Lisalugemist eesti keeles

Feldschmidt, M.-M., Türk, K. (2013) Õhinapõhine kool. Kujundava ja sisehindamise käsiraamat

Jürimäe. M, Kärner, A., Tiisvelt L. (2014) Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine 

Jürimäe, M. (2013) Üks tont käib ringi mööda Eesti kooli – kujundava hindamise tont? Akadeemia 4

Kuurme, T. (2010) Hinnatud laps. Postimees 25.10.2010

Mathews, S. R., Löfström, E., Poom-Valickis, K. (2008) Psühholoogia klassiruumis. reflekteerivaks õpetajaks juhtumeid analüüsides. Tallinn: TLÜ

Tiisvelt, L. (2011) Kujundav hindamine kui võimalus.