Hindamisalane kirjaoskus

  Mõtlemisülesanne

Mida tähendab olla hindamise alal kirjaoskaja? Kui olete selle mõistega tuttav, siis proovige seda õpipartnerile lühidalt kokku võtta. Kui mõiste on mõlemale uus, siis pakkuge, mida see oskus teie arvates võiks sisaldada?

Kas ka siin saab rääkida elementaarsest ja funktsionaalsest kirjaoskusest?

Järgnev videoesitlus annab ülevaate

  • miks hindamisalast kirjaoskust oluliseks peetakse
  • milliseid komponente see sisaldab

  Mõtlemisülesanne

Eelmises ja selles esituses kirjeldati õppimist toetava hindamise rakendamise eeltingimusi. Millised neist eeltingimustest on teie jaoks:

    • —kindlalt täidetud?
    • —vajavad tähelepanu?

Kuidas on olukord teie koolis?

Loe lisaks!

Toomela, A. (2011) Kujundava hindamise teoreetilised probleemid ja neist tulenevad rakenduslikud järeldused