Ülekuulamisprotokollid

Ajastu tutvustus

Nõukogude võimu kehtestamine Balti riikides 1940. a suvel toimus erinevate meetmete toel. Kuigi Eesti poliitikud allusid NSVL poolt esitatud nõudmistele, soovides sel moel oma rahvast kaitsta, valides sõja asemel rahu, osutus saavutatud rahu olukord näiliseks. Nõukogude mudeli juuru­tamine tähendas rahva elujärje järsku halvenemist, 20 aastat omariiklust maitsta saanud riigis jagus inimesi, kes suutnuksid vastupanu organiseerida. Seda kõike tuli ennetada, see tähendas et Eesti ühiskonnalt tuli kiirelt üle võtta tema relvajõud ja juhtiv elavjõud, mis tähendas inimeste arreteerimist. Nii sai inimeste vahistamisest, nende hukkamisest, NSVL sunnitöölaagritesse ja asumisele saatmisest üks nõukogude võimu kindlustamise komponentidest.

Stalinismi perioodil (1940-1953) läbi viidud “puhastuste” abil vabaneti poliitilistest vastastest (nii tegelikest kui kujuteldavatest), ideoloogiliselt valedest, vaenulikku suhtumist ilmutavatest ja potentsiaalset opositsiooni kandvatest isikutest. Režiimi vastastest tehti mitte ainult nõukogude riigi vaid kogu rahva vaenlased, nende otsimise ja paljastamise kampaa­niad olid iseloomulikud kogu nõukogude ajale. Represseerimisega kaasnenud hirmu õhkkond sundis inimesi toimuvate muutustega kohanema ja uusi elustrateegiaid valima.

ulekuulamine_potsast2.jpg

Ülekuulamine. (Foto: erakogu)