Erinevad autentimisviisid

Lõputest

Siin on Sul võimalik oma teadmisi kinnistada enesekontrollitestiga. Testi võid sooritada nii palju kordi, kui soovid. Edu!

Milised on peamised kasutajapoolsed nõrkused parooli ja kasutajatunnusega autentimisel?

Millised on võimalikud alternetiivsed autentimismeetodid parooli ja kasutajatunnuse asemel?

Millised on olulised internetikasutaja jaoks olulised kontod, kus tuleks kastuada kaheastmelist autentimist?

Millised on võimalikud kahjud, kui volitamata osapool saab kasutaja olulisele meilikontole ligi?