Ülekuulamisprotokollid

Kirjandus

Riho Päts. Oh seda endista eluda… Meenutusi möödunud aegadest. Toim L. Kõlar, A. Liimets. Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn, 1999.

Helju Tauk. Muusikast võlutud. Ilmamaa, 2010.

Urve Lippus. Muutuste kümnend. EV Tallinna Konservatooriumi lõpp ja TRK algus. Eesti muusika- ja teatriakadeemia, Tallinn, 2011.

Urve Lippus. Eesti muusika kaotused nõukogude okupatsiooni läbi. – Kannatuste aastad 1940–1941. 1. vihik. SA Valge Raamat, Tallinn, 2008.

Monika Topman. Tallinna Riiklik Konservatoorium 1940. aastate teisel poolel. – Eesti kultuur 1940. aastate teisel poolel. Toim. K. ja M. Kirme. Tallinna Pedagoogikaülikooli Toimetised, A 19 Humaniora. Tallinn, 2001.

Toomas Karjahärm, Helle-Mai Luts. Kultuurigenotsiid Eestis. Kunstnikud ja muusikud 1940-1953. Argo, 2005.

Sirje Annist. Tartu haritlaste vestlused NKVD-ga 1945-1946. – Varia historica I. Eesti Ajaloomuuseum. Töid ajaloo alalt 6. Tallinn, 2006.

Väino Sirk. Haritlaskond osutus visaks vastaseks. Jooni stalinlikust intelligentsipoliitikast. – Tuna, 1, 2004.

Tiina Õun. Vastuoluline Nikolai Goldschmidt. – Teater. Muusika. Kino, 1994, 8-9.

Laine Randjärv. Sillad üle piiride. Tuudur Vettiku kirjad abikaasa Lonni Paigaline-Vettikule aastatel 1955-1956. Tuudur Vettiku ja Roland Laasmäe kirjavahetus aastatel 1959-1975. Tallinn, 2012.

Aigi Rahi-Tamm, Meelis Saueauk. Nõukogude julgeolekuasutuste Stalini-aegseist ülekuulamisprotokollidest: Allikakriitiline ülevaade. Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae, 23 (30), 2015, 218−243.