________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
Videomaterjale antibiootikumiresistentsusest

 
1    2     3
  
                                                                                                        
4    5     lab1

 

x    f    uu

 


  Mis on antibiootikumiresistentsus?

 

Antibiootikumid pidurdavad bakterite kasvu ja seetõttu saab nende abil ravida bakterite poolt põhjustatud haiguseid. Paraku jäävad ravi käigus ellu need bakterid, kes on muteerunud selliseks, et ravim neile enam ei toimi. Tekkinud on antibiootikumiresistentsed bakterid. Seega ei ole võimalik antibiootikumi abil sellist nakkust enam ravida.

Antibiootikumiresistentsus ei ole kitsalt meditsiini probleem. Resistentsuse tekkel ja levikul on olulisel kohal antibiootikumide kasutamine loomakasvatuses ja veterinaarias ning levik keskkonnas. Eestis on antibiootikumiresistentsuse uuringuid rahastatud nii institutsionaalsete uurimisteemade raames kui ka tervisetehnoloogia, biotehnoloogia ja keskkonnatehnoloogia riiklikest programmidest. Samuti on rahastamist saadud Euroopa Liidu 7. Raamprogrammist. Temaatikaga puutuvad kokku Sotsiaalministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi regulatoorsed ja järelvalveasutused. Tugevamaks on muutumas seos keskkonnatehnoloogiate ja keskkonna järelvalvega. 

Eesti Teadusagentuur rahastab tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE raames sõlmitud lepingu alusel keskkonnast lähtuvate terviseriskide mõju uuringute läbiviimiseks projekti „Antibiootikumiresistentsuse levikuteed (ABRESIST)“.

 

Tanel Tenson

antimikroobsete ainete tehnoloogia professor, PhD