Uurimismeetodid hindamismeetodite teenistuses

Õppimist toetav hindamine ei ole lihtsalt üks meetod teiste õpetamis- ja hindamismeetodite seas, vaid selle tegelik rakendumine eeldab mõtteviisi muutust, milleks on liikumine õpetajakeskselt õpetamiselt õpilasekeskse suunas.

Haridus- ja sotsiaalteadused, millele õpetamise praktika rajaneb, tegid läbi paradigmaatilised muutused 1970. aastatel, mil positivistlikul teaduskäsitlusel põhinevate kvantitatiivsete ehk mõõtmisele suunatud uurimismeetodite kõrvale tekkisid kvalitatiivsed ehk kirjeldavad uurimismeetodid. Need muutused uurimismeetodites, ei ole mitte eraldiseisvad muutustest mis leiavad aset õpilaste hindamise kontekstis. 

Järgnevas videoesitluses käsitleme põhjalikumalt kvantitatiivse ja kvalitatiivse lähenemise seoseid eri hindamiskäsitustega.

  Mõtlemisülesanne

Meenutage, mis vahe on kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel mõtteviisil ja uurimismeetoditel? Kumma lähenemisega sarnaneb teie viis õpilastega suhestuda? Kui olete valmis liikuma kvalitatiivses suunas, siis proovige kasutada mõnd grupitöö meetodit ja vaadelge oma õpilasi nii, nagu te ei tunneks neid.