Vana kirjakeele sõnastik

vliider

Sõna vliider ‘leeder’ on pärit põhjasaksa murretest (vrd põhjasaksa Flieder). Alates 18. sajandist on sama sõna ülemsaksa kirjakeeles üldistunud sireli tähenduses, kuid nt Fliedertee tähendab ikka ‘leedriõietee’ (DWDS). Võib ka olla, et sõna oli eesti keeles tuntud juba varem alamsaksa keele kaudu (vrd keskalamsaksa vlēder, vlieder).

Eestikeelsetes tekstides on sõna vliider kasutanud 1760. aastatel August Wilhelm Hupel. Hilisemates väljaannetes esineb juba lihtsustunud konsonantühendiga tänapäevane ↗leeder.

‘leeder’

Kui sul olleks kaddaka ehk wlidri moos jure panna, siis olleks weel parrem. (Hupel 1766)
‘Kui sul oleks lisandiks kadaka- või leedrimoos, siis oleks veel parem.’

vliidrimari

Need Wlidri marjad on ka wägga head, kui neid korjatakse kui nemmad öiete walmis on, (agga nemmad ei sa naljalt meie Ma sees walmis,) … (Hupel 1767)
‘Ka leedrimarjad on väga head, kui nad päris valmis on (meie maal nad pidem ei saa valmis) …’

vliidrimoos

Kui sul olleks kaddaka ehk wlidri moos jure panna, siis olleks weel parrem. (Hupel 1766)
‘Kui sul oleks lisandiks kadaka- või leedrimoos, siis oleks veel parem.’

vliidripuu

Kui teile olleks Wlidri-pu öised, siis woiks neid prukida sellesamma wisiga … (Hupel 1767)
‘Kui teil oleks leedripuu õisi, siis võiks neid samamoodi tarvitada …’

1766

Se pu mis saksad Holundri ehk Wlidri puuks nimmetawad, on keigeparrematte ja kallimatte pude seltsist, hädda agga et on kassinaste neid meie Ma sees leida. (Hupel 1766)
‘See puu, mida saksad holundri- või leedripuuks nimetavad, on kõige paremate ja kallimate puude hulgast, aga häda on selles, et meie maal on neid vähe leida.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Thor Helle 1732


Hupel 1818

wledri pu Hollunderbaum, ls[Liivimaal] Flieder †[saksa laen], r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

wlēder G. wlēdri = lēder. wlīder, G. wlīd’ri, wlīderi = wlēder, lēder. lēder G. lēd’ri (wlēder, wlīder), lēd’ri-pū schwarzer Flieder, Hollunder (Sambucus nigra L.).

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,07

a.om.
18. saj wlidri

Kirjandus

• DWDS = Flieder, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, abgerufen am 23.09.2020.