Vana kirjakeele sõnastik

udar, udaras

Udar esineb eestikeelsetes allikates alates 17. sajandi II poolest, mõnel juhul ka s-liitega – udaras.

Heinrich Göseken on sõna udar (i-tüvelisena) lisanud oma saksa sõnade loendisse. Selles loendis on umbes 350 sõna, mis Gösekeni hinnangul ei pruugi olla tuttavad eestlastele, kes sakstega vähem kokku puutuvad. Hilisemad sõnastike koostajad (nt Clare, Hupel) udar’at enam saksa laenuks ei märgi. Tegelikult ongi udar märksa vanem ja tõenäoliselt algindoiraani päritolu (vt ETY).

Kas muhhud kaela külges, körwade tagga, ehk kubbemettes on: ja isseärranis, kas lehma uddarad pallawad ehk paistetand on? (Arvelius 1790)
‘Kas on muhud kaelal, kõrvade taga või kubemes, ja iseäranis, kas lehma udarad on palavad või paistetanud?’

1660 (sõnastikus)

Euter / Vddar / i. (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Euter / Vddar / i. Euter / Uddar. zitzen / (mammilla) nissa est hominis, uddar pecoris.


Vestring 1710–1730

Uddaras G . ra Die Euter vom Vieh


Clare 1730

uddar, a, das Eiter an Kühen.


Thor Helle 1732

uddar das Kuh-Euter


Svenske 18. saj I pool

Uddar, a. Eiter


Hupel 1818

uddar, a, it. uddaras, a, das Euter. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

udar G. udara (oara), udaras G. udara (oar, ujar) Euter,
lehm lazeb udarat (von dem Andringen des Euters vor dem Kalben),
pīma-udar Euter eines trächtigen Thieres,
rammu-u., wäe-u. Euter eines wohlgenährten güsten Thieres,
hobu-udara’ (d)[Tartu k] Morchel (Phallus esculentus L.).

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,02

a.nim.
18. saj uddar

m.nim.
18. saj uddarad

Kirjandus

• ETY = Metsmägi, Iris; Sedrik, Meeli; Soosaar, Sven-Erik 2012. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.