Kursuse materjalidest

e-kursuse materjalid sisaldavad

lühitekste

Tekstides võtame kokku olulisemad ideed, juhatame sisse videoesitlused, kutsume õppijat kaasa mõtlema. Neile, kes eelistavad õppida pikema sidusa teksti lugemise abil, on iga ploki lõpul lisalugemise soovitused.

videoesitlusi

Videoesitlustes ja miniloengutes tutvustame erinevate allteemade peamisi ideid ja toome näiteid käsitletud põhimõtete kasutamise kohta. Kuna loengut on raske jälgida üle 15 minuti, siis on videoesitlused enamasti lühikesed.

ülesandeid

Esitame rohkesti nii mõtlemis- ja aruteluülesandeid kui ka praktilisi ülesandeid. Mõtlemisülesanneteks soovitame julgelt oma aega võtta, sest nii on õppimine tõhusam (tekkinud seosed sügavamad ja isiklikumad). Eriti kasulik on neil teemadel ka paarilisega arutleda. Praktiliste ülesannete loendites on pakutud erinevaid võimalusi, tehke nende seast oma valik!

töölehti

Kursuse esmaversioonis töölehti veel ei ole, aga need on loomisel!

linke

Tekstides on ka linke sama kursuse materjalidele, õppimist toetava hindamise veebi ja teistele veebilehtedele. Neid linke võite avada, kui soovite mõne teema juurde tagasi pöörduda (või oletegi alustanud kursusega hoopis keskelt) või mõne teema kohta rohkem lugeda. Linkide alt avaneb lisamaterjal – see ei ole hädavajalik kursuse läbimiseks, vaid mõeldud teemast süvitsi huvitatud õppijale.

 

  • Kursuse õppematerjalid on esitatud temaatiliste plokkidena. Iga ploki sissejuhatuses on lühiülevaade selle allteemadest. Igal plokil on ka kokkuvõte, mis sisaldab mõtlemis- ja enesekontrolliküsimusi, praktilisi harjutusi üksi ja paaris sooritamiseks  jms. 
    Plokke on soovitav läbida tervikuna! Videod ja ülesanded moodustavad loogilise rea ning ühekaupa võib nende idee jääda fragmentaarseks.
     
  • Materjalide koostamisel oleme püüdnud arvestada õppijate vajadustega ning erinevate õppijatüüpidega. Ülesannete valik on lai ning kursuse läbimiseks vajalike ülesanne sisu ja vormi osas on teil palju valikuvabadust.

  • Kursuse materjalid on lõimitud ning soovitame neid tingimata lõimida ka oma praktikaga! Lisaks kõikide kursusel toodud materjalidega tutvumisele on oluline reflekteerida ka enda hindamispraktikat ning proovida kursusel soovitatut ka rakendada.

  • Kursust võib läbida mitmel viisil: temaatikaga juba kursis olev õppija võib materjale kasutada, et mõne huvipakkuva teemaga lähemalt tutvuda. 
    Neil, kes end teemas väga koduselt ei tunne või tahaksid õppimist toetavast hindamisest süsteemset ülevaadet saada, soovitame kursus tervikuna läbi teha.