ELIKTU andmed ja teemaplokid

Täpsema info saamiseks ja andmete kasutamisloa taotlemiseks palun võtta ühendust aadressil ecpbhs@ut.ee

Uuringu nimiAndmestiku üldine tüüpAndmete kogumise aegPõhisisu, teemaplokid vmsKelle kohta andmedAndmete kogumise/moodustamise meetodAndmete maht Andmestiku formaatKelle käes, kes saab otsustada ligipääsu üle
Eesti laste isiksuse, käitumise ja tervise uuring (ELIKTU) (inglise keeles "The Estonian Children Personality Behaviour and Health Study (ECPBHS)"). Uuringuga seotud info asub sellel lehel: http://www.ecpbhs.ee/  kvantitatiivne uuring1998/99 (uuriti kahte vanuskohorti: noorema kohordi uuritavad olid u 9-aastased, vanema kohordi uuritavad u 15-aastased). Noorema kohordi kordusuuringud olid aastatel 2004 (uuritavate vanus u 15 aastat), 2007 (uuritavate vanus u 18 aastat) ja 2014 (uuritavate vanus u 25 aastat). Vanema kohordi kordusuuringud olid aastatel 2001 (uuritavate vanus u 18 aastat), 2008 (uuritavate vanus u 25 aastat) ja 2016 (uuritavate vanus u 33 aastat). 2011/13 uuriti mõlema kohordi uuringus osalejate lapsevanemaid.Vaimne ja füüsiline tervis, riskeeriv käitumine, sh alkoholi, tubaka ja keelatud ainete tarvitamine, toitumine, liikumisharjumused, sotsiaalmajanduslik taust, stressirikkad elusündmused, suhted lähedastega, isikuomadused, impulsiivsus, agressiivsus, tähelepanuraskused ja hüperaktiivsus, väärtused.Representatiivne valim Tartu linna ja maakonna 3. (noorem kohort) ja 9. klassi (vanem kohort) õpilastest  + samade uuritavate kolm kordusuuringut + mõlema kohordi uuritavate lapsevanemad. Küsimustikud, kliiniline intervjuu, bioloogiliste proovide määramine, vererõhu, südame löögisageduse ja keha koostise mõõtmine, antropomeetria, koormustest, arvutitest.1998/1999 a algvalimis oli noorema kohordi uuritavate arv 583, vanema kohordi uuritavate arv oli 593 (vanemale kohordile lisandus teises etapis, 2001.aastal 62 uut uuritavat)). Kordusuuringust osavõtjate protsent oli alati u 70-80%. Lapsevanemaid tuli uuringusse 1416.ExcelAndmed asuvad Tervise Arengu Instituudis ning juurdepääsu üle otsustab ELIKTU juhtkomitee

Teemaplokid ja testid aastate lõikes

20162014200820072004200198VK98NK2011/2013
ValdkondTesti nimi täpsemalt (rasvases kirjas on märgitud testid, mille puhul pole tegu küsimustikega, vaid testimist viidi läbi mingil muul meetodil)332525181518159lapsevanemad
agressiivsusagressiivsus (Buss&Perry)xx       
agressiivsusagressiivsus (KVLS-KAKK)x        
agressiivsusagressiivsus (LHA)xx       
agressiivsuskoolikiusamine (Illinois Bully Scale (ise)), kaklemine koolisxx       
agressiivsuskoolikiusamine (Illinois Bully Scale (teised)), kaklemine koolisxx       
agressiivsuskäitumise provokatsiooni küsimustik (AOQ)xx       
arvuti kasutaminearvuti ja nutiseadex        
bioloogilised andmedvereproovid, geenivariandid, MAO aktiivsus, antropomeetria jmxxxxxxxxx
füüsiline tervisküsimustik enesetunde ja tervisliku seisundi kohtaxxxx    x
füüsiline tervissuguline küpsus (tüdrukud)    xx   
füüsiline tervisuuritava tervislik seisund (ema/isa/hooldaja)   xxxxx 
füüsiline tervis, liikumisharjumusedvelotestxxxxxxxxx
impulsiivsusarvutitest (tähelepanutestid: Go-NoGo e Stop Signal jm)xxxxxx  x
impulsiivsusimpulsiivsus (AMIS)xxxxxx  x
impulsiivsusimpulsiivsus (BIS/BAS)    x    
impulsiivsusimpulsiivsus (BIS11, v.1/12.00)    x    
impulsiivsusimpulsiivsus (BIS11v31)xxxx    x
impulsiivsusimpulsiivsus (SSS-V ja imp skaala)      x   
isiksusAfekti intensiivsus (igapäevased olukorrad)  xx    x
isiksusisiksus (ANPS-S)xx       
isiksusisiksus (EPIP)xxx     x
isiksusisiksus (IPIP)    x    
isiksusisiksus (LKM-60.2)   x     
isiksusisiksus (LKT-60.2 (ema))   x     
isiksusisiksus (LKT-60.2 (isa))   x     
isiksusisiksus (Q40 (isa) (hiljem EBBFI))   xxxxx 
isiksusisiksus (Q40 (õpetaja))   xxxxx 
isiksusisiksus (VIF-R)     x   
isiksusisiksus Q40 ((ema) (hiljem EBBFI))   xxxxx 
isiksusisiksus Q40 (ema enda kohta) (hiljem EBBFI))     x   
isiksusisiksus Q40 (isa enda kohta) (hiljem EBBFI))     x   
isiksusNorman (ema)      xx 
isiksusNorman (isa)      xx 
isiksusNorman (õpetaja)      xx 
liikluskäitumineküsimused liikluskäitumise kohta  x      
liikluskäitumineliikluskäitumine (DBQ)xxx      
liikluskäitumineliikluskäitumine (DSI)  x      
liikluskäitumine, agressiivsusliikluskäitumine (DAS)xxx      
liikumisharjumusedaktseleromeetri kandmine xxxx  xxx
liikumisharjumusedlapsevanemate info nooruki kohta      xx 
liikumisharjumusedliikumisaktiivsus/kehaline aktiivsus (PEACH 1998)xxxxxxxxx
riskeeriv käituminealkoholitarbimine (AUDIT)x        
riskeeriv käituminealkoholitarbimine enda hinnangulxxxxxxxxx
riskeeriv käituminealkoholitarbimine vanema hinnangul    xxxx 
riskeeriv käitumineliiklusohutus (ema)   x     
riskeeriv käitumineliiklusohutus (isa)   x     
riskeeriv käitumineliiklusohutus enda hinnangulxxxxx   x
riskeeriv käituminenarkootikumide tarbimine enda hinnangulxxxxxxxxx
riskeeriv käituminenarkootikumide tarbimine vanema hinnangul    xxxx 
riskeeriv käitumineseksuaalkäitumine  xx     
riskeeriv käituminesuitsetamine (Fagerströmi test)x        
riskeeriv käituminetubakatoodete tarbimine vanema hinnangul    xxxx 
riskeeriv käituminetubakatootedxxxxxxxxx
sotsiaalmajanduslik tausteluolu (üldküsimustik 1998-2007)xxxxxxxxx
sotsiaalmajanduslik taustmajanduslik seis, suhted (ema/isa/hooldaja)   xxx   
sotsiaalmajanduslik taust, tervislik seisundema taust + tervislik seisund + raseduse kulgemine   x xxx 
sotsiaalmajanduslik taust, tervislik seisundisa taust + tervislik seisund   x xxx 
stressirohked elusündmusedstressirohked elusündmusedxxxxxxx x
suhtedperesuhted  xxx    
suhtedsotsiaalse toetuse küsimustik  x      
suhtedsuhted emaga (PARQ)  xx    x
suhtedsuhted ema-isagaxxx      
suhtedsuhted isaga (PARQ)        x
suhtedsuhted koolis   xxxxx 
suhtedsuhted oma peres        x
suhtedsuhted partnerigaxxx     x
toituminekofeiini sisaldavate jookide tarvitaminexxx     x
toituminetoitumise sagedusküsimustikxxxx x  x
toituminetoitumise uuringukaart (toitumine/toitained)xxxxxxxxx
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsusIATx        
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (ACS)x        
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (Af Klinteberg (ema))      xx 
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (Af Klinteberg (isa))      xx 
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (Af Klinteberg (õpetaja))   xxxxx 
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (ATH_L_v1)x        
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (SNAP IV (ema))   xxx   
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (SNAP IV (isa))   xxx   
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus (SNAP IV (õpetaja))   xxx   
tähelepanuraskused ja hüperaktiivsustähelepanuraskused ja hüperaktiivsus täiskasvanutel (ASRS-v1)xxx     x
vaimne tervisdepressiivsus (BDI)    x    
vaimne tervisdepressiivsus (MADRS)xxxx x  x
vaimne terviseluga rahuloluxx      x
vaimne tervisenesehinnang (RSES-SISE)xxxx    x
vaimne tervishirmudxxxx    x
vaimne terviskehaimidž     x   
vaimne tervisMINI (2008 lisaks ka Psüh-SCID)xxx     x
vaimne tervissöömishäirete küsimustik (EDI)xxxxxx  x
vaimne tervistööga rahulolu (psühhosotsiaalne keskkond)xxx     x
vaimne tervisärevus (STAI)xxxxx   x
vaimne võimekusvaimsete võimete test (Raven)xxx     x
vaimne võimekusWisconsini kaarditest  xxx    
väärtusedkodust saadud omadused (ema)   x     
väärtusedkodust saadud omadused (isa)   x     
väärtusedkodust saadud omadused/kasvatusväärtused xx      
 ankeet keskkooli lõpetanutele/lahkunutele     x