Antibiootikumiresistentsuse alased uuringud Eestis

RAPORTID

WHO hoiatab maailma: resistentsus antibiootikumidele kujutab suurt ohtu

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) värske raporti kohaselt kujutab antimikroobne resistentsus, sealhulgas antibiootikumidele, tõsist ohtu inimeste tervisele üle maailma.

Esiti vaid tulevikuprognoos, on tegu nüüdseks reaalse ohuga, mis mõjutab igas vanuses ja piirkonnas elavaid inimesi. Resistentsus antibiootikumidele − kui ravim ei suuda enam nakkuste vastu võidelda, on muutunud suureks ohuks rahvastiku tervisele.

WHO asepeadirektor Keiji Fukuda sõnul tüürib maailm antibiootikumi-järgse ajastu poole, kus lihtsad haigused, mida seni on aastakümneid tõhusalt ravitud, muutuvad surmavaks. “Efektiivsed antibiootikumid on olnud üheks alustalaks meie pikaealisuse ja tervema elu tagamiseks. Juhul kui me ei tegutse koheselt, et peatada nakkusi ja seda, kuidas toodame, kirjutame välja ja kasutame antibiootikume, kaotab maailm aina rohkem neid üleilmseid rahvastiku tervise hüvesid ning tagajärjed võivad olla laastavad.”

Raportis “Antimicrobial resistance: global report on surveillance” tuuakse välja, et resistentsust esineb mitme infektsiooni puhul, ent nimetatud on seitse erinevat bakterit, mis põhjustavad haigusi, nagu veremürgistus, kõhulahtisus, kopsupõletik, kuseteede nakkused ja tripper.

Raportis tõdetakse, et resistentsuse põhjuste jälile jõudmine on keeruline, kuna paljudes riikides puuduvad esmased vahendid probleemi tuvastamiseks. Küll aga kirjutatakse, et tagada tuleb puhas vesi, nakkuste kontroll haiglates, vaktsineerimine ning puhtus haiglates.