Jagatud edukriteeriumid

  Mõtlemisülesanne

Miks on oluline õppijate kaasamine kriteeriumide kokkuleppimisse?

Mõelge läbi ja pange soovi korral kirja vähemalt kolm argumenti. Seejärel vaadake järgnevat videoesitlust. 
Esitluse lõpul on toodud rida üldisemaid pädevusi. Nende kohta leiate ülesande järgmise alateema alt!