Erinevad autentimisviisid

Avaleht

Õpiobjekt “Erinevad autentimisviisid”

Autor: Veiko Hani (Eduring OÜ)

Eesmärk: õpiobjekti eesmärk on toetada õppija teadmisi ja oskusi  tuntumate autentimisviiside kasutamiseks oma isiku tuvastamiseks nii arvutites, nutiseadmetes kui ka erinevates võrgukeskkondades ning olla teadlik kaasnevatest riskidest.

Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad ja teised huvilised.

Maht: 2 akadeemilist tundi.

Õpiväljundid: õppematerjali läbimise tulemusel teab õppija autentimisega seotud infoturbe mõisteid, põhilisi autentimisviise, mida saab kasutada veebikeskkondades nii arvutis kui ka nutiseadmes. Õppija teab erinevate autentimisviisidega seotud riske ja oskab valida sobiva autentimisviisi.

Õpijuhised

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Materjal algab sissejuhatava osaga, kus tutvustatakse autentimisega seotud mõisteid. Seejärel saad asuda erinevate autentimisviisidega tutvuma. Teadmiste kinnistamiseks ja rakendamiseks on koostatud mõtisklusülesanded ja enesekontrollitestid.

Õpiobjekti loomise aeg: september 2017

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

Rahastaja logo Targalt internetis logo HITSA logo

Vaata ka teisi projekti “Targalt internetis” raames loodud õpiobjekte: