udar, udaras

Udar esineb eestikeelsetes allikates alates 17. sajandi II poolest, mõnel juhul ka s-liitega – udaras.

Heinrich Göseken on sõna udar (i-tüvelisena) lisanud oma saksa sõnade loendisse. Selles loendis on umbes 350 sõna, mis Gösekeni hinnangul ei pruugi olla tuttavad eestlastele, kes sakstega vähem kokku puutuvad. Hilisemad sõnastike koostajad (nt Clare, Hupel) udar’at enam saksa laenuks ei märgi. Tegelikult ongi udar märksa vanem ja tõenäoliselt algindoiraani päritolu (vt ETY).

Tähendused ja näitelaused

Kas muhhud kaela külges, körwade tagga, ehk kubbemettes on: ja isseärranis, kas lehma uddarad pallawad ehk paistetand on? (Arvelius 1790)
'Kas on muhud kaelal, kõrvade taga või kubemes, ja iseäranis, kas lehma udarad on palavad või paistetanud?'

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Euter / Vddar / i. (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Euter / Vddar / i.
Euter / Uddar.
zitzen / (mammilla) nissa est hominis, uddar pecoris.

Vestring 1710–1730

Uddaras G . ra Die Euter vom Vieh

Clare 1730

uddar, a, das Eiter an Kühen.

Thor Helle 1732

uddar das Kuh-Euter

Svenske 18. saj I pool

Uddar, a. Eiter

Hupel 1818

uddar, a, it. uddaras, a, das Euter. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

udar G. udara (oara), udaras G. udara (oar, ujar) Euter,
lehm lazeb udarat (von dem Andringen des Euters vor dem Kalben),
pīma-udar Euter eines trächtigen Thieres,
rammu-u., wäe-u. Euter eines wohlgenährten güsten Thieres,
hobu-udara’ (d)[Tartu k]Morchel (Phallus esculentus L.).

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,02

Vormistik

a.nim.
   18. saj uddar

m.nim.
   18. saj uddarad

Teemad: s-liide, algindoiraani laen
Kirjandus
•ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.
Sisu viimati muudetud 31/05/2023
Külli Prillop