Tere tulemast  kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise e-kursusele!

Kursusel saate tutvuda tänapäevaste arusaamadega õppimist toetavast hindamisest ja selle
rakendamisest. Esitatud eneseanalüüsiülesannete ja praktiliste soovituste abil saate täiendada teadmisi ja
arendada edasi oma tööd, et veel paremini toetada kõigi õppijate õppimist ja arengut.

e-kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad end õppimist toetava hindamise (kujundava hindamise) alal täiendada.
Eelkõige on osalema oodatud õpetajad ja õpetajakoolituse tudengid.

Taotletavad õpiväljundid:

e-kursuse läbinud õpetaja

  • teadvustab hindamise keskset rolli õppeprotsessis
  • väärtustab hindamisalast kirjaoskust ja on tuttav selle kirjaoskuse peamiste sisuvaldkondadega
  • on praktikas läbi proovinud mõned õppimist toetava hindamise võtted
  • analüüsib ise või koos kolleegiga oma (õppimist toetava) hindamise praktikat
  • on valmis ja motiveeritud end hindamise alal jätkuvalt professionaalselt edasi arendama

Kursuse edukal läbimisel on võimalik saada tunnistus, selle saamise tingimuste kohta vt õpijuhist.

Maht

Kursuse orienteeruv maht on 28 tundi. Seda sellisel juhul, kui õpite grupis ja tõepoolest teemade üle arutlete ning oma kogemusi jagate,
samuti kõike õpitut praktikas rakendate ja oma tegevust analüüsite.

Tegelik kursuse läbimise aeg võib oluliselt varieeruda olenevalt teie eelteadmistest (võimalik, et nii mõnegi ploki materjale juba valdate) ning ajast, mille pühendate kohtumistele kaasõppija(te)ga, refleksioonile ning praktilistele ülesannetele.

Materjalidega tutvumine (videoloengute vaatamine-kuulamine, vahetekstidega ja soovitatud materjalide lugemine)  võtab muidugi oluliselt vähem aega: 1. plokis on videomaterjale ca 60 min, 2. plokis ca 50 min, 3. plokis ca 30 min, 4. plokis ca 11 min, 5. plokis ca 7 min, 6. plokis ca 25 min ja 7. plokis ca 15 min.

Kokku läheb teil kogu kursuse videote läbivaatamiseks seega umbes 200 minutit – natuke rohkem kui 3 tundi! Sellele lisandub tekstide lugemine, ja mõtlemisülesanded, mille ajakulu on individuaalne (kui oleme saanud esimestelt kursuse läbijatelt õpipäevikud, siis oskame paremini prognoosida ka neile ülesannetele, samuti praktilistele ülesannetele, aruteludele ja enesehindamisele, nt sellesama õpipäeviku pidamisele kuluvat aega. 

Kursusel pakutavad ülesanded on tihedalt seotud teie igapäevatöö – õpetamisega – ning nende sooritamiseks ei pea te midagi erilist juurde tegema. Vastupidi – loodame, et leiate siit ideid ja võtteid, kuidas keskenduda just õppimise toetamiseks tõhusatele hindamispraktikatele ja vältida väheefektiivsete või koguni kahjulike tegevuste osakaalu.

Kursuse on koostanud Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus 
Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.