csv             
 619Olev Mustolev.must@ut.eeMatemaatika0      veebiküsitlus html; csv             
 620Olev Mustolev.must@ut.eeMotivatsioon ja ülikoolis õppimine0      veebiküsitlus html; csv             
 621Olev Mustolev.must@ut.eeruumiline mõtlemine0      veebiküsitlus html; csv             
 622Olev Mustolev.must@ut.eeSisseastuja 20110      veebiküsitlus html; csv             
 623Olev Mustolev.must@ut.eeSisseastujate uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 624Olev Mustolev.must@ut.eeSõnavara0      veebiküsitlus html; csv             
 625Olev Mustolev.must@ut.eeTeksti mõistmine0      veebiküsitlus html; csv             
 626Olev Mustolev.must@ut.eeTunne iseennast: hoiakud1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest          
 627Olev Mustolev.must@ut.eeTunne iseennast: Üldküsimustik1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv  autor ei olnud huvitatud taustainfo pakkumisest          
 628Olev Mustolev.must@ut.eeUuring seminaritööks 20110      veebiküsitlus html; csv             
 630Rene Mõttusrene.mottus@ut.eeInfopäev (isiksuseomadused ja emotsioonid)0      veebiküsitlus html; csv             
 631Rene Mõttusrene.mottus@ut.eeInfopäev Tallinnas1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 632Rene Mõttusrene.mottus@ut.eePERH EE.PIP-NEO0      veebiküsitlus html; csv             
 633Rene Mõttusrene.mottus@ut.eePiia Berting1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 634Richard Naarrichard1@ut.eemaitsev_toit20130      veebiküsitlus html; csv             
 635Sander Lillemäeslillema@ut.eeImpulsiivsus Parkinsoni tõvega patsientidel - kontrollgrupp0      veebiküsitlus html; csv             
 636Sander Lillemäeslillema@ut.eeKäitumismustrite võrdlus0      veebiküsitlus html; csv             
 637Sandra Vetiksandravetik@gmail.comHasartmäng20161   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 638Sandra Vetiksandravetik@gmail.comHM20161   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 639Sandra Vetiksandravetik@gmail.comHM2016a1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 640Sandra Vetiksandravetik@gmail.comHM2016b1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 641Rael-Saskia Salakkaraelsaskia@gmail.comSeminaritöö PADS Eesti1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 642Silvia Tänavsilviatanav@hotmail.comImpulsiivsus 60+0      veebiküsitlus html; csv             
 643Sirgid Savelisigrid.saveli@gmail.comÕpetajate stressi tase ja selle põhjustajad1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 644Svetlana Bolotovasvetlanka.bolotova@gmail.comSurvey of Svetlana0      veebiküsitlus html; csv             
 645Tanel Mällotanel.mallo@ut.eeFinantsjuhtide uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 646Teili Tomsteili.toms@ut.eeTeadveloleku katseeelne küsimustik0      veebiküsitlus html; csv             
 647Teili Tomsteili.toms@ut.eeTeadveloleku katseküsimustik0      veebiküsitlus html; csv             
 649Teri Talpsepttalpsep@gmail.comEnesesõbralikkuse uuring 20150      veebiküsitlus html; csv             
 650Teri Talpsepttalpsep@gmail.comERU jätku-uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 653Test Kasutajabalduran@hot.eeTEST UURING1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 654tiia tulvistetiia.tulviste@ut.eeCокращеннaя формa опросника развития коммуникации МакАртура0      veebiküsitlus html; csv             
 655tiia tulvistetiia.tulviste@ut.eeECDI-II Sõeltest0      veebiküsitlus html; csv             
 656tiia tulvistetiia.tulviste@ut.eeECDI-II Sõnad ja Laused0      veebiküsitlus html; csv             
 658tiia tulvistetiia.tulviste@ut.eeMacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversioon 2 kuni 3aastastele lastele0      veebiküsitlus html; csv             
 660Tiina-Liina Märtsootiina.liina@koosparemaks.eeÕpetajate hinnangud kiusamisele0      veebiküsitlus html; csv             
 661Tiit Mogomtiit@ut.eetiit_proov1      NA html; csv   ei ole uuring/muu         
 662Toivo Aaviktoivo.aavik@ut.eeenese-esitlus20131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 663Toivo Aaviktoivo.aavik@ut.eeEnese-esitluse loeng1      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 664Toivo Aaviktoivo.aavik@ut.eeKH 6petajad0      veebiküsitlus html; csv             
 665Toivo Aaviktoivo.aavik@ut.eeKohtumine ideaalpartneriga1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 666Toivo Aaviktoivo.aavik@ut.eeSDI1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 667Toivo Aaviktoivo.aavik@ut.eeVäärtused1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 668Toomas Treikeldertraikilla@gmail.comŠokolaadimotoorika0      veebiküsitlus html; csv             
 669Triin Alliksootriin.alliksoo@gmail.comSõnade pilootuuring1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv   ei ole uuring/muu         
 670Triinu Nõmmetriinun6mme@gmail.comIsiksuseomadused ja hinnangud kujutavale kunstile1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 671Uku Vainikukuvainik@gmail.comAndmetöötluse kontrolltöö 15.12.131      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
145Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIsiksuse ja söömisharjumuste uuring1jahIsiksuse ja söömisharjumuste uuringhttps://doi.org/10.1016/j.appet.2015.03.004kvantitatiivne2013 sügis / 2014 kevadkõik huvilisedveebiküsitlusca 700 * ca 500html; csvUku Vainikkokkuleppel uuringToitumine ja elustiilSHS kõigileEmotsionaalse söömise küsimustikPFSIsiksus (S5)BIS/BASDERS  
 673Uku Vainikukuvainik@gmail.comkastiafekt1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 674Uku Vainikukuvainik@gmail.comStiimulite hindamine1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 675Uku Vainikukuvainik@gmail.comŠokolaadimotoorika1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 676Uku Vainikukuvainik@gmail.comTeadveloleku katseeelne küsimustik1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 677Uku Vainikukuvainik@gmail.comTeadveloleku katseküsimustik1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 678Uku Vainikukuvainik@gmail.comToidueelistuste ja isiksuse uuring 20151   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
 679Uku Vainikukuvainik@gmail.comTRU 2014 katsejärgsed küsimustikud0      veebiküsitlus html; csv             
 681urve kaururvek@hotmail.comMina ja mu töö1   kvantitatiivne  veebiküsitlus html; csv             
156Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeUK20121jahAjateenijate uuringhttp://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/31739/kaur_urve.pdfkvantitatiivnesügis 2012 / kevad 2013ajateenijadveebiküsitlus388 * ca 200html; csvUrve Kaurkokkuleppel uuringÜldküsimustik- ATDHoiak ATIsiksuse lühiküsimustik (NCS)MFI20PSStWHO5EEK-2WEBO-ELLL
 8Liina AdovLiina.Adov@ut.eeÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 20120      veebiküsitlus html; csv             
 9Liina AdovLiina.Adov@ut.eeÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 kolmas osa0      veebiküsitlus html; csv             
 10Liina AdovLiina.Adov@ut.eeÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 2012 teine osa0      veebiküsitlus html; csv             
 12Diva Eensoodiva.eensoo@ut.eeNoored20130      veebiküsitlus html; csv             
 13Diva Eensoodiva.eensoo@ut.eeTerVE VIGA0      veebiküsitlus html; csv             
 42Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIsiksus ja afektivajadus 20100      veebiküsitlus html; csv             
 43Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIsiksus ja emotsioonid0      veebiküsitlus html; csv             
 44Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeIsiksus, afekt ja EEG 20090      veebiküsitlus html; csv             
 50Andero Uusbergandero.uusberg@ut.eeNoored ja alkohol0      veebiküsitlus html; csv             
 59Anneliis Oltliisuke4@gmail.comECDI-III0      veebiküsitlus html; csv             
 60Anneliis Oltliisuke4@gmail.comMacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversioon0      veebiküsitlus html; csv             
 61Anneliis Oltliisuke4@gmail.comMacArthuri suhtlemise arengu testi lühiversioon 2 kuni 3aastastele lastele0      veebiküsitlus html; csv             
 62Anneliis Oltliisuke4@gmail.comVarase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes0      veebiküsitlus html; csv             
 69Anni Tammanni.tamm@ut.eeVarase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes0      veebiküsitlus html; csv             
 75Anu Realoanu.realo@ut.eeGV Isiksus Mina0      veebiküsitlus html; csv             
 76Anu Realoanu.realo@ut.eeGV Isiksus Tema0      veebiküsitlus html; csv             
 98Astra Schultsastra.schults@ut.eeKoolipsühholoogide uuring 20180      veebiküsitlus html; csv             
 108Astra Schultsastra.schults@ut.eeVarase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes0      veebiküsitlus html; csv             
 110Ats KaivapaluA.Kaivapalu@gmail.comKuulmistaju uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 113Deniss Kovaljovkovaljov.deniss@gmail.comPREM20170      veebiküsitlus html; csv             
 127Edgar Tasaneedgartasane@live.deVärvimälu uuring 2016. Farbgedächnis Studie 2016.0      veebiküsitlus html; csv             
 133Elisabeth Emily Rosenbergelisabethemily.rosenberg@gmail.comTeadvelolek ja eksamiärevus0      veebiküsitlus html; csv             
 246Gerli Silmsilmgerli@gmail.comÜliõpilaste enesekohaste hoiakute ja vaimsete võimete uuring 20120      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 283Hedvig Sultsonhedvig.sultson@hotmail.comSöömiskäitumise ja emotsiooniregulatsiooni uuring0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 301Helena Hansohelena.hanso@hotmail.comMeeletreeningu toimemehhanismid0      veebiküsitlus html; csv             
 312Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA-10      veebiküsitlus html; csv             
 313Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA-20      veebiküsitlus html; csv             
 314Juta Jaanijuta.jaani@ut.eeMINA-2-ÕPETAJALE0      veebiküsitlus html; csv             
 316Kadi Tulverkaditulver@gmail.comAfektiivsete stiimulite kategoriseerimise uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 330Kaileen Mägikaileen.magi@err.eeÕnn ja isiksus0      veebiküsitlus html; csv             
 353Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeTunne iseennast 2012K: 1 moodul0      veebiküsitlus html; csv   õpetamismaterjalid         
 354Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeTähelepanu psühhofüsioloogiliste mehhanismide seotus nälja- ja küllastumustundega0      veebiküsitlus html; csv             
 356Kairi Kreegipuukairi.kreegipuu@ut.eeVäsimus 20090      veebiküsitlus html; csv             
 360Karin Tähtkarin.taht@ut.ee[2016] Facebooki kasutamise uuring0      veebiküsitlus html; csv   uuring         
 415Karin Tähtkarin.taht@ut.eeMBCT0      veebiküsitlus html; csv             
 432Karin Tähtkarin.taht@ut.eeTeadveloleku uuring 20160      veebiküsitlus html; csv             
 490Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeAkadeemiline test 20130      veebiküsitlus html; csv             
 494Kenn Konstabelkenn.konstabel@ut.eeFinantsjuhtide uuring0      veebiküsitlus html; csv             
 532Kristjan Lehtlalehtlabro@hot.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring0      veebiküsitlus html; csv             
 533Kristjan Lehtlalehtlabro@hot.eeIsiksuse ja väärtuste longituuduuring.0      veebiküsitlus html; csv             
 536Liis Luikliis.luik@gmail.comDKT0      veebiküsitlus html; csv             
 537Liis Luikliis.luik@gmail.comTMS adapteerimine0      veebiküsitlus html; csv             
 541Liisi Kööts-Ausmeesliisi.koots@ut.eeGV Isiksus Mina0      veebiküsitlus html; csv             
 542Liisi Kööts-Ausmeesliisi.koots@ut.eeGV Isiksus Tema0      veebiküsitlus html; csv             
 575Marika Paavermarika.paaver@kliinikum.eeNoored20130      veebiküsitlus html; csv             
 590Merle Havikmerleha@ut.eedehydra0      veebiküsitlus html; csv             
 597Nele Kuldkeppnele.kuldkepp@ut.eePrimus20120      veebiküsitlus html; csv             
 601Nelli Andersonandersonnelli7@gmail.comEN_20120      veebiküsitlus html; csv             
 602Oleg Tjutrjumovotjutrjumov@yahoo.comCокращеннaя формa опросника развития коммуникации МакАртура0      veebiküsitlus html; csv             
 648Teri Talpsepttalpsep@gmail.comDKT0      veebiküsitlus html; csv             
 651Teri Talpsepttalpsep@gmail.comTeadveloleku uuring sygis 20150      veebiküsitlus html; csv             
 652Teri Talpsepttalpsep@gmail.comTLÜ0      veebiküsitlus html; csv             
 657tiia tulvistetiia.tulviste@ut.eeECDI-III0      veebiküsitlus html; csv             
 659tiia tulvistetiia.tulviste@ut.eeVarase kasvukeskkonna toetav roll lapse kõneoskuste arengus: Võimalus kahandada lõhet hilisemates akadeemilistes saavutustes0      veebiküsitlus html; csv             
 680Uku Vainikukuvainik@gmail.comTähelepanu psühhofüsioloogiliste mehhanismide seotus nälja- ja küllastumustundega0      veebiküsitlus html; csv             
 683Vivian Aunvivian.aun@gmail.comDKT0      veebiküsitlus html; csv