Kursuse ajakava

Kursuse ajakava koostate Te ise koos kaasõppija(te)ga.

Õpetajana teate kindlasti omast käest, et õppe ajaline kavandamine on väga oluline.

Kui mingi teema teooriaga tutvumiseks on aega näiteks nädal, mille järel vahetate partneriga õpipäevikuid ning järgmised kaks nädalat on õpitu praktiliseks rakendamiseks (kusjuures olete kokku leppinud, et kolmapäeval külastate Teie partneri kolmandat tundi ja tema külastab reedel teie 1. - 2. topelttundi) ning reedel kell kaks kohtute kohvikus, et õpitu üle arutleda ja see kokku võtta, siis toimib selline õppimine kindlasti tõhusamalt võrreldes variandiga "eks igaüks vaatab kui aega saab ja siis räägime kunagi sel teemal".

Koostamisel on tööleht, mis kirjeldab erinevate teemade ja allteemade õppeülesandeid ja mille põhjal saate kokku panna endile sobivaima kava.

Teemade järjekorda võib ka muuta ning mõnest allteemast loobuda, siiski ei soovita me seda teha kaalutlemata.

Selles, kas ja kuivõrd on teema just Teie jaoks vajalik, aitavad Teil selgusele jõuda enesehindamise küsimustiku tagasiside, iga teema alguses toodud lühikokkuvõtted ja plokkide lõpul toodud taotletavad õpiväljundid - kui enesehindamise küsimustiku teema kohta juba edukalt täitsite, kokkuvõttes pole Teile midagi uut ja tunnete, et ka kõik õpiväljundid on juba täiel määral saavutatud, siis . . . võiksite materjalidega siiski tutvuda kinnistamise ja uue perspektiivi omandamise eesmärgil, ent hädavajalik see kindlasti pole.