Ülekuulamisprotokollid

Test

Testis on 5 küsimust. Igaüks neist on seotud ühe Riho Pätsile esitatava süüdistusega.

Lugege süüdistust ja otsige selle all olevatest ülekuulamisprotokollide katketest välja just see, mille alusel süüdistus esitati. 

RIHO PÄTSI SÜÜDISTUSKOKKUVÕTE

22. detsembril 1950 jõudis Riho Pätsi asi ENSV Ülemkohtusse, kus ta paragrahvide 58-3, 58-10 lg 1, 2 alusel 25+5 aastaks vangistusse mõisteti süüdistatuna kokkuvõtvalt järgmistes punktides:

1. oli kodanlik natsionalist ja nõukogudevastaselt meelestatud isik,
2. tegi aktiivset koostööd saksa okupantidega,
3. sõjajärgselt ei lülitunud aktiivselt loomingulisse tegevusse,
4. levitas üliõpilaste seas kodanlik natsionalistlikke vaateid,
5. hoidis nõukogudevastast kirjandust.

Alljärgnevalt on esitatud rida katkeid ülekuulamisprotokollidest, seda nii Riho Pätsi poolt esitatud vastuste kujul kui ka dialoogina uurija ja vahialuse vahel. Lugege esmalt läbi Riho Pätsile esitatud esimene süüdistuspunkt ning siduge see õige protokolliga. 

1. RIHO PÄTS oli kodanlik natsionalist ja nõukogudevastaselt meelestatud isik

Question 1 of 5

Alljärgnevalt on esitatud rida katkeid ülekuulamisprotokollidest, seda nii Riho Pätsi poolt esitatud vastuste kujul kui ka dialoogina uurija ja vahialuse vahel. Lugege esmalt läbi Riho Pätsile esitatud teine süüdistuspunkt ning siduge see õige protokolliga.

2. RIHO PÄTS tegi aktiivset koostööd saksa okupantidega

Question 2 of 5

Alljärgnevalt on esitatud rida katkeid ülekuulamisprotokollidest, seda nii Riho Pätsi poolt esitatud vastuste kujul kui ka dialoogina uurija ja vahialuse vahel. Lugege esmalt läbi Riho Pätsile esitatud kolmas süüdistuspunkt ning siduge see õige protokolliga. 

3. RIHO PÄTS ei lülitunud aktiivselt loomingulisse tegevusse

Question 3 of 5

Alljärgnevalt on esitatud rida katkeid ülekuulamisprotokollidest, seda nii Riho Pätsi poolt esitatud vastuste kujul kui ka dialoogina uurija ja vahialuse vahel. Lugege esmalt läbi Riho Pätsile esitatud neljas süüdistuspunkt ning siduge see õige protokolliga.

4. RIHO PÄTS levitas üliõpilaste seas kodanlik natsionalistlikke vaateid

Question 4 of 5

Alljärgnevalt on esitatud rida katkeid ülekuulamisprotokollidest, seda nii Riho Pätsi poolt esitatud vastuste kujul kui ka dialoogina uurija ja vahialuse vahel. Lugege esmalt läbi Riho Pätsile esitatud viies süüdistuspunkt ning siduge see õige protokolliga. 

5. RIHO PÄTS hoidis nõukogudevastast kirjandust

Question 5 of 5