Hindamismeetodid

Hindamismeetodite plokis asetatakse õppimist toetav hindamine sotsiaalteaduslike uurimisviiside konteksti, räägitakse sellest, kuidas hindamismeetodite valimisel võiks olla kasu "finišist" alustamise meetodist (ingl k backward design) ning tuuakse näiteid erinevatest hindamismeetoditest.

  Mõtlemisülesanne

Meenutage oma kooliaega. Kui õpite koos paarilisega või grupis, siis mõelge esmalt igaüks eraldi ning hiljem jagage oma kogemust kaaslastega.

    • Milliseid hindamismeetodeid kasutati?
    • Millised neist olid kõige populaarsemad?
    • Kuidas tundus nende meetodite kasutamine õppija vaatepunktist? Millisele õppimisele (ja muudele tegevustele) need suunasid? Millist väärtussõnumit kandsid?