Ülekuulamisprotokollid

Toimiku näidis

Alljärgnevalt on esitatud mõningad näidisleheküljed isikutoimikust.

  • Esmalt toimiku (delo) kaas;
  • arreteerimismäärus (postanovlenije)(eesti keeles “määrus kahjuliku tegevuse katkestamiseks”, vene keeles “määrus tõkendabinõude valimiseks”) isiku kinnipidamise kohta;
  • order isiku arreteerimiseks ja läbiotsimise toestmiseks;
  • arreteeritu isikuankeet (3lk), mille lõpus on ka isiku foto ja sõrmejälg;
  • loend (opis) (2lk) kinnipeetule kuulunud esemete kohta;
  • akt läbiotsimise kohta (2lk), millele on alla kirjutanud ka läbiotsimise juures viibinud isikud;
  • 3.03.1950 teostatud ülekuulamise täismahus protokoll (10lk), mille lõpus on kinnipeetava kinnitus, et tema poolt antud tunnistused on üles tähendatud õigesti, mida ta kinnitab sealjuures allkirjaga. Parandused, mis protokolli ülelugemisel tehti, tuli kinnipeetava poolt samuti allkirjaga kinnitada konkreetse lehekülje allservas.

Pätsi uurimistoimik. (Fotod: ERAF)