Antibiootikumide kasutamine loomadel kahanes Euroopas 15%