Vana kirjakeele sõnastik

unreht, unrehti

Unreht ’vale, ebaõiglane’ ja unrehti ’valesti, ebaõiglaselt’ on 15. sajandi ja 16. sajandi alguse põhjaeestikeelsetes tekstides esinev saksa või alamsaksa laen (un ’mitte-’ + recht ’õige’). Määrsõna unrehti allikaks sobib paremini alamsaksa vaste unrechtich ’ebaõiglane, kuri, halb; ebaõiglaselt, kurjasti, halvasti’ (vt Schiller, Lübben 1880) ja on võimalik, et just see laenatigi esimesena.

Kuigi hilisemates tekstides unrehti enam esile ei tule ning näiteks A.W. Hupel oma sõnastikus (1818) märgib selle harvaesinevaks sõnaks, on see jäänud kasutusele pea kõigis eesti murretes, vt VMS.

Eb mitte, sesama Oppetus on Valsch ninck Vnrecht. (Müller 1601)
‘Ei mitte, seesugune õpetus on vale ning ebaõige.’

16. saj keskpaik

Keß Unrechti kaiwap se maxap nuchtuß 1 W . (Liivimaa talurahva õigus)
‘Kes ebaõiglaselt kaebab, maksab karistuseks 1 hõberaha.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818

unrechti unrecht. selt.[harv] +.[saksa laen] r.[Tallinna k]


Wiedemann 1893

undreht G. undrehti (unreht, undrekt) Unrecht; — unrichtig, falsch, widerrechtlich.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 4,02
17. sajandil – 0,04
18. sajandil – 0,00

a.nim.
17. saj unrecht, vnrecht

Kirjandus

• Schiller, Karl; Lübben, August 1880. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Fünfter Band. Bremen: Kühtmann..
• VMS = Väike murdesõnastik.