tratt

Tratt 'joodik, hulkur' on rootsi keelest võetud sõna (rootsi liitsõnades öltratt 'õllejoodik', fylletratt 'sopajoodik'; Ariste 1981: 154), mis esineb Tallinna Püha Vaimu koguduse diakoni Georg Mülleri jutlustes (1600–1606). Muudes allikates ega ka mitte murretes tratt esile ei tule, mistõttu võib arvata, et sõna levik piirduski vaid linnakeelega.

Tähendused ja näitelaused

'joodik, hulkur'

Kuÿ nüith v̈x waine Trath tahax korckide Ridede kz keüÿa, nĩck oma terwust kÿtada, sÿß eb sa tæmalle mittekit antuth: Eike ninda, kuÿ meÿe tahame oma Wagkaduße ninck Hæ Töh kÿtada, sÿß eb sa meÿe Iumalast mitte kulduth. (Müller 1604)
'Kui nüüd üks vaene hulkur tahaks uhkete riietega käia ning oma tervist kiita, siis ei anta talle midagi. Just niisamuti, kui meie tahame oma vagaduse ning hea tööga kiidelda, siis ei kuule Jumal meid.'

Esmaesinemus

1603

kuÿ teÿe rumalat Inimeßet teddÿ Nohre Polwel neist tratist ninck Santist nende vxede eddes ollete kulnut laulwa, ninda laulate teÿe weel tæñakitpeiwa, eth v̈che waÿse Inimeße Korwat kurtax iæwat kulma, kuÿ teÿe Laulate. (Müller 1603)
'Nii nagu teie, rumalad inimesed, oma noores põlves olete kuulnud joodikuid ning sante oma ukse ees laulvat, nõnda te laulate veel tänagi, nii et vaese inimese kõrvad kurdiks jäävad kuulates, kui teie laulate.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,06
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim
   17. saj trath
a.om
   17. saj trati
a.seestü
   17. saj tratist

Teemad: rootsi laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
Sisu viimati muudetud 09/06/2021
Külli Prillop