Vana kirjakeele sõnastik

vorst

Vorst on alamsksa laen (keskalamsaksa vorst, vrd ülemsaksa Wurst), mille esitavad juba vanimad eesti keele sõnastikud 17. sajandil, kusjuures Heinrich Göseken (1660) on pidanud vorst-sõna eestlastele piisavalt tuttavaks, et paigutada see põhisõnastikku, mitte aga niisuguste saksa sõnade loendisse, mida mõistavad vaid sakslastega rohkem kokku puutuvad talupojad.

Sõna vorst esmakasutus tekstis on teada alles 18. sajandi lõpukümnendistest, nimelt Johann Lithanderi tõlgitud kokaraamatus (1781), milles õpetatakse tegema nt sea- ja härjalihast vorsti, kanavorsti, lambavorsti, kalavorsti, seakopsuvorsti, maksavorsti, tanguvorsti, aga ka verivorsti.

Tulleb immeks pánna, et innimene sedda näitamata jätnud, mil hea kóṣja mínna, ehk mil hea siga tappa ja wọrsti tehha. (Masing 1825: 75)
‘Tuleb imeks panna, et inimene seda näitamata jätnud, millal hea kosja minna või millal hea siga tappa ja vorsti teha.’

metvorst (saksa Mettwurst)

Metworst härja lihhast ja pekkist. (Lithander 1781)
‘Metvorst härjalihast ja pekist’

1781

Wotta nüüd sedda sinnast worsti, ja panne sedda senna keewa suppi sisse. (Lithander 1781)
‘Võta nüüd seda vorsti ja pane seda sinna keeva supi sisse.’

Stahl 1637

wurst / worst / ist.


Gutslaff 1648


Göseken 1660

wurst / (farcimen) worst / i. kortz / a.


Vestring 1710–1730

Worst G sti Die Wurst


Clare 1730

worst, i, die Wurst [saksa laen]


Thor Helle 1732

worst die Wurst.


Svenske 18. saj I pool

Worst, i. Wurst


Hupel 1818

worst, i, die Wurst. +.[saksa laen] r.[tallinnakeelne] d.[tartukeelne]
worsti walle ein Hölzchen das zum Wursttrichter dient. r.[tallinnakeelne]


Wiedemann 1893

woŕst G. woŕsti Wurst,
woŕsti woŕstiga tazuma Wurst wider Wurst, Gleiches mit Gleichem vergelten,
sē on üks woŕst kõ͜ik das ist Alles einerlei,
mau-woŕst gefüllter Magen,
la͜isk w., wedel woŕst Faulenzer,
linnu-w. Zerstörer von Nestern,
kahe otsaga woŕst = eine vergebliche Arbeit,
Wigala-woŕstid Spitzname der Fickelschen Ehsten bei ihren nördlichen Nachbaren.
woŕstikene G. woŕstikeze Dimin. von woŕst.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 2,28

a.nim.
18. saj worst
a.om.
18. saj worsti
a.os.
18. saj worsti
a.seestü.
18. saj worstist
a.alalü.
18. saj worstil
a.kaasaü.
18. saj worstiga
m.nim.
18. saj worstid
m.om.
18. saj worstide
m.seestü.
18. saj worstidest
m.alaleü.
18. saj worstidele